Search result for

กระจ่าง

(47 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจ่าง-, *กระจ่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจ่าง[ADV] clearly, See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด, Ant. คลุมเครือ, เคลือบแคลง, Example: นักศึกษารู้กระจ่างขึ้นหลังจากครูอธิบายรอบที่สอง
กระจ่าง[V] brighten, See also: clear, lighten, Syn. สว่าง, แจ่มจ้า, สดใส, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม, Ant. มัว, Example: ท้องฟ้ากระจ่างสดใสไม่มีเมฆปกคลุม
กระจ่างแจ้ง[ADV] bright, See also: gloriously, clear, Example: การใช้ความคิดเห็นและเหตุผลร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ เกิดความกระจ่างแจ้งในวิถีทางที่จะปฏิบัติบริหารงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจ่างก. สว่าง, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you enlighten us?ทำไมคุณไม่ทำให้เรากระจ่างขึ้นล่ะ? And How Does That Make You Kill? (2008)
It's not even clear that they should have been there in the first place.แต่พวกเขา... มันไม่ยังกระจ่างเลย ที่พวกเขาจะไปอยู่ที่นั่นเป็นอันดับแรก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The mystery of the violets is solved.ปริศนาเรื่องดอกไม้สีม่วงกระจ่างแล้วครับ New York, I Love You (2008)
The whole world was watching to see if we have the character to see it through.โลกทั้งหมดจดจ้องมายังพวกเรา ถ้าเรามีบุคลิก มองมันให้กระจ่าง Frost/Nixon (2008)
This is definitely a case for the Number 1 Ladies' Detective Agency.คดีนี้ต้องกระจ่างแน่นอนค่ะ โดยสุภาพสตรีนักสืบหมายเลขหนึ่งค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I don't know, when it makes sense.ไม่รู้สิ เรื่องกระจ่าง Burn After Reading (2008)
Let's get you in a more affirmative mindset.ให้ชั้นช่วยให้แกเห็นอะไรๆกระจ่างหน่อย Five the Hard Way (2008)
It was made clear you were never again welcome in any nevada gaming establishment.มันควรกระจ่าง คุณจะไม่ได้รับการต้อนรับอีก ไม่ว่าในคาสินโนไหนๆในเนวาด้า Five the Hard Way (2008)
No, I mean- It's just enlightening.ไม่ ฉันแค่ต้องการความกระจ่าง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
But you'll have to spin a better story than that if you expect it to get you off the hook.แต่คุณต้องทำให้กระจ่างมากกว่านี้ ถ้าคุณอยากหลุดจากเรื่องนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So do what I hired you to do, Rebecca, and make the truth clear to somebody who absolutely doesn't understand.ผมจ้างคุณมาทำอะไร รีเบคก้า ช่วยให้ความกระจ่าง ให้กับคนที่ไม่เข้าใจที Confessions of a Shopaholic (2009)
And you've made yourself perfectly clear. Thank you for your time.คุณบอกผมได้กระจ่างดี ขอบคุณที่เสียเวลาครับ Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจ่าง[v.] (krajāng) EN: clear up ; clarify   FR: clarifier
กระจ่าง[adj.] (krajāng) EN: distinct ; clear   FR: clair ; limpide
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent[ADJ] สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant
be in focus[IDM] กระจ่างชัด, See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด, Syn. bring into, come into
explicit[ADJ] ชัดเจน, See also: กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Syn. clear, obvious, unambiguous
fair[ADJ] เกี่ยวกับทัศนวิสัยที่ดี, See also: กระจ่าง, ไม่มีพายุ, Syn. fine, dry
indubitable[ADJ] ชัดเจน (คำทางการ), See also: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน, Syn. incontestable, indisputable, unquestionable, Ant. disputable, dubitable, questionable
limpid[ADJ] ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, pellucid
liquid[ADJ] ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, bright
plain[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด, Syn. clear, understandable, Ant. unclear
unclouded[ADJ] ซึ่งไม่มัว, See also: กระจ่าง, Syn. pure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
jell(เจล) vi. กลายเป็นวุ้นแข็ง,กลายเป็นชัดเจน, (โครงการ) กระจ่างชัดขึ้น n. วุ้น
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
pin(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรา,เข็มอิสริยาภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้า,ลูกบิด,ลูกบิดสายซอ,หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ,ขา,การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ,จำนวนเล็กน้อย,ถังเล็กที่จุ4แกลลอน vt. กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่าวหา,ทำให้กระจ่างชัด
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที

English-Thai: Nontri Dictionary
clarification(n) การทำให้กระจ่าง,การอธิบาย
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
冴える[さえる, saeru] (vt) กระจ่าง, ใส

German-Thai: Longdo Dictionary
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
klar(adj) |klarer, klarst-| กระจ่าง ใส ชัดเจน, See also: wolkenlos, deutlich, eindeutig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top