ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พร่ามัว

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร่ามัว-, *พร่ามัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ามัว[ADJ] blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai definition: ไม่ชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว The Road Warrior (1981)
The rest of that afternoon is a blur.ช่วงบ่ายวันนั้นกลายเป็นภาพพร่ามัว The Legend of Bagger Vance (2000)
The first day of school was a blur.-วันแรกที่ไปโรงเรียน ผ่านไปอย่างพร่ามัว Mean Girls (2004)
"when your imagination is out of focus.""ในเวลาที่จินตนาการของท่าน พร่ามัวThat Night, a Forest Grew (2007)
I get short of breath and dizzy, you know, nausea, blurred vision.ผมรู้สึกหายใจลำบาก เวียนหัว คลื่นไส้ ตาพร่ามัว Charlie Bartlett (2007)
Shortness of breath. Blurred vision.หายใจติดขัด ตาพร่ามัว Music and Lyrics (2007)
I was afraid you'd let the lines get blurred and fall for her.ฉันเกรงว่านาย จะพร่ามัว และตกหลุมรักเธอ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา Not Cancer (2008)
All my lines are pretty blurry right now.เส้นของผมมันพร่ามัวหมดแล้ว ตอนนี้ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน Gimme Some Truth (2009)
Love, lust, anger, desire... it can all blur into one urge, hunger.รัก ตัณหา โกรธ ต้องการ -- มันสามารถพร่ามัวเป็นความอยากเดียว หิวโหย Haunted (2009)
I think the line between brave and stupid's a pretty blurry one.ผมคิดว่าเส้นแบ่งระหว่าง ความกล้าหาญและความงี่เง่า มันพร่ามัวไปหมด A561984 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleary[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. blurred
hazy[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
mist(มิสทฺ) n. หมอก,สิ่งที่คล้ายหมอก,ความพร่ามัว. vi. พร่ามัว,ฝนตกเป็นเม็ดเล็กมาก. vt. ทำให้พร่ามัว, Syn. fog,haze
misty(มิท'ที) adj. มีหมอกคลุม,พร่ามัว,ไม่ชัด, See also: mistily adv. mistiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
mist(n) หมอก,ความขุ่น,ความพร่ามัว
mist(vi) พร่า,เห็นรางๆ,มัว,พร่ามัว
mistily(adv) อย่างคลุมเครือ,อย่างรางๆ,อย่างพร่ามัว
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
misty(adj) คลุมเครือ,พร่ามัว,มีหมอก,เลือนราง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top