Search result for

ฟาง

(47 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟาง-, *ฟาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟาง[ADJ] dim, See also: blurred, Syn. ฝ้าฟาง, มัว, Example: คุณตารำคาญดวงตาที่ฝ้าฟางลงทุกวัน ทำอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: ที่เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด
ฟาง[N] straw, See also: rice straw, Syn. ฟางข้าว, Example: เขาเติมเชื้อให้กองไฟ โดยเอาฟางกับฟืนยัดสุมเข้าไป, Count unit: เส้น,ฟ่อน, กอง, ลอม, Thai definition: ต้นข้าวที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว
ฟาง[N] regrown tooth, See also: third tooth, Syn. ฟันฟาง, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันที่เข้าใจว่าขึ้นแทนฟันแท้ที่หักไป, คำที่ใช้ประกอบกับคำ ฟัน เป็น ฟันฟาง
ฟางลอย[N] rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested, Ant. นาคู่โค, Example: เนื้อที่ของเขาตรงนั้นเป็นฟางลอยจึงเสียเงินตามเนื้อที่ที่ใช้ปลูกเท่านั้น, Thai definition: นาป่าที่เจ้าของได้เสียค่านาตามเนื้อที่ที่ได้ปลูกข้าว
ฟางข้าว[N] rice straw, Example: ส่วนของพื้นบ้านใช้ฟางข้าวกับหญ้ามาสุมไว้เพื่อกันน้ำค้าง, Thai definition: ต้นข้าวที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว, ต้นข้าวแห้งที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟางน. ต้นข้าวที่เกี่ยว นวด หรือฟาดเอาเมล็ดออกแล้ว.
ฟางน. ฟันที่เข้าใจว่าขึ้นแทนฟันแท้ที่หักไป, มักใช้เข้าคู่กับคำ ฟัน เป็น ฟันฟาง.
ฟางว. เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด, เช่น ตาฟาง.
ฟางลอยน. นาป่าที่เจ้าของได้เสียค่านาตามเนื้อที่ที่ได้ปลูกข้าว เรียกว่า นาฟางลอย, ผิดกับนาคู่โค ซึ่งต้องเสียค่านาเต็มตามโฉนด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strawฟาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...a.and what it takes to pull the trigger.และอะไรก็ตามที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I saw them going the other day. Is it just lots of hay and stuff?ฉันเห็นเปลวมันเมื่อวันก่อน มันเป็นพวกฟาง พวกอะไรอย่างงั้นรึป่าว? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
LESS OXYGEN, LESS FUEL.เขาใช้น้ำมันที่ล็อบบี้เยอะกว่าที่นี่มาก มันเลยลามไปเร็วอย่างกับไฟไหม้ฟาง House on Fire (2009)
Well, call the Vatican, 'cause we're gonna need a manger and some hay.งั้น โทรไปวาติกัน เพราะเราคงต้องการรางหญ้ากับฟางสักหน่อย Crime Doesn't Pay (2009)
If the dogs lose that scent,it's gonna be nothing but a needle in a big old haystack.ถ้าหมาไม่พบกลิ่น เราก็ตามไม่ถูก เหมือนงมเข็มในกองฟาง To Hell... And Back (2009)
He said moving the wedding for sectionals was the last straw. But I thought he understoodเขาบอกว่าการเลื่อนงานแต่ง คือฟางเส้นสุดท้าย Sectionals (2009)
And for my wife... it was the straw that broke the camel's back.และสำหรับ ภรรยาของผม... มันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้าย ที่ทำให้หลังอูฐหัก Earthling (2009)
It was the last straw.คงเป็นฟางเส้นสุดท้าย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Remember they fired him 'cause he would hide behind the stacksเพราะว่าเขาไม่ยอม ไปหลบซ่อนที่กองฟาง In This Home on Ice (2010)
Can you see my rash?ฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่สะอาด มันเหมือนกับกลิ่นสารเคมีบางอย่าง ฟางข้าว! คุณเห็นผื่นนี่มั๊ย? Blink (2010)
Strong enough to bend like the reed, and not snap like the Kit Kat?แกร่งพอจะงอได้เหมือนฟาง แต่ไม่หักเป๊าะเหมือนคิทแคทได้มั๊ย? Chuck Versus the Final Exam (2010)
And for the cover of the book, I see you in an evening gown, sitting on a bale of hay, ringing a dinner bell.และสำหรับปกหนังสือ ผมเห็นคุณในชุดเสื้อคลุม นั่งอยู่บนกองฟาง สั่นกระดิ่ง We All Deserve to Die (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาง[n.] (fāng) EN: straw ; stack   FR: paille [f] ; chaume [m]
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct   FR: obscur ; sombre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaff[N] ฟาง, Syn. straw
hay[N] หญ้าแห้ง, See also: ฟาง
litter[N] ฟางสำหรับใช้เป็นที่นอนของสัตว์, See also: หญ้าแห้ง
straw[N] ฟางข้าว, See also: กองฟาง, Syn. hay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
boater(โบ'เทอะ) คนแล่นเรือ ,หมวกฟางชนิด
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
hay feverไข้ละอองฟาง,ไข้จาม
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
mulch(มัลชฺ) n. หญ้าฟางใบไม้ ปุ๋ยหรืออื่น ๆ ที่ใช้คลุมพื้นดินรอบต้นไม้. vt. คลุมด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง
pallet(พอล'ลิท) n. ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
fodder(n) หญ้าแห้ง,ฟาง,อาหารสัตว์
HAY hay fever(n) ไข้จาม,ไข้ละอองฟาง
matting(n) ฟางปูพื้น,เครื่องปู
stack(n) กองข้าว,กองฟาง,กองหญ้า,กองฟืน,ซุ้มปืน
straw(adj) มีค่าน้อย,ทำด้วยฟาง
straw(n) ปล้องหญ้า,ฟางข้าว,กองฟาง,หลอดดูด,หมวกฟาง
thatch(n) จาก,ฟาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top