ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ่องแท้

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่องแท้-, *ถ่องแท้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่องแท้[ADV] truly, See also: clearly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน, Example: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่องแท้ว. ชัดเจนแจ่มแจ้ง, ถูกแน่, แน่นอน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้ Day of the Dead (1985)
I never let it in.ไม่เคยเข้าใจอย่างถ่องแท้เลย Titanic (1997)
Yeah, I'm clear.เข้าใจอย่างถ่องแท้เลย American History X (1998)
I'm gonna study those lines until I know 'em inside out.หนูจะศึกษาบทพูดพวกนั้น จนกว่าหนูจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ Mulholland Dr. (2001)
To relay what we heard without fully understanding it will cause a panic.บอกต่อในสิ่งที่เราไม่เข้าใจถ่องแท้ จะทำให้ตื่นกลัวกันเปล่าๆ Tabula Rasa (2004)
Only thing the African really understands.นี่คือสิ่งเดียวที่พวกแอฟริกันเข้าใจอย่างถ่องแท้ The Last King of Scotland (2006)
And truly all-understanding high schoolและความเข้าใจในทุกเรื่องอย่างถ่องแท้ โรงเรียนมัธยม! Dasepo Naughty Girls (2006)
I still don't think you fully appreciate what real business is.ฉันคิดว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจอย่างถ่องแท้นะ The City of Violence (2006)
It was not because I was pretending, the truth is that you never see through me clearly.มันไม่ใช่เพาะว่าฉันกำลังแลก้งทำ ความจริงคือ นายไม่เคยมองฉันอย่างถ่องแท้ต่างหาก Princess Hours (2006)
I know the Gusteau style cold.ฉันรู้วิธีทำอาหารแบบกุสโตว์อย่างถ่องแท้ Ratatouille (2007)
Yes, I understand. I completely understand.ใช่ ผมเข้าใจ เข้าอย่างถ่องแท้ Chuck Versus the Gravitron (2008)
But I just found out they completely screwed over vanessa. no.แต่ ฉันเพิ่งรู้มันอย่างถ่องแท้จากพวกเขา เมากว่าวาเนสซ่า ไม่ Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่องแท้[adv.] (thǿngthaē) EN: clearly   FR: clairement ; distinctement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insight(อิน'ไซทฺ) n. การเข้าใจอย่าถ่องแท้,การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง,การมองทะลุ, Syn. judgment

English-Thai: Nontri Dictionary
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน

German-Thai: Longdo Dictionary
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top