ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fully

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fully-, *fully*, ful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fully(adv) อย่างเต็มที่, See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, Syn. completely, thoroughly, wholly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ , มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ, น่ายำเกรง (very, extremely)

English-Thai: Nontri Dictionary
fully(adv) อย่างเต็มที่, อย่างเต็มเปี่ยม, อย่างเพียบ, อย่างจุใจ
awfully(adv) อย่างน่ากลัว, อย่างมาก, อย่างน่าเกรงขาม
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว, อย่างหวาดกลัว, อย่างน่ายำเกรง, อย่างเลวมาก
scornfully(adv) อย่างสบประมาท, อย่างเหยียดหยาม, อย่างดูถูก, อย่างรังเกียจ
skilfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง
skillfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fully associated signaling; F linkการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fully fashioned[Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) / Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ)] (adj) 1. Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอังกฤษ (ฺBrE.) 2. Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอเมริกัน (ฺAmE.) ทั้งสองคำมีความหมายว่า "เย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบเข้ารูปหรือรัดรูป" เช่น Fully fashioned ​clothes (เสื้อผ้ารัดรูป) / fully fashioned ​stockings (ถุงน่องรัดรูป) / fully fashioned ​tights (กางเกงถุงน่องรัดรูป) เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want his primal rage centers fully stimulated.พวกเขาต้องการทดสอบ สัญชาติญาณดิบของมัน The Lawnmower Man (1992)
I fully endorse it Let's try it at onceฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าน่าจะลองทำดูสักครั้ง The Nightmare Before Christmas (1993)
Not fully, but...ไม่เข้าใจนัก แต่ Don Juan DeMarco (1994)
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย" 12 Angry Men (1957)
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น Schindler's List (1993)
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้' Spies Like Us (1985)
The army, riot police, and even traffiic police have been fully mobilized.กองทัพ, ตำรวจปราบจราจลและแม้แต่ ตำรวจจราจรถูกเคลื่อนพลอย่างเต็มที่ Akira (1988)
Your power isn't fully matured.พลังของเธอยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะ Akira (1988)
Look, there's a lot of things happening around here that I don't fully understand.มันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ -ขอเวลาหน่อยสิ Event Horizon (1997)
As far as anyone's concerned he's still a working, talking fully productive member of society.ตราบใดที่ไม่มีคนขุดคุ้ย สังคมรับรู้ว่าเค้าเป็นคนปกติ Gattaca (1997)
Man, I give you a really good deal on this minivan, you know? It's brand new, it's fully loaded.คุณรู้มั้ยครับ คุณได้ราคาดีมากนะครับ ที่ซื้อรถคันนี้ใหม่เอี่ยม มีเครื่องประกอบครบ The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fullyAm I fully covered in case of an accident?
fullyA problem of whose importance we are fully aware.
fullyAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
fullyFully booked for the night, the hotel had to turn away some late guests.
fullyHe fully realize that he was the cause of the accident.
fullyHe is still fully active.
fullyHe reported fully what he had seen to the police.
fullyHe won the race easily without being fully extended.
fullyHis great ability was fully appreciated by his friends.
fullyI am fully convinced of your innocence.
fullyI am fully satisfied with my new house.
fullyI am happy to notify you that I have fully recovered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อๆ(adv) completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
เสร็จสรรพ(adv) fully, See also: completely, perfectly, Syn. พร้อมสรรพ, Example: รถตู้คันนี้เปรียบเสมือนห้องนอนห้องน้ำและห้องแต่งตัวพร้อมกันเสร็จสรรพ
เต็มความสามารถ(adv) with all one's ability, See also: fully, Example: ทุกคนในทีมทำเต็มความสามารถแล้ว ถึงจะแพ้ก็ไม่เสียใจ, Thai Definition: ตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเท่าที่จะทำได้
ปี๋(adv) fully, See also: abundantly, Syn. มาก, Example: ยาขมปี๋แบบนี้ คงไม่มีใครกล้ากินหรอก, Thai Definition: มักใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า ยิ่งกว่าปกติ
เต็มตัว(adv) fully, See also: completely, Syn. สุดกำลัง, เต็มกำลัง, เต็มฝีจักร, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องรับผิดชอบเต็มตัวถึงผลลัพธ์ของระบบงาน
เต็มมือ(adv) fully, See also: with all one's strength, to the best of one's ability, Syn. เต็มไม้เต็มมือ, Example: ท่านกำนันก็ช่วยเต็มมือ แต่ตอนนี้เขายังตัดยางไม่เสร็จ, Thai Definition: มากจนเกือบล้นมือ
เต็มเม็ดเต็มหน่วย(adv) fully, See also: completely, perfectly, Syn. ครบ, Ant. ขาดตกบกพร่อง, Example: สมชายทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเขาไม่มีครอบครัว, Thai Definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
เต็มไม้เต็มมือ(adv) fully, See also: with all one's strength, to the best of one's ability, Syn. สุดกำลัง, สุดความสามารถ, เต็มที่, Thai Definition: โดยสนิทใจ, ไม่มีความรังเกียจ, ไม่ขยะแขยง
เต็มรัก(adv) fully, See also: utterly, completely, forcefully, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา, Example: เขาเดินไปสะดุดเสาเรือนเข้าเต็มรัก, Notes: (ปาก)
เต็มเหยียด(adv) fully, Example: วันนี้พรทิพย์เรียน 3 ชั่วโมงเต็มเหยียด, Thai Definition: ที่ติดต่อกันโดยไม่หยุดพัก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fully
fully-grown
fully-fledged
fully-fashioned

WordNet (3.0)
fully(adv) to the greatest degree or extent; completely or entirely; (`full' in this sense is used as a combining form), Syn. full, to the full
amply(adv) sufficiently; more than adequately, Syn. fully, Ant. meagerly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Fully

adv. In a full manner or degree; completely; entirely; without lack or defect; adequately; satisfactorily; as, to be fully persuaded of the truth of a proposition. [ 1913 Webster ]


Fully committed (Law), committed to prison for trial, in distinction from being detained for examination.

Syn. -- Completely; entirely; maturely; plentifully; abundantly; plenteously; copiously; largely; amply; sufficiently; clearly; distinctly; perfectly. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ㄨˊ ㄎㄨㄟˋ,     /    ] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc) #19,848 [Add to Longdo]
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄨˇ ㄓㄨㄤ,     /    ] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped #24,173 [Add to Longdo]
满座[mǎn zuò, ㄇㄢˇ ㄗㄨㄛˋ,   / 滿 ] fully booked; every seat taken #37,418 [Add to Longdo]
彻悟[chè wù, ㄔㄜˋ ㄨˋ,   /  ] fully aware; to recognize fully #70,471 [Add to Longdo]
羽翼丰满[yǔ yì fēng mǎn, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄥ ㄇㄢˇ,     /    滿] fully fledged #89,418 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] fully grown pig; 3-year old pig [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollautomat { m }fully automatic machine [Add to Longdo]
Vollkaskoversicherung { f }; Vollkasko { f }; Kasko { f } [ auto ]fully comprehensive insurance; fully prehensive cover [Add to Longdo]
durchgelattet { adj } (Seefaht)fully battened [Add to Longdo]
flüggefully fledged [Add to Longdo]
vollgültigfully valid [Add to Longdo]
vollautomatisch { adj }fully automatic [Add to Longdo]
vollberechtigt { adj }fully entitled [Add to Longdo]
vollbeschäftigt { adj }fully employed [Add to Longdo]
vollbesetzt { adj }fully occupied [Add to Longdo]
vollklimatisiert { adj }fully air-conditioned [Add to Longdo]
vollstufig { adj }fully integrated [Add to Longdo]
vollsynchronisiert { adj }fully synchronized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詳しく[くわしく, kuwashiku] (adv) in detail; fully; minutely; at length #485 [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) #3,263 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
[に, ni] (n, n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) #8,422 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
満載[まんさい, mansai] (n, vs) fully loaded; full load; loaded condition; (P) #11,882 [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) #14,029 [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (1) bowing one's head (in respect or worship); worship; (n-suf) (2) (hon) (after one's own name at the end of a letter) respectfully yours #15,410 [Add to Longdo]
じっくり[jikkuri] (adv, adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) #19,465 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top