ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สลัว

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลัว-, *สลัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
สลัว[V] be dim, See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น, Thai definition: มีแสงน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลัว, สลัว(สะหฺลัว) ว. ไม่แจ่ม, ไม่กระจ่าง, เช่น ในห้องมีแสงสลัวมองเห็นได้ราง ๆ ใกล้ค่ำมีแสงสลัว ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I have met a Daisy But where we met is hazyโอ ฉันได้เจอดอกเดซี่ ในที่ที่มืดสลัว The Little Prince (1974)
And in the gloom of Gollum's cave, it waited.และในถํ้ามืดสลัวของกอลลัม มันเฝ้ารอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
#I don't like my shabby self standing under a dim lamp."ฉันไม่ต้องการให้ตัวเอง ยืนอยู่ภายใต้โคมไฟสลัวSex Is Zero 2 (2007)
Make sure you take out the garbage before supper.เหนือกายฉันมีแสงมัวสลัว.. แสงจากแผ่นดิน ที่ฉันได้จากมาและจะต้อง.. กลับไป Bridge to Terabithia (2007)
"dims a little"ค่อนข้างสลัว Namastey London (2007)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
you mean, like an upgrade, something with a couch and softer lighting?คุณหมายถึงแบบอัพเกรด แบบมีโซฟา แล้วก็ไฟสลัว ๆ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
And all the makeup and dim lighting in the world can't seem to stop it.และพวกเครื่องสำอางค์ทั้งหลายกับไฟสลัว ๆ ในโลกนี้ ดูจะไม่สามารถหยุดมันได้เลย Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Th-There is a lot of dialogue. I figured... we could go somewhere quiet, maybe with low lighting and... Let me know.เราหาที่เงียบๆ ไฟสลัวๆ บอกฉันละกัน The Rhodes Not Taken (2009)
The Tanya I see glimmers of in class.ธัญญ่า ที่ผมเห็นอยู่ในแก้วแสงสลัว Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
You move forward as a spy, and the line between what's right and wrong becomes more and more gray.คุณกลายเป็นสายลับ และเส้นกั้นระหว่าง ถูกกับผิดก็มืดสลัวมากขึ้นเรื่อยๆ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
With this type of lighting and his upper bodyที่มีแสงไฟสลัวแบบนี้ ไหนจะช่วงบนของเขา Interpretive Dance (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dim[ADJ] มัว, See also: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ, Syn. filmy, hazy, foggy, thick, unpolished, Ant. distinct, clear, unclouded, bright
dim[VI] สลัว, See also: มัว, หรี่ลง, Syn. bedim
haze over[PHRV] มัวลง, See also: สลัว, Syn. film over, glaze over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
darksome(ดาร์ค'ซัม) adj. มืด,สลัว
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear

English-Thai: Nontri Dictionary
cloud(vt) มืดมัว,มีเมฆ,ทำให้เป็นเงา,ทำให้มืดสลัว
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dim(vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือนๆ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top