ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาพร่า

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาพร่า-, *ตาพร่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาพร่า[V] dim (eyes), See also: blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly, Syn. ตาฟาง, ตามัว, ตาฝ้า, Ant. ตาใส, ตาดี, Example: แสงไฟจากรถคันหน้าสาดเข้าตาทำให้เราตาพร่าไปหมดเกือบมองไม่เห็นทางข้างหน้า, Thai definition: อาการที่ตามองเห็นไม่ชัดเจน, มองเห็นเป็นภาพมัวๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาพร่าว. อาการที่เห็นไม่ชัดเจน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
halationตาพร่าแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ? X-Ray (2001)
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้ X-Ray (2001)
I'm sure you'll dazzle me somehow.ฉันแน่ใจว่าคืนนี้คุณต้องทำให้ฉันตาพร่าจนได้ That Night, a Forest Grew (2007)
I get short of breath and dizzy, you know, nausea, blurred vision.ผมรู้สึกหายใจลำบาก เวียนหัว คลื่นไส้ ตาพร่ามัว Charlie Bartlett (2007)
Shortness of breath. Blurred vision.หายใจติดขัด ตาพร่ามัว Music and Lyrics (2007)
There was some douchebag with his high beams on blinding me.มีไอ้งั่งคนนึงที่เปิดไฟสูงทำผมตาพร่า I Had a Dream (2008)
There was some douchebag with his high beams on, blinding me.มันมีไอ้งั่งคนนึงเปิดไฟสูง ทำผมตาพร่า I Had a Dream (2008)
Hard enough to daze him.แรงพอที่จะทำให้ตาพร่าได้ About Last Night (2008)
If we combine the dysosmia with the tunnel vision, the symptoms fit for western equine encephalitis.ถ้าเรารวมภาวะเสียการรับรู้กลิ่น กับอาการตาพร่า อาการตรงกับ western equine encephalitis (โรคไข้สมองอักเสบ) Fall from Grace (2011)
The dysosmia and tunnel vision could be hallucinations.ภาวะสูญเสียการรับรู้กลิ่น และตาพร่า อาจจะเป็นภาพหลอน Fall from Grace (2011)
He was blinded for a moment.เขาตาพร่า ไปชั่วขณะ Red, White and Blue (2013)
And I met a woman who dazzled me.และผมเจอพบผู้หญิงที่ทำให้ผมตาพร่ามัว Gone Girl (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาพร่า[adj.] (tāphrā) FR: ébloui ; étourdi

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
snow-blindadj. ตาพร่าชั่วคราวเนื่องจากมองแสงสะท้อนเจิดจ้าจากหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
astigmatism(n) อาการตาพร่า
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
dazzle(vt) ทำให้ลานตา,ทำให้ตาพร่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top