ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราง

   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราง-, *ราง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราง[N] gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count unit: ราง, Thai definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
ราง[N] channel, See also: watercourse, Syn. ร่อง, ร่องน้ำ, Example: เขาขุดราง เพื่อระบายน้ำในนา
ราง[N] groove, See also: track, Thai definition: ไม้ที่ต่อ หรือขุดให้เป็นร่องรูปยาวๆ
ราง[N] rail, See also: track, Example: ในปีหนึ่งๆ มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง โดยมีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายจำนวนน้อย, Count unit: ราง, ท่อน, Thai definition: เหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน
ราง[N] pan-roasting, See also: kind of roasting, Thai definition: วิธีคั่วชนิดหนึ่ง เช่น เอาข้าวมาคั่วทั้งเปลือก หรือเอาข้าวเม่ามาคั่วอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า ราง
ราง[ADV] indistinctly, See also: faintly, dimly, vaguely, Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ราง[ADJ] dim, See also: vague, indistinct, unclear, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ราง[ADV] dimly, See also: faintly, vaguely, indistinctly, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: ปล่องไฟจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพ่นควันโขมง จนแลเห็นหลังคาตึกรางๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
รางจืด[N] Thunbergia laurifolia, Syn. ยาเขียว, Thai definition: ไม้เถาชนิด Thunbergia laurifolia Linn. ในวงศ์ Thunbergiaceae ดอกสีม่วงอ่อนออกเป็นช่อห้อย ใช้ทำยาได้
รางน้ำ[N] gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count unit: ราง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รางน. ร่องที่ขุดเป็นทางสำหรับให้น้ำไหล
รางสิ่งสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคาเป็นต้น มักทำด้วยสังกะสียาวเป็นแนวไปตามชายคา
รางไม้ที่ขุดหรือต่อให้เป็นร่องยาว ๆ หรือปล้องไม้ไผ่ผ่าซีก มีด้านสกัดหัวท้าย สำหรับใส่อาหารหมูหรือย้อมผ้าเป็นต้น
รางโดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น รางระนาด
รางเหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน เช่น รางรถไฟ
รางไม้เจาะเป็นร่องยาวสำหรับใส่เหรียญบาทเรียงกันได้ ๘๐ เหรียญ หรือ ๑ ชั่ง, ปัจจุบันเป็นแผ่นไม้เจาะเป็นร่องสำหรับใส่เหรียญบาทเรียงกันเป็นแถว ๆ แผ่นหนึ่งมี ๑๐ แถว แถวหนึ่งใส่เหรียญบาทได้ ๑๐ เหรียญ รวมเป็น ๑๐๐ บาท
รางลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นราง เช่น ลูกคิดรางหนึ่ง ระนาด ๒ ราง รางรถไฟ ๓ ราง.
รางก. คั่วข้าวเม่าให้กรอบ, เรียกข้าวเม่าที่เอามาคั่วให้กรอบ ว่า ข้าวเม่าราง.
ราง ๓, รางว. ไม่กระจ่าง, ไม่ชัดเจน, เช่น เห็นราง ๆ ภาพราง ๆ.
รางจืดน. ชื่อไม้เถาชนิด Thunbergia laurifolia Lindl. ในวงศ์ Acanthaceae ดอกสีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อห้อย ใช้ทำยาได้, ยาเขียว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raceรางลูกปืน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rewardรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reward for return of goodsรางวัลในการนำทรัพย์สินหายมาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slag shuteรางสแลก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
picture railรางแขวนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter rackรางแผงกรองอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Awardsรางวัล [TU Subject Heading]
Flumesรางน้ำ [TU Subject Heading]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Literary prizesรางวัลทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Malcolm Baldrige National Quality Awardรางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคัม บัลดริจ [TU Subject Heading]
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Performance awardsรางวัลในการทำงาน [TU Subject Heading]
Pulitzer Prizesรางวัลพูลิทเซอร์ [TU Subject Heading]
Reward (Psychology)รางวัล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(G ROANS)รางHansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
[Grunting](ครางDelta Force (2014)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Who's... Gutter...ใครรางน้ำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- You're joking... take it. I will see...ก็ฉันจะเห็น 'ทำให้ฉันได้รับรางวัลมัน Help! (1965)
I'll have my just reward.พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธเราเพียง แค่รางวัลของฉันตอนนี้ Help! (1965)
- A Webley automatic... It's Nobel Prize juice.มันคือ น้ำผลไม้ รางวัล โนเบล เดินทางไปที่บ้าน Help! (1965)
- 144177 Musketeer Brazier S. No, no, how I won the war.ไม่มีวิธีการที่ฉันได้รับรางวัล สงคราม How I Won the War (1967)
You, Juniper, you're perfect where you are.คุณจะอยู่ที่ไหน ตารางมาก How I Won the War (1967)
You ought to camouflage up, sir, or get the scrim up if you're stopping.คุณควรจะอำพรางขึ้นครับ หรือได้รับสคริมขึ้นถ้าคุณหยุด How I Won the War (1967)
It represents battles fought and won years ago.ต่อสู้และได้รับรางวัลปีที่ผ่าน มา การต่อสู้การต่อสู้ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราง[n.] (rāng) EN: channel ; groove ; slot ; track   FR: voie [f] ; rainure [f] ; rail [m]
ราง[n.] (rāng) EN: trough   FR: auge [f] ; abreuvoir [m]
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout   FR: gouttière [f]
รางคู่[n. exp.] (rāng khū) EN: double track   FR: double voie [f]
รางจืด[n.] (rāngjeūt) EN: ฺBabbler's Bill Leaf   
รางน้ำ[n.] (rāngnām) EN: gutter   FR: gouttière [f] ; rigole [f]
รางน้ำ[n.] (rāngnām) EN: water trough   FR: abreuvoir [m]
รางรถ[n. exp.] (rāng rot) EN: tracks   
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad tracks   FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f]
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip   FR: prix [m] ; récompense [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, S. funicular railway, inclined railway, inclined plane, cliff railway
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accolade[N] รางวัล
award[N] รางวัล, Syn. reward, prize
crane[N] รางสำหรับให้กล้องเคลื่อนที่
crib[N] รางใส่อาหารสัตว์, Syn. manger, feed box
Emmy[N] รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
feedbox[N] รางใส่อาหารสำหรับสัตว์, Syn. manger, rack
grand prix[N] รางวัลสูงสุด (ภาษาฝรั่งเศส), See also: รางวัลอันยิ่งใหญ่
grand slam[N] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ
groove[N] ร่อง, See also: ราง, ท่อ, ช่อง, Syn. channel, notch, trench
gullet[N] รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
amulet(แอม' มิวเลท) n. เครื่องราง (talisman)
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!

English-Thai: Nontri Dictionary
amulet(n) เครื่องราง,ของขลัง
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน
award(vt) ให้รางวัล,ตัดสิน,มอบรางวัล
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญคราง
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
blackout(vi) พรางไฟ,ดับไฟ,ปิดข่าว,เซ็นเซอร์ข่าว
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Check Rail (jargon ) รางกั้นป้องกันรถไฟตกราง
Switch Blade (jargon ) รางลิ้น คือรางส่วนที่เคลื่อนที่ได้ในประแจทางรถไฟ เพื่อใช้นำล้อไปสู่ทางรถไฟที่ต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] รางวัลคนที่มาไม่เคยขาด

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
Schranke(n) |die, pl. Schranken| ที่กั้น, ไม้กั้นเขต เช่น Eisenbahnschranke ที่กั้นตรงรางรถไฟ
jammern(vt) |jammerte, hat gejammert| บ่นครวญคราง, รำพึงรำพัน
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
Schiene(n) |die, pl. Schienen| ราง เช่น Eisenschiene รางเหล็ก, Eisenbahnschiene รางรถไฟ
Vorhangschiene(n) |die, pl. Vorhangschienen| รางม่าน
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top