ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unimportance

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unimportance-, *unimportance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unimportance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unimportance*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All other things fall to unimportance.ทุกสิ่งอื่น ๆ ตกไปไม่สำคัญ Chosen Path (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwichtigkeit {f}; Belanglosigkeit {f}unimportance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unimportance \Un`im*por"tance\, n.
   Want of importance; triviality. --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unimportance
   n 1: the state of being humble and unimportant [syn:
      {humbleness}, {unimportance}, {obscureness}, {lowliness}]
   2: the quality of not being important or worthy of note [ant:
     {importance}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unimportance

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top