ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เบิกบาน

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เบิกบาน-, *ไม่เบิกบาน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remove her from this chamber before she infects us further with her inglorious and shabby self.ท่านจักไม่เบิกบานกับเรื่องนี้ ข้ามิใช่ราชินีท่าน 300 (2006)
When I was depressed, I held your hands.เมื่อฉันรู้สึกไม่เบิกบาน ฉันจะจับมือเธอไว้ Cinderella (2006)
Whenever I was depressed,เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้สึกไม่เบิกบาน Cinderella (2006)
(CHUCKLES MlRTHLESSLY)หัวเราะเบาๆ อย่างไม่เบิกบาน แป่วอ่า Fighting (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
mirthless[ADJ] ไม่ร่าเริง, See also: ไม่เบิกบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top