Search result for

เด่น

(61 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด่น-, *เด่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด่น[ADJ] prominent, See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished, Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ, Example: นักเขียนคนนี้มีผลงานเขียนเด่นๆ อยู่หลายเรื่อง
เด่น[V] be prominent, See also: be excellent, be outstanding, be eminent, be remarkable, be notable, be conspicuous, be di, Syn. โดดเด่น, สะดุดตา, Ant. ด้อย, Example: เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ เขาจะเด่นสะดุดตากว่าใครๆ
เด่นชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เด่นชัด[V] be clear, See also: become apparent, be obvious, be evident, be vivid, Syn. ชัดแจ้ง, ชัด, เด่น, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: บทบาทของรัฐมนตรีหญิงเริ่มเด่นชัดขึ้นหลังจากเข้ามาแก้ไขปัญหาเด็กและสตรี
เด่นดัง[V] be famous, See also: be renowned, be reputable, become well-known

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เด่นว. ที่ปรากฏเห็นได้ชัดจะแจ้งเพราะนูนขึ้นมา ยื่นลํ้าออกมา หรือสูงใหญ่กว่าธรรมดา, โดยปริยายหมายความว่า มีคุณสมบัติหรือความสามารถเยี่ยม เช่น สวยเด่น ดีเด่น.
ลอยเด่นขึ้น, นูนขึ้น, เช่น รูปปลาที่วาดบนพัดมองเหมือนลอยออกมา
สุจิตรเด่น, ยิ่งใหญ่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dominantเด่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dominantเด่น, ลักษณะเด่น, ที่ครอบงำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He wants to do a feature on you as a designer to watch.เค้าต้องที่จะทำคุณให้เด่นเป็นดีไซเนอร์ที่น่าจับตามอง Pret-a-Poor-J (2008)
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด Adverse Events (2008)
In the past, "heroes" has stood outที่ผ่านมา ฮีโร่ส์ โดดเด่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For mother of the year.แม่ดีเด่นแห่งปีซะเมื่อไหร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Those hooters and her singing... She was awesome.ใช่แล้ว หน้าอกเธอโดดเด่นแถมยังน่ารัก แล้วเธอยัง "โว้วโว..." อย่างกับนักฆ่า Scandal Makers (2008)
Looks like you're going crazy with thoughts of standing out.ดูนายวิตกจริตถ้าเห็นว่าจะเป็นจุดเด่น Beethoven Virus (2008)
Best School of the Year For Sex Education Good Mannersโรงเรียนที่ดีที่สุดประจำปี ด้านเพศศึกษาและมารยาทดีเด่น Baby and I (2008)
That girl and you feel like heroes because you are studying law and showing off?ผู้หญิงคนนั้นกับคุณรู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่เพราะ พวกเธอเรียนกฎหมายและกำลังอวดเด่นEpisode #1.9 (2008)
We must adjust your negativity, mature you, and put it all into action.เราต้องปรับปรุงข้อด้อย เสริมข้อเด่นและดึงมันออกมาใช้ The Love Guru (2008)
You got a little more white around the temple... but makes you look more distinguished, I think.แต่นายมันตัวสีขาว อยู่แล้วนิใช่ไม๊ แต่.. มันอาจทำให้นายดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านก็ได้ ฉันว่า Marley & Me (2008)
I wasn't very popular.ฉันไม่ได้เป็นคนดีเด่นอะไรมาก The House Bunny (2008)
The eyes are the nipples of the face.ตา คือ จุดเด่นที่สุดบนใบหน้า The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[adj.] (denchat) EN: obvious ; clear   FR: évident ; clair

English-Thai: Longdo Dictionary
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., S. clear-cut,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparent[ADJ] ชัดเจน, See also: เด่นชัด, Syn. obvious, evident
distinctive[ADJ] เด่น, See also: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic, peculiar, unique
manifestable[ADJ] แจ่มแจ้ง, See also: เด่นชัด
obvious[ADJ] ชัดเจน, See also: เด่นชัด, เข้าใจได้ง่าย, Syn. apparent, clear, distinct, Ant. ambiguous, obscure
outstanding[ADJ] เป็นที่สังเกตเห็นได้, See also: เด่น, ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่าย, Syn. prominent, conspicuous, Ant. ordinary, usual
separate[ADJ] เด่นชัด, See also: ชัดเจน
signal[ADJ] เด่น, See also: น่าสังเกต, เลิศ, ยอดเยี่ยม
stand out[PHRV] เห็นชัด, See also: เด่นชัด, Syn. stick out
thumping[ADJ] เด่น
visible[ADJ] เด่น, See also: ชัดเจน, แน่ชัด, ชัดเจน, Syn. obvious, clear, noticeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
apodal(แอพ'พะดัล) adj. ไม่มีเท้าที่เด่นชัด,, Syn. apodous (no distinct feet)
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
display(vt) เปิดเผย,แผ่ออก,อวด,ทำให้เห็นเด่นชัด,แสดง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinctive(adj) พิเศษ,เฉพาะ,เด่น
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dominantเด่นกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต
offenbar(adj adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ostentatious (adj) เด่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top