ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clear

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clear-, *clear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., Syn. clear-cut
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, Syn. removal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear(vi) กลายเป็นชัดเจน
clear(vi) เคลียร์ริ่งเช็ค
clear(adj) ชัดเจน
clear(vt) ทำให้ชัดเจน, Syn. clear up, clarify
clear(vt) ทำให้สะอาด
clear(adj) ที่เข้าใจง่าย, Syn. explicit, plain, obious
clear(adj) ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก, Syn. unclouded, cloudless, sunny
clear(adj) ที่รับรู้ได้ดี
clear(adv) อย่างชัดเจน
clear(adv) อย่างทั้งหมด, Syn. completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clear(เคลียร์) { cleared, clearing, clears } adj., adv. ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, ไร้มลทิน, ชัดเจน, แน่ชัด, ไม่มีอุปสรรค์, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน, ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด, ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง vi. ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน, แลกเปลี่
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง, การขจัด
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด, การกวาดล้าง, ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง, การขายรุสต๊อก, การผ่านการตรวจของศุลกากร, การอนุมัติ, บัตรอนุญาต, การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง, การทำความสะอาด, ที่โล่ง, การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร, การหักบัญชี, ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน, หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
clearlyadv. แน่ชัด, ชัดแจ้ง, แน่นอน -Conf. clear
clearnessn. ความสะอาด, ความชัดแจ้ง, ความเรียบร้อย
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
clear(adj) กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ไม่ขุ่น, ชัดเจน
clear(vt) ทำให้กระจ่าง, ทำให้หมด, ปราบ, เก็บกวาด, ขจัด, ปัดกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง, การปัดกวาด, การกวาดล้าง
clearing(n) ที่โล่ง, ที่แจ้ง, การหักบัญชี, การชำระล้าง
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, ความชัดเจน
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง, เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clear๑. ลบล้าง, ทำให้ว่าง๒. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear and convincing proofข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear bandแถบว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear daysวันกำหนดนับ (ที่ไม่รวมวันแรกและวันสุดท้าย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear evidenceพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear traces of guiltร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear up the chargeแก้ข้อหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะปลอด๒. การปลอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceการชำระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่าน (สินค้าหรือบุคคล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearใส, ถูกต้อง [การแพทย์]
Clear air turbulence (CAT)การปั่นป่วนในอากาศ แจ่มใส [อุตุนิยมวิทยา]
Clear Cell Tumorsเนื้องอกชนิดเซลล์ใส, มะเร็งเคลียร์เซลล์ [การแพทย์]
clear overflow weirclear overflow weir, ฝายแบบการไหลอิสระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Clear skyท้องฟ้าแจ่มใส [อุตุนิยมวิทยา]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Clearanceเคลียรันซ, การขจัด, การขับถ่าย, การขจัด, การชำระ [การแพทย์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Clearance Rateอัตราการชำระ [การแพทย์]
Clearance, Non-Renalการที่ยาถูกกำจัดออกไปนอกไต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
clearance formality(n) พิธีการออกของจากศุลกากร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( clears throat ). Manhunt (2006)
Clear this shelf.เคลียห้องนี้ The Great Dictator (1940)
Not until you clear the border will I sign!ไม่จนกว่าคุณจะถอยทัพ ผมถึงลงนาม The Great Dictator (1940)
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
I think it's clear the boy never went to the movies that night.ฉันคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนเด็กไม่เคยไปดูหนังในคืนนั้น 12 Angry Men (1957)
- Clear these cameramen away.คุณยังไม่ได้ดูถูกเรามากพอ How I Won the War (1967)
See if this clears it up.จะขยับตัวละก็บอกฉันก่อนนะ ดูซิว่านี่จะทำให้เข้าใจกันมั้ย The Little Prince (1974)
With every smile You clear the airเธอทำให้อากาศสดใสด้วยรอยยิ้ม The Little Prince (1974)
Guys, please, I need a picture for the paper. Clear out of the way, please.ทุกคน ผมต้องถ่ายรูปลงหนังลือพิมพ์ ช่วยหลีกหน่อยครับ Jaws (1975)
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน Jaws (1975)
Hooper? Get clear of the bow.ฮูเปอร์ ถอยออกห่างๆ นะ Jaws (1975)
Stay clear of the line!อย่าขวางเชือก! Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
clearA cup of coffee cleared my head.
clearAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
clearAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
clearAfter supper she cleared the table.
clearAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
clearAm I making myself clear?
clearAnd it is all perfectly clear.
clearAn illustration may make the point clear.
clearAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
clearA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
clearAs the weather had cleared, the children being to play baseball again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระสะสาง(v) clear work, Syn. สะสาง, Example: ผมเอางานที่คั่งค้างอยู่บนโต๊ะออกมาชำระสะสางให้เรียบร้อย, Thai Definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง
โล่งแจ้ง(adj) clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai Definition: ไม่มีหลังคาคุม
เห็นได้ชัด(adv) obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขาวผ่อง(adj) clearly white, Syn. ผ่อง, ขาวนวล, Ant. ดำปี๋, Example: ผู้เข้าประกวดที่มีผิวขาวผ่องและเรียบเนียนเท่านั้นที่จะได้รางวัลนางงามผิวเนียน, Thai Definition: ที่มีสีขาวสดใส
โล่ง(adv) clear
สะสาง(v) clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
แน่ชัด(adv) clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
แน่ชัด(adj) clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
อย่างชัดแจ้ง(adv) clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อย่างชัดเจน(adv) clearly, Syn. อย่างแจ่มแจ้ง, Ant. อย่างคลุมเครือ, Example: ระเบียบในระบบงานได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อสงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกร่อง[baiboēkrǿng] (n) EN: port clearance permit
เบลอ[bloē] (n) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: clear up ; solve ; settle
ชำระสะสาง[chamrasasāng] (v) EN: clear work
ชัด[chat] (adj) EN: clear ; distinct  FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[chat] (adv) EN: clearly ; distincly  FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
clear
clears
cleary
cleared
clearer
clearly
clearcut
clearest
clearing
clearman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clear
clears
cleared
clearer
clearly
clearest
clearing
clearway
clear-cut
clearance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear #3 [Add to Longdo]
明显[míng xiǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] clear; distinct; obvious #484 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, / ] clear; distinct; compare; comparatively #638 [Add to Longdo]
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ,   /  ] clear-cut; definite; make clear; clear #978 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] clear; distinct; complete; pure; the Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911) #985 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming #1,072 [Add to Longdo]
清楚[qīng chu, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙,  ] clear; clearly understood; distinct #1,168 [Add to Longdo]
明白[míng bai, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙,  ] clear; obvious; unequivocal; to understand; to realize #1,179 [Add to Longdo]
显然[xiǎn rán, ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ,   /  ] clear; evident; obvious(ly) #1,815 [Add to Longdo]
清晰[qīng xī, ㄑㄧㄥ ㄒㄧ,  ] clear; distinct #3,054 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizone { f } eines Belegesclear area [Add to Longdo]
Kahlschlag { m }clear cutting [Add to Longdo]
Klarlack { m }clear varnish [Add to Longdo]
Übersichtlichkeit { f }clear arrangement [Add to Longdo]
anschaulich { adj } | anschaulicher | am anschaulichstenclear | clearer | clearest [Add to Longdo]
eindeutig; klar; deutlich { adj }clear cut [Add to Longdo]
hellsichtig { adj } | hellsichtiger | am hellsichtigstenclear sighted | more clear sighted | most clear sighted [Add to Longdo]
lichter Querschnittclear opening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
明記[めいき, meiki] (n, vs) clear writing; specification; (P) #605 [Add to Longdo]
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na, n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) { math;comp } fuzzy; (P) #668 [Add to Longdo]
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely #1,177 [Add to Longdo]
明らか[あきらか, akiraka] (adj-na, n) obvious; evident; clear; plain; (P) #1,280 [Add to Longdo]
清水[しみず;せいすい;きよみず, shimizu ; seisui ; kiyomizu] (n) (1) spring water; (2) clear (pure) water #1,494 [Add to Longdo]
明確[めいかく, meikaku] (adj-na) clear; precise; definite; distinct; (P) #2,060 [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n, vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) #2,286 [Add to Longdo]
[かく, kaku] (n, adj-no) (1) pit (of a fruit); stone; (2) core; (n, n-pref) (3) nucleus; nuclear; (4) (See 核兵器) nuclear weaponry; (P) #2,359 [Add to Longdo]
原子力[げんしりょく, genshiryoku] (n, adj-no) atomic energy; nuclear power; (P) #3,029 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリア[くりあ, kuria] clear (vs) [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
全消去機能[ぜんしょうきょきのう, zenshoukyokinou] clear all function [Add to Longdo]
置数消去機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), a. [Compar. {Clearer} (-[~e]r); superl.
   {Clearest}.] [OE. cler, cleer, OF. cler, F. clair, fr.L.
   clarus, clear, bright, loud, distinct, renowned; perh. akin
   to L. clamare to call, E. claim. Cf. {Chanticleer},
   {Clairvoyant}, {Claret}, {Clarify}.]
   1. Free from opaqueness; transparent; bright; light;
    luminous; unclouded.
    [1913 Webster]
 
       The stream is so transparent, pure, and clear.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Fair as the moon, clear as the sun.  --Canticles
                          vi. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous;
    plain; evident; manifest; indubitable.
    [1913 Webster]
 
       One truth is clear; whatever is, is right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating;
    discriminating; as, a clear intellect; a clear head.
    [1913 Webster]
 
       Mother of science! now I feel thy power
       Within me clear, not only to discern
       Things in their causes, but to trace the ways
       Of highest agents.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not clouded with passion; serene; cheerful.
    [1913 Webster]
 
       With a countenance as clear
       As friendship wears at feasts.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Easily or distinctly heard; audible; canorous.
    [1913 Webster]
 
       Hark! the numbers soft and clear
       Gently steal upon the ear.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Without mixture; entirely pure; as, clear sand.
    [1913 Webster]
 
   7. Without defect or blemish, such as freckles or knots; as,
    a clear complexion; clear lumber.
    [1913 Webster]
 
   8. Free from guilt or stain; unblemished.
    [1913 Webster]
 
       Statesman, yet friend to truth! in soul sincere,
       In action faithful, and in honor clear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   9. Without diminution; in full; net; as, clear profit.
    [1913 Webster]
 
       I often wished that I had clear,
       For life, six hundred pounds a-year. --Swift
    .
    [1913 Webster]
 
   10. Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a
     clear view; to keep clear of debt.
     [1913 Webster]
 
        My companion . . . left the way clear for him.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   11. Free from embarrassment; detention, etc.
     [1913 Webster]
 
        The cruel corporal whispered in my ear,
        Five pounds, if rightly tipped, would set me clear.
                          --Gay.
     [1913 Webster]
 
   {Clear breach}. See under {Breach}, n., 4.
 
   {Clear days} (Law.), days reckoned from one day to another,
    excluding both the first and last day; as, from Sunday to
    Sunday there are six clear days.
 
   {Clear stuff}, boards, planks, etc., free from knots.
 
   Syn: Manifest; pure; unmixed; pellucid; transparent;
     luminous; obvious; visible; plain; evident; apparent;
     distinct; perspicuous. See {Manifest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), v. i.
   1. To become free from clouds or fog; to become fair; -- of
    the weather; -- often followed by up, off, or away.
    [1913 Webster]
 
       So foul a sky clears not without a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Advise him to stay till the weather clears up.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To become free from turbidity; -- of solutions or
    suspensions of liquids; as, the salt has not completely
    dissolved until the suspension clears up; when
    refrigerated, the juice may become cloudy, but when warmed
    to room temperature, it clears up again.
    [PJC]
 
   3. To disengage one's self from incumbrances, distress, or
    entanglements; to become free. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that clears at once will relapse; for finding
       himself out of straits, he will revert to his
       customs; but he that cleareth by degrees induceth a
       habit of frugality.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Banking) To make exchanges of checks and bills, and
    settle balances, as is done in a clearing house.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain a clearance; as, the steamer cleared for
    Liverpool to-day.
    [1913 Webster]
 
   {To clear out}, to go or run away; to depart. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), n. (Carp.)
   Full extent; distance between extreme limits; especially; the
   distance between the nearest surfaces of two bodies, or the
   space between walls; as, a room ten feet square in the clear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, adv.
   1. In a clear manner; plainly.
    [1913 Webster]
 
       Now clear I understand
       What oft . . . thoughts have searched in vain.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Without limitation; wholly; quite; entirely; as, to cut a
    piece clear off.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, v. t. [imp. & p. p. {Cleared}; p. pr. & vb. n.
   {Clearing}.]
   1. To render bright, transparent, or undimmed; to free from
    clouds.
    [1913 Webster]
 
       He sweeps the skies and clears the cloudy north.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from impurities; to clarify; to cleanse.
    [1913 Webster]
 
   3. To free from obscurity or ambiguity; to relive of
    perplexity; to make perspicuous.
    [1913 Webster]
 
       Many knotty points there are
       Which all discuss, but few can clear. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To render more quick or acute, as the understanding; to
    make perspicacious.
    [1913 Webster]
 
       Our common prints would clear up their
       understandings.            --Addison
    [1913 Webster]
 
   5. To free from impediment or incumbrance, from defilement,
    or from anything injurious, useless, or offensive; as, to
    clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear
    the sight or the voice; to clear one's self from debt; --
    often used with of, off, away, or out.
    [1913 Webster]
 
       Clear your mind of cant.       --Dr. Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A statue lies hid in a block of marble; and the art
       of the statuary only clears away the superfluous
       matter.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To free from the imputation of guilt; to justify,
    vindicate, or acquit; -- often used with from before the
    thing imputed.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am sure he will clear me from partiality.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How! wouldst thou clear rebellion?  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To leap or pass by, or over, without touching or failure;
    as, to clear a hedge; to clear a reef.
    [1913 Webster]
 
   8. To gain without deduction; to net.
    [1913 Webster]
 
       The profit which she cleared on the cargo.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To clear a ship at the customhouse}, to exhibit the
    documents required by law, give bonds, or perform other
    acts requisite, and procure a permission to sail, and such
    papers as the law requires.
 
   {To clear a ship for action}, or {To clear for action}
    (Naut.), to remove incumbrances from the decks, and
    prepare for an engagement.
 
   {To clear the land} (Naut.), to gain such a distance from
    shore as to have sea room, and be out of danger from the
    land.
 
   {To clear hawse} (Naut.), to disentangle the cables when
    twisted.
 
   {To clear up}, to explain; to dispel, as doubts, cares or
    fears.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clear
   adv 1: completely; "read the book clear to the end"; "slept
       clear through the night"; "there were open fields clear
       to the horizon" [syn: {clear}, {all the way}]
   2: in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under
     the microscope"; "She cried loud and clear" [syn: {clearly},
     {clear}]
   adj 1: readily apparent to the mind; "a clear and present
       danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder";
       "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear
       idea of human nature" [ant: {unclear}]
   2: free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a
     clear head"; "not clear about what is expected of us"
   3: affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path
     to victory"; "open waters"; "the open countryside" [syn:
     {clear}, {open}]
   4: allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic
     bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean" [ant:
     {opaque}]
   5: free from contact or proximity or connection; "we were clear
     of the danger"; "the ship was clear of the reef"
   6: characterized by freedom from troubling thoughts (especially
     guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with
     clear untroubled eyes"
   7: (of sound or color) free from anything that dulls or dims;
     "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings";
     "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a
     light lilting voice like a silver bell" [syn: {clean},
     {clear}, {light}, {unclouded}]
   8: (especially of a title) free from any encumbrance or
     limitation that presents a question of fact or law; "I have
     clear title to this property" [syn: {clear}, {unmortgaged}]
   9: clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as
     clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the
     letter brought back a clear image of his grandfather"; "a
     spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern" [syn:
     {clear}, {clean-cut}, {clear-cut}]
   10: accurately stated or described; "a set of well-defined
     values" [syn: {well-defined}, {clear}] [ant: {ill-defined},
     {unclear}]
   11: free from clouds or mist or haze; "on a clear day" [ant:
     {cloudy}]
   12: free of restrictions or qualifications; "a clean bill of
     health"; "a clear winner" [syn: {clean}, {clear}]
   13: free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect
     diamond"; "the clear complexion of a healthy young woman"
   14: clear of charges or deductions; "a clear profit"
   15: easily deciphered [syn: {clear}, {decipherable}, {readable}]
   16: freed from any question of guilt; "is absolved from all
     blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his
     official honor is vindicated" [syn: {absolved}, {clear},
     {cleared}, {exculpated}, {exonerated}, {vindicated}]
   17: characterized by ease and quickness in perceiving; "clear
     mind"; "a percipient author" [syn: {clear}, {percipient}]
   n 1: the state of being free of suspicion; "investigation showed
      that he was in the clear"
   2: a clear or unobstructed space or expanse of land or water;
     "finally broke out of the forest into the open" [syn: {open},
     {clear}]
   v 1: rid of obstructions; "Clear your desk" [syn: {unclutter},
      {clear}] [ant: {clutter}, {clutter up}]
   2: make a way or path by removing objects; "Clear a path through
     the dense forest"
   3: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear
     up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud},
     {overcast}]
   4: grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript
     for publication"; "The rock star never authorized this
     slanderous biography" [syn: {authorize}, {authorise}, {pass},
     {clear}]
   5: remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from
     the road"
   6: go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
     [syn: {pass}, {clear}]
   7: be debited and credited to the proper bank accounts; "The
     check will clear within 2 business days" [ant: {bounce}]
   8: go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon"
   9: pass by, over, or under without making contact; "the balloon
     cleared the tree tops" [syn: {clear}, {top}]
   10: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could
     you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who
     is at fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]
   11: free from payment of customs duties, as of a shipment;
     "Clear the ship and let it dock"
   12: clear from impurities, blemishes, pollution, etc.; "clear
     the water before it can be drunk"
   13: yield as a net profit; "This sale netted me $1 million"
     [syn: {net}, {clear}]
   14: make as a net profit; "The company cleared $1 million" [syn:
     {net}, {sack}, {sack up}, {clear}]
   15: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger
     brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
     [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   16: sell; "We cleared a lot of the old model cars"
   17: pass an inspection or receive authorization; "clear customs"
   18: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
     cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
     {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
     {convict}]
   19: settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
     [syn: {clear}, {solve}]
   20: make clear, bright, light, or translucent; "The water had to
     be cleared through filtering"
   21: rid of instructions or data; "clear a memory buffer"
   22: remove (people) from a building; "clear the patrons from the
     theater after the bomb threat"
   23: remove the occupants of; "Clear the building"
   24: free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the
     throat" [syn: {clear}, {clear up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top