ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

not clearly

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -not clearly-, *not clearly*, not clear
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา not clearly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *not clearly*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It may not clear up for a week, and we're the closest to 'em.-แม็ค, อาทิตย์นี้ฟ้าไม่โปร่งเลย -ใช่ The Thing (1982)
Was that not clear?ฉันพูดคลุมเครือเหรอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Not clear enough.ไม่ชัดพอ. Ringu (1998)
But I'm not clear how this is an urgent matter for the American Red Cross.แต่มันเกี่ยวอะไรกับกาชาดอเมริกันด้วย The Legend of Bagger Vance (2000)
Is that not clear enough?มันยังไม่กระจ่างพออีกหรือ Pride & Prejudice (2005)
The current situation is not clear...สถานการณ์ยังไม่สู้ดีนัก อาหง... Go Go G-Boys (2006)
If I'm not clear, tell me.If I'm not clear, tell me. Night at the Museum (2006)
I don't know, it's not clear.ฉันไม่รู้ มันไม่ชัดเจนนะ 1408 (2007)
Not cleared, only as far as Munez.เคลียร์ไม่พ้นครับ บอลไปถึงมูเนซ Goal II: Living the Dream (2007)
It's gotten too deep. It's not clear who can be trusted.เรื่องนี้มันเสี่ยงเกินไป ไม่รู้ว่าใครไว้ใจได้บ้าง Shooter (2007)
sure, but, uh... i'm not clear on what you're getting at.ฉันเข้าใจ ชัวร์ แต่เอ่อ... ฉันไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไร The Same Old Story (2008)
Oh, uh, were we not clear on that by now?โอ เออ เดี้ยวเราค่อยคุยกันดีมั้ย City on Fire (2008)
They're not clear on the scale yet.เขายังไม่รู้ถึงระดับ The Happening (2008)
No, he's not clear.ไม่ เขาไม่เข้าใจ VS. (2009)
It's not clear what happened.ที่เกิดขึ้นมันไม่ชัดเจน Time (2009)
She's not cleared,ประวัติเธอไม่กระจ่าง Life (2009)
No point. They're not cleared.ไม่ใช่ประเด็น พวกเขาไม่เข้าใจ Life (2009)
Was I not clear?ไม่ชัดอีกหรรือ Would I Think of Suicide? (2009)
-Cause of death not clear.ไม่ปรากฎชัดถึงสาเหตุการเสียชีวิต The Haunting in Connecticut (2009)
Kirk, James T. He is not cleared for duty aboard the Enterprise.เคิร์ก เจมส์ ที เขาไม่ได้ประจำการบนยานเอ็นเตอร์ไพรส์นี่ Star Trek (2009)
Mr. Kirk is not cleared to be aboard this vessel, captain...คุณเคิร์ก คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นยานลำนี้... Star Trek (2009)
If I did not clear with foreignersหรือเจ้ายังฟังไม่ชัดเจน Ip Man 2 (2010)
I’m still not clear on why you blew your truck up in my face, but I try not to take these things personally.ผมยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไร ทำไมแกระเบิดรถกระบะใส่หน้าผม? แต่ผมไม่ทำเรื่องแบบนี้ เพื่อผลส่วนตัวหรอก Blame It on Rio Bravo (2010)
Is not clear and rational.ไม่กระจ่างและสมเหตุสมผล I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Was I not clear?ยังมีอะไรไม่ชัดเจนอีกเหรอ Dr. Estrangeloved (2010)
It's probably Arabic for "not clearly."มันอาจเป็นภาษาอารบิค แปลว่า "เห็นได้ไม่ชัด" Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
There are some parts that are in this larger group that are not clearly these elementary particle forces.อยู่ในล่าสำหรับผู้ที่ได้ในขณะนี้ หนึ่งคือการขอมากที่สุดหลังจาก ที่อนุภาคในทั้งหมดของฟิสิกส์ Is There a Creator? (2010)
But we brought in the best, and when Andrew Perkins says you're not cleared, then it's him you need to talk to.แต่ว่าเรานำสิ่งดีที่สุดเข้ามา และเมื่อ แอนดรูว์ เพอร์กิ้นส์บอกว่าคุณไม่เข้าใจชัดเจน With You I'm Born Again (2010)
She's not cleared to be alone in here.เธอไม่ได้รับอนุญาต ให้อยู่คนเดียวในนี้น่ะครับ The Big Bang Job (2010)
She's not clear of the lobby.เธอยังไม่ได้เคลียล๊อบบี้ The Recruit (2010)
Ok, was I not clear about web?โอเค แม่บอกแล้วใช่มั้ย เรื่องเว็บไซต์ The Switch (2010)
Whether the truth is among them, is not clear.แต่จะมีเรื่องจริงอยู่หรือเปล่านั้น ไม่มีทางรู้ได้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Is that not clear to you?ชัดเจนไหมท่านลุง? The Last Airbender (2010)
We're not clear.เราไม่ เคลียร์ Super 8 (2011)
We're not clear.เราไม่ เคลียร์ Super 8 (2011)
There are indications of corrupt lobbying, and your investment capital, you cannot clearly detail the source of a major portion of it.มีข้อบ่งชี้ว่ามีการวิ่งเต้น แล้วก็เงินลงทุนของคุณ คุณไม่สามารถแจงรายละเอียด ของแหล่งเงินทุนใหญ่ได้ Midas (2011)
I am not clear about the reason.ข้าก็ไม่เข้าใจสาเหตุชัดเจน Warrior Baek Dong-soo (2011)
It's not clear yet what entity they represent.แต่ก็ยังไม่รู้ว่าพวกนั้นทำงานให้ใคร Safety Not Guaranteed (2012)
So do I, there are a number of aspects I'm still not clear on.ผมด้วย มันมีตัวเลขที่ผมยังไม่แน่ใจว่า A Scandal in Belgravia (2012)
Was I not clear this morning?เมื่อเช้าฉันพูดไม่เคลียร์หรือไง? Dangerous Liaisons (2012)
Listen, I'm made the victim of a fraud. How is not clear to me but...ไม่รู้ทำไมผมเป็นเหยื่อการโกง มันไม่กระจ่างสำหรับผม แต่... Episode #1.1 (2012)
We're not clear on that, sir.เรายังไม่ทราบรายละเอียดครับ Pandora (2012)
There's one thing I'm not clear on.มีอยู่เรื่องนึง ที่ผมยังไม่เข้าใจ All In (2012)
Was I not clear that I wasn't interested in talking?ฉันพูดไปยังไม่ชัดอีกเหรอ ว่าฉันไม่สนใจที่จะพูดด้วย Vendetta (2012)
I'm just not clear about the motive.ฉันยังไม่แน่ใจ เรื่องแรงจูงใจ Magnificent Light (2012)
God, it's so clear to me. It's so... It's clear to me, but it's not clear to you.พระเจ้า ผมมองออกอย่างชัดเจนเลย มันชัดเจนสำหรับผม แต่ไม่ชัดเจนสำหรับคุณ American Hustle (2013)
I'm not clear on the rules.ข้าไม่รู้กฏเกณฑ์หรอก Walk of Punishment (2013)
Not clear. She escaped on foot. My men are searching the area.เห็นไม่ชัด เธอวิ่งหนีไป คนของผมกำลังค้นแถวนี้ There Will Be Blood (2013)
It's still not clear to me how stalking the NYPD helps either of us at this unfortunate time.จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่หายข้องใจ ว่าการติดตามตำรวจนิวยอร์ค จะช่วยเราทั้งสองคนอย่างไร ในช่วงเวลาที่อับจนอย่างนี้ Zero Day (2013)
You are in a restricted airspace and not clear for landing.พวกคุณกำลังเข้าเขตหวงห้าม World War Z (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
not clearHer face was not clear in the poor light.
not clearHis explanation is not clear.
not clearIf you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.
not clearIt is not clearly stated in their study if the patients overcame this syndrome during the therapy.
not clearIt is not clear what the writer is trying to say.
not clearIt is not clear when and where she was born.
not clearIt is not clear when the man was born.
not clearIt is not clear when the meeting will open again.
not clearIt is not clear whether he is wise or not.
not clearIt is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.
not clearIt is not clear who wrote this letter.
not clearIt was not clear what she really meant.
not clearIt was not clear what she said.
not clearIt was not clear whether they had accomplished it or not.
not clearThe sea is not clear.
not clearWhether she will agree or not is not clear.
not clearWhich he wants is not clear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
ไม่ชัด[V] be not clear, See also: be indistinct, be vague, be ambiguous, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: โทรทัศน์ไม่ชัดเลย เป็นที่เสาอากาศแน่ๆ, Thai definition: มีภาพไม่แจ่มแจ้งเพราะมีสิ่งรบกวน, ไม่ปรากฏชัด
ไม่สดใส[ADJ] not happy, See also: not cheerful, not clear, not joyful, Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, Example: วันนี้ครูมีน้ำเสียงไม่สดใสเลย สงสัยจะไม่สบาย, Thai definition: ที่ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] not clear; unknown; fail to understand, #5,593 [Add to Longdo]
隐显[yǐn xiǎn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] appearing and disappearing; dimly visible; intermittent; implicit (but not clearly present) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top