ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indistinct

IH2 N D IH0 S T IH1 NG K T   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indistinct-, *indistinct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indistinct[ADJ] คลุมเครือ, See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน, Syn. blurred, fuzzy, unclear, Ant. clear
indistinctly[ADV] อย่างคลุมเครือ, See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน, Syn. fuzzily, obscurely, unclearly, Ant. clearly
indistinctive[ADJ] ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น, See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ, Ant. distinctive
indistinctness[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง, Syn. blur, dimness, fuzziness, Ant. clearness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง,ไม่ชัด,คลุมเครือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...die Hunderttausend Ungarn kommen... [ Indistinct German ]พวกนายทะเบียนมา... Schindler's List (1993)
( indistinct talking )(เสียงพูดคุยกันแว่วๆ) Pilot (2004)
( indistinct talking )(เสียงพูดอู้อี้) Pilot (2004)
[ indistinct conversations ]มาต่อว่าเรื่องเสียง Harold (2008)
[ both laugh ] [ engine revving ] [ indistinct conversations ]ฉันคิดว่าเธอไปอัมสเตอร์ดัม ใช่ ผมจะไป แต่มันผิดแผน Harold (2008)
Man Rapping, Indistinct ]งั้นแหละ Shutter (2008)
[ Indistinct Conversations ][Indistinct Conversations] City of Ember (2008)
- [ Coughs ] - [ Woman, Indistinct ]- [Coughs] - [Woman, IndistinctCity of Ember (2008)
[ Man On P.A., Indistinct ][Man On P.A., IndistinctCity of Ember (2008)
[gasps, indistinct chattering]Confessions of a Shopaholic (2009)
[ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ][ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ] Ninja Assassin (2009)
(Telephone rings, indistinct conversations)ลินเนตทำศัลยกรรม The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำปั้นทุบดิน[ADV] indistinctively, Ant. แจงสี่เบี้ย, Example: ถ้าจะตอบอย่างกำปั้นทุบดิน เราหลับก็เพราะเราง่วง, Thai definition: พูดอย่างกว้างๆ , มีนัยว่าพูดไปอย่างไรๆ ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
แว่ว[ADV] indistinctly
อุบอิบ[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, Example: พี่เขินบ่นอุบอิบ พลางหัวเราะสลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาไปตามทางเดิน, Thai definition: อาการที่พูดหรือบ่นเบาๆ และไม่ชัดเจนด้วยเกรงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
รำไร[ADV] indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
เงาๆ[ADV] indistinctly, See also: blurredly, dimly, Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง, Ant. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, Example: ฝนตกหนักมากทำให้เขามองเห็นเพียงลางๆเท่านั้น
พร่ามัว[ADJ] blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai definition: ไม่ชัด
มัวซัว[ADJ] dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว[ADJ] dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
อ้อมแอ้ม[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, hesitantly, Example: เมื่อพิจารณาจากทรวดทรงขององค์พระแล้ว เขากล้าตอบได้อย่างไม่อ้อมแอ้มว่าเป็นพระในสมัยลพบุรี, Thai definition: ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก
อู้อี้[ADJ] indistinct, Ant. ชัดเจน, Example: วันไหนที่มีรถขายยาเข้ามา เสียงเพลงรำวง และเสียงอู้อี้ของโฆษกจะเรียกเร้าให้คนแทบจะทั้งหมู่บ้านมาชุมนุมกัน, Thai definition: เสียงไม่ชัดเจนอย่างเสียงคนจมูกบี้ หรือคนบ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct   FR: obscur ; sombre
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampan thup din) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff   
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct   
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly   
อ้อมแอ้ม[adv.] (øm-aēm) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly   FR: indistinctement ; inaudiblement
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé

CMU English Pronouncing Dictionary
INDISTINCT IH2 N D IH0 S T IH1 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indistinct (j) ˌɪndɪstˈɪŋkt (i2 n d i s t i1 ng k t)
indistinctly (a) ˌɪndɪstˈɪŋktliː (i2 n d i s t i1 ng k t l ii)
indistinctness (n) ˌɪndɪstˈɪŋktnəs (i2 n d i s t i1 ng k t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄨ, ] indistinct, #51,634 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, / ] indistinct, #57,422 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] indistinct vision; dim, #194,066 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear, #223,133 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
闇夜に烏[やみよにからす, yamiyonikarasu] (exp) (See 闇夜の烏) something indistinct (lit [Add to Longdo]
闇夜の烏[やみよのからす, yamiyonokarasu] (exp) (See 闇夜に烏) something indistinct (lit [Add to Longdo]
見にくい;見難い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible [Add to Longdo]
雪に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow) [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] (n) (1) blur; (adj-na) (2) blurred; indistinct [Add to Longdo]
不文明[ふぶんめい, fubunmei] (n) indistinct; obscure [Add to Longdo]
不明[ふめい, fumei] (adj-na,n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indistinct \In`dis*tinct"\ ([i^]n`d[i^]s*t[i^][ng]kt"), a. [L.
   indistinctus: cf. F. indistinct. See {In-} not, and
   {Distinct}.]
   [1913 Webster]
   1. Not distinct or distinguishable; not separate in such a
    manner as to be perceptible by itself; as, the indistinct
    parts of a substance. "Indistinct as water is in water."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscure to the mind or senses; not clear; not definite;
    confused; imperfect; faint; as, indistinct vision; an
    indistinct sound; an indistinct idea or recollection.
    [1913 Webster]
 
       When we come to parts too small four our senses, our
       ideas of these little bodies become obscure and
       indistinct.              --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Their views, indeed, are indistinct and dim.
                          --Cowper.
 
   Syn: Undefined; indistinguishable; obscure; indefinite;
     vague; ambiguous; uncertain; confused.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indistinct
   adj 1: not clearly defined or easy to perceive or understand;
       "indistinct shapes in the gloom"; "an indistinct memory";
       "only indistinct notions of what to do" [ant: {distinct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top