ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จาง

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาง-, *จาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาง[V] decrease, See also: lessen, Syn. ลดลง, น้อยลง, Example: กลิ่นไม่ดีที่โชยมาตอนหัวค่ำจางไปหมดแล้ว
จาง[V] fade, See also: be dim, Syn. ซีด, Ant. สด, เข้ม, Example: สีรูปภาพที่เก็บเอาไว้นานจางจนเกือบมองไม่เห็น
จาง[ADJ] faded, See also: dim, Syn. ซีดๆ, จาง, Ant. สด, เข้ม, Example: จมูกผมได้กลิ่นจางๆ ของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ
จางหาย[V] fade, See also: fade away, melt away, Syn. เลือนหาย, เลือนราง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จางว. น้อยไป, ลดไป, ไม่เข้ม, (โดยมากใช้แก่สี รส กลิ่น).
จางปางว. สว่างจ้า, สว่างโล่ง
จางปางอีสานว่า จ่างป่าง.
จางวางน. ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงกว่าเจ้ากรมที่มิใช่กรมเสนาบดี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กำกับดูแลกรมนั้น ๆ, ตำแหน่งในสังกัดของเจ้านายที่ทรงกรม ทำหน้าที่กำกับดูแลกรมเจ้านาย, ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๔ มีหน้าที่บังคับบัญชาหัวหมื่นมหาดเล็ก
จางวางเจ้าเมืองที่พ้นตำแหน่งแล้ว ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของเจ้าเมือง เรียกว่า จางวางเมือง.
จางวางเมืองน. ดู จางวาง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your сares fade awayคุณใส่ใจจางหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The clouds are lifting, the sun is breaking through.เมฆดำจะจางหาย ดวงอาทิย์จะหรี่แสง The Great Dictator (1940)
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย Rebecca (1940)
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง Suspiria (1977)
You'd better stay up there a bit. When the fog lifts, we'll bring you in.คุณต้องอยู่บนนั้นอีกสักพัก พอหมอกจาง เราจะพาคุณลงมา Airplane! (1980)
It's fading!มันจางหายไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
They put paper umbrellas sticking out the top, so when it rains, it don't thin out the liquor.เผื่อว่าฝนตก เหล้าจะได้ไม่จางไง *batteries not included (1987)
For when you do you must strike hard and fade away without a trace.เมื่อคุณทำ ... ... คุณต้องตีอย่างหนักและจางหายไป ... อย่างไร้ร่องรอย ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The ring line hasn't faded.รอยแหวนยังไม่จางไปเลย Basic Instinct (1992)
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng mahātlek) EN: Lord Great Chamberlain   
จางไป[v. exp.] (jāng pai) FR: s'estomper

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb away[PHRV] หายไป, See also: จางไป, เลือนไปทีละน้อย
fade from[PHRV] เลือนรางจาก, See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fall in with[PHRV] เลือนราง, See also: จางลง, เลือนหายจาก
dilute[VI] เจือจาง, See also: จาง, Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute, Ant. depollute
pastel[ADJ] สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright
peter[VI] ค่อยๆ หมด, See also: จางหายไป, ค่อยๆ น้อยลง
weak[ADJ] เจือจาง, See also: จาง
white[ADJ] เกือบไม่มีสี, See also: จาง, ซีด, Syn. ashen, pale, pallid, wan, Ant. colorful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anemia(อะนี' เมีย) n. ภาวะโลหิตจาง, ภาวะไร้กำลัง
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic
attenuant(อะเทน'นูเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เจือจาง. -n. ยาหรือสิ่งที่ทำให้เจือจาง, Syn. diluting)
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
chlorosisn. ภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่งเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก., See also: chlorotic adj. ดูchlorosis
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anemia(n) โรคโลหิตจาง
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
dilution(n) การเจือจาง,การละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top