Search result for

แจ่มใส

(45 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ่มใส-, *แจ่มใส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ่มใส[ADJ] bright, See also: brilliant, fine, clear, fresh, Example: เขากล่าวสรุปในตอนท้ายว่าจีนในวันข้างหน้ามีหนทางแจ่มใสแทบทุกด้าน
แจ่มใส[ADV] cheerfully, See also: fine, freshly, Example: ทุกคนอาบน้ำอย่างสดชื่นแจ่มใสที่ลำน้ำชี
แจ่มใส[V] be clear, See also: be bright, be cheerful, be fine, Syn. ปลอดโปร่ง, กระจ่าง, โปร่ง, Ant. ขุ่นมัว, Example: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอก
แจ่มใส[V] be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, Syn. ชื่นบาน, เบิกบาน, Ant. ขุ่นมัว, Example: วันรุ่งขึ้นหญิงผู้นั้นก็กลับมา หน้าตาดูแจ่มใสขึ้น, Thai definition: ปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจ่มใสน. ปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว เช่น อารมณ์แจ่มใส, โปร่ง เช่น อากาศแจ่มใส.
โปร่งแจ่มใสไม่อึดอัด เช่น สมองโปร่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll see you bright and early Monday morning.ผมคงเห็นคุณแจ่มใสและมาทันในตอนเช้าวันจันทร์นะ.. Odyssey (2008)
What do you mean "bright and early"?คุณหมายถึงอะไร แจ่มใสและมาทัน? Odyssey (2008)
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา Not Cancer (2008)
Children who've been through trauma can't think clearly.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด มีความคิดไม่แจ่มใส Emancipation (2008)
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส Beethoven Virus (2008)
And the afternoon will clear up.และในตอนบ่ายอากาศจะแจ่มใส Heartbreak Library (2008)
The villain wears rain slippers even on clear days.ผู้ร้ายสวมเสื้อกันฝน แม้ในวันที่อากาศแจ่มใส My Sassy Girl (2008)
# It's sunny then raining but it's all rightท้องฟ้าแจ่มใสแล้วฝนก็ตก แต่ก็ไม่เป็นไร High School Musical 3: Senior Year (2008)
# It's sunny then raining but it's all rightท้องฟ้าแจ่มใสแล้วฝนตก แต่ก็ไม่เป็นไร High School Musical 3: Senior Year (2008)
Smoking by minors is verboten.สูบวันละนิดจิตแจ่มใส Gokusen: The Movie (2009)
Verboten?จิตแจ่มใสGokusen: The Movie (2009)
it's a bright new day in america, a day of high emotions as we open our doors to a nationวันใหม่อากาศแจ่มใสในอเมริกา เป็นวันที่รู้สึกอารมณ์ดีอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากเรา ได้เปิดประตูรั้วของชาติ A Bright New Day (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good   FR: radieux ; sans nuage
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chirpy[ADJ] ร่าเริง, See also: แจ่มใส, Syn. cheerful, merry
chipper[SL] สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน), See also: แจ่มใส, กระปรี้กระเปร่า
clear as a vodka[SL] แจ่มใสมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
luminous(ลู'มะนัส) adj. เปล่งแสง,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,กระจายแสง,หลักแหลม,ฉลาดมาก,แจ่มแจ้ง,แจ่มใส,โปร่งใส., See also: luminousness n. ดูluminous, Syn. shining,bright
old boy(โอลด'บอย) n. เฒ่าทารก,คนแก่ที่ร่าเริงแจ่มใส
radiance(เร'เดียนซฺ) n. ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี,ความร่าเริงแจ่มใส., Syn. radiancy
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance

English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top