หรือคุณหมายถึง be vagü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be vague

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be vague-, *be vague*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charlie is at that age where he's starting to ask a lot of questions, and I'm running out of ways to be vague.เขาก็เริ่มถามโน่นนี่ ที่ผ่านมาฉันก็ได้แต่เลี่ยงตอบไป I'm Still Here (2011)
Is it wrong to be vague?มันผิดด้วยเหรอที่ไม่ชัดเจน Disbanded (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลือบคลุม[V] obscure, See also: be vague, be indeterminate, be unclear, Syn. คลุมเครือ, Ant. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
ฝ้า[V] be vague, See also: be indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: บัดนี้ตาของชายชราฝ้าเสียแล้ว, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
คลุมเครือ[V] be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
เลือนราง[V] be dim, See also: be vague, be indistinct, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: ความจำของผมชักจะเลือนรางเสียแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top