ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*craft*

K R AE1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: craft, -craft-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craft(n) การทำงานศิลปะด้วยมือ
craft(n) งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ
craft(n) ทักษะ, See also: ฝีมือ, Syn. skill, proficiency
craft(n) ทักษะการโกง, Syn. cunning, duplicity
craft(vt) ทำด้วยมือ
craft(vt) ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ
craft(n) ยานพาหนะ, Syn. vessel
crafty(adj) ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, Syn. sly, wily, cunning
aircraft(n) สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
craftsman(n) ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman(n) ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ
woodcraft(n) วิชาช่างไม้, See also: วิชาแกะสลักไม้
woodcraft(n) วิชาพรานป่า, See also: วิชาเกี่ยวกับป่า
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception, dishonesty
handicraft(n) หัตถกรรม, See also: งานฝีมือ, Syn. craft, handiwork
spacecraft(n) ยานอวกาศ, Syn. spaceship, shuttle
stagecraft(n) ศิลปะการแสดงละคร
watercraft(n) เรือ (คำทางการ), Syn. boat, ship, vessel
witchcraft(n) การใช้เวทมนตร์คาถา, Syn. sorcery, witchery, magic
priestcraft(n) การบวชเป็นพระ, Syn. priesthood, monasticism
antiaircraft(adj) ที่ใช้ต่อสู้กับเครื่องบินรบ
craftsmanship(n) ฝีมือ
craftsmanship(n) หัตถศิลป์
woodcraftsman(n) ช่างไม้, See also: ช่างแกะสลักไม้
crafty butcher(sl) ชายรักร่วมเพศ
handicraftsman(n) ช่างฝีมือ, See also: ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
aircraft carrier(n) เรือบรรทุกเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj., n. ต่อต้านอากาศยาน, ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม
craft(คราฟทฺ) { crafted, crafting, crafts } n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, การช่าง, อาชีพ, เล่ห์เหลี่ยม, สมาคมวิชาชีพ, เรือ, ยาน, ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art, skill, ability
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ, จิตรกร, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, เจ้าเล่ห์, มีฝีมือ, ประณีต, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful, cunning, Ant. guileless, honest
handcraft(แฮนด'คราฟทฺ) n. ศิลปหัตถกรรม, สิ่งที่ทำขึ้นด้วยมือ
handicraft(แฮน'ดีคราฟทฺ) n. การฝีมือ, หัตถกรรม., See also: handicraftship n., Syn. handcraft.
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ, ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
hovercraft(ฮัฟ'เวอคราฟทฺ) n. เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็วเหนือน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ทีราบเรียบโดยแล่นบนเบาะอากาศที่พุ่งออกจากพัดลมขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เรือ
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
stagecraftn. ศิลปะการแสดงละคร, ศิลปะการเรียบเรียงหรือกำกับบทละคร
watercraft(วอ'เทอะคราฟทฺ'-แครฟทฺ) n. ความชำนาญในการขับขี่เรือ, ความชำนาญในการว่ายหรือดำน้ำ, เรือ, ยานพาหนะที่แล่นบนหรือในน้ำ
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ, -แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา, ความมีเสน่ห์, การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้, วิชาเชิงพราน, วิชาเกี่ยวกับป่า, วิชาแกะสลักไม้
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้, ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen

English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน, อากาศยาน
craft(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, การช่าง, งานฝีมือ, เล่ห์กระเท่ห์, เรือ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความเจ้าเล่ห์, ความเหลี่ยมจัด
craftsman(n) นายช่าง, ช่าง, ช่างฝีมือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, ชำนาญ
handcraft(n) การช่าง, การฝีมือ, วิชาช่าง, งานช่าง, งานฝีมือ, งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง, การฝีมือ, วิชาช่าง, งานช่าง, งานฝีมือ, งานหัตถกรรม
witchcraft(n) เวทมนตร์, คาถา, เสน่ห์, มารยา, การเลี้ยงผี, ความงดงาม
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า, วิชาแกะสลักไม้, วิชาช่างไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft hull insuranceการประกันภัยตัวเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft passenger insuranceการประกันภัยผู้โดยสารเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
art and craftศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
craft risksภัยขณะลำเลียง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
craft unionสหภาพแรงงานช่างฝีมือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handicraftหัตถกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-owned aircraft endorsementใบสลักหลังกรณีอากาศยานไม่ใช่ของตน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
union, craftสหภาพแรงงานช่างฝีมือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warcraft๑. วิชายุทธศิลป์, ยุทธศิลป์๒. เรือรบ, เครื่องบินรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft accidentsอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aircraft mortgagesการจำนองอากาศยาน [TU Subject Heading]
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Apollo 8 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 8 [TU Subject Heading]
Arrest of aircraftการกักอากาศยาน [TU Subject Heading]
Banana leaf craftงานหัตถกรรมใบตอง [TU Subject Heading]
Box craftการประดิษฐ์กล่อง [TU Subject Heading]
Crimes aboard aircraftอาชญากรรมบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Handicraftศิลปหัตถกรรม [TU Subject Heading]
Handicraft industriesอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรม [TU Subject Heading]
Hijacking of aircraftการจี้เครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aircraftอากาศยาน [เศรษฐศาสตร์]
Liability for aircraft accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Miniature craftหัตถกรรมย่อส่วน [TU Subject Heading]
Plastics craftหัตถกรรมพลาสติก [TU Subject Heading]
Polymer olay craftหัตถกรรมดินเหนียวโพลิมอร์ [TU Subject Heading]
Pottery craftหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Shellcraftงานเปลือกหอย [TU Subject Heading]
String craftหัตถกรรมเชือก [TU Subject Heading]
Textile craftsงานหัตถกรรมผ้า [TU Subject Heading]
Water hyacinth craftหัตถกรรมผักตบชวา [TU Subject Heading]
Watercraft policeตำรวจน้ำ [TU Subject Heading]
Wax craftหัตถกรรมขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]
Acylation, Friedel-Craftฟริเดล-คราฟอะไซเลชัน [การแพทย์]
Aircraftอากาศยาน [การแพทย์]
Aircraft, Supersonicเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียง [การแพทย์]
Alkylation, Friedel-Craftฟริเดล-คราฟอัลคิเลชัน [การแพทย์]
Aircraft ice accretion - Aircraft icingน้ำแข็งจับพอก หรือจับเกาะเครื่องบิน [อุตุนิยมวิทยา]
space craftยานอวกาศ, ยานที่ใช้เดินทางสู่อวกาศ เช่น ยานอพอลโลของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
well-craftedขัดเกลา ปรุงแต่งอย่างประณีตงดงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old Queen's a sly one, full of witchcraft.เต็มรูปแบบของคาถา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The anti-aircraft gun!ปืนต่อต้านอากาศยาน The Great Dictator (1940)
These men are skilled craftsmen.พวกมันเป็นช่างฝีมือที่ดีครับ The Great Dictator (1940)
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
That's all there is, as far as witchcraft is concerned.เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละ, เท่าที่ เกี่ยวกับแม่มด เวทมนตร์คาถา. Suspiria (1977)
Oh, you crafty little man, you!เหรอ คิดจะหลอกฉันเรอะ! The Road Warrior (1981)
A Russian craft flown by Russians carrying a few poor Americans who need our help....ฝีมือรัสเซียรัสเซียบินโดยการ ดำเนินการ ชาวอเมริกันที่ไม่ดีไม่กี่คนที่ ต้องการความช่วยเหลือของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've got two more aircraft carriers near Honduras.นอกชายฝั่งของฮอนดูรัส 2010: The Year We Make Contact (1984)
The launch windows are critical for both spacecrafts.หน้าต่างเปิดตัวมีความสำคัญ สำหรับทั้งยานอวกาศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Are you missing anything in the way of experimental aircraft?คุณทำอะไรหายรึเปล่า ระหว่างทดสอบเครื่องบินน่ะ *batteries not included (1987)
They're microchip hovercraft. They're spaceships.มันเป็นยานอวกาศ *batteries not included (1987)
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต Rambo III (1988)
Learned his craft and so forth. Hm?ได้เรียนรู้งานฝีมือและอื่น ๆ ของเขา หือ? The Russia House (1990)
It's witchcraftIt's witchcraft Hocus Pocus (1993)
- Aaah! - It's witchcraft- It's witchcraft Hocus Pocus (1993)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด Schindler's List (1993)
The military say these pilots accepted the risks of flying experimental aircraft.กองทัพบอกว่า นักบินพวกนั้น ได้รับอันตราย จากการบินเครื่องบินทดสอบ Squeeze (1993)
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้ Squeeze (1993)
Aircraft can't manoeuvre like that.เครื่องบิน ไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบนั้น Squeeze (1993)
Neither does the technology to fly the aircraft we saw last night.ไม่มีทั้งเทคโนโลยี่ ที่จะบินยาน แบบที่เราเห็นเมื่อคืน Squeeze (1993)
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... . Squeeze (1993)
Or I'll have every newspaper in America out here writing about your experimental aircraft!คุณต้องทำ ไม่งั้น ฉันจะบอกให้นักข่าวทั่วประเทศมานี่... ..เขียนข่าวเรื่องคุณทำการทดลอง ยานบินอยู่ ! Squeeze (1993)
Agent Mulder's insistence that Budahas may have been a test pilot on a top-secret project involving aircraft using recovered UFO technology and may have suffered stress-related trauma by flying these aircraft, is also inconclusive.Agent Mulder ยืนยันตลอดว่า Budahas อาจเป็นนักบินทดสอบ... ..ในโครงการลับสุดยอด เกี่ยวกับ การสร้างยานบิน ที่ลอกแบบเทคโนโลยี่จาก UFO.. ..และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวกับความเครียด จากการบินยานเหล่านี้ ซึ่งยังสรุปไม่ได้ Squeeze (1993)
Maybe they're not from there, they're visiting. Spacecraft?บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้มาจาก ที่นั่นพวกเขากำลังเยี่ยมชม Contact (1997)
The Event Horizon was the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight.นั่นไม่เป็นความจริง ที่จริงมันเป็นโครงการลับของรัฐบาล เพื่อสร้างยานอวกาศที่ไปได้เร็วกว่าแสง Event Horizon (1997)
When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal.และเมื่อยานผ่านไป อวกาศก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม Event Horizon (1997)
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
- Antiaircraft? - No!- ยิงเครื่องบินเหรอ The Jackal (1997)
Missiles are best for an aircraft.จรวดใช้ต่อสู้ทางอากาศยานได้ดีที่สุด นี่สำหรับใช้อย่างอื่น The Jackal (1997)
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ The Jackal (1997)
An aircraft began shedding parts as it flew over Sea haven -ข่าวสดล่าสุด เครื่องบินชิ้นส่วนหลุดกลางอากาศ ขณะบินอยู่เหนือซีเฮฟเว่นเมื่อครู่ The Truman Show (1998)
Ah, shit! Federal 595 heavy, slow immediately to match preceding aircraft.เฟเดอรัล 595 ชลอความเร็วลงเดี๋ยวนี้ ให้เท่ากับเครื่องบิน เปลี่ยน City of Angels (1998)
Exquisitely worked. You've crafted a jewel, my boy.นายเจีรนัยอัญญมณีขึ้นมาแล้ว เจ้าหนู The Red Violin (1998)
Even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections.... ..proof that they were crafted by the honest.แต่มินดี้อยากได้ผู้หญิง2 ผู้ชาย1 Fight Club (1999)
Each one was forged meticulously by the craftsmen of High Mountain!เราต้องไปรายงานนายท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
Great miners and craftsmen of the mountain halls.ผู้ชํ่าชองงานเหมืองและงานช่างฝีมือ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
By foul craft, Saruman has crossed Orcs with Goblin-men.ซารูเเมนสร้างกองกำลังลูกผสม ระหว่างพวกออร์คกับก๊อบลิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Ring cannot be destroyed, Gimli, son of Gloin by any craft that we here possess.แหวนไม่สามารถทำลายได้, กิมลี่ บุตรแห่ง GI? in... ...ต่อให้ใช้เวทมนตร์ไหนๆก็ตาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
He's going to the finest school of witchcraft and wizardry.เขาจะได้เข้าเรียน ในโรงเรียนพ่อมดแม่มดชั้นยอด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)
Mexico City officials as well as U. S. Officials have confirmed that these are not aircraft from either government's air force.ทางการเม็กซิโกและสหรัฐฯ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่อากาศยานของตน รวมทังกองทัพอากาศสหรัฐด้วย Signs (2002)
The first sighting was made by an Air Mexico 747 en route from Mazatlan to New York as the unidentified crafts entered Mexico City air space.รายงานการปรากฎครั้งแรกจากเครื่อง แอร์ เม็กซิโก 7 4 7 ที่เดินทางจากมาซาทลานไปนิวยอร์ค โดยพบที่น่านฟ้าเหนือกรุงเม็กซิโก ซิตี้ Signs (2002)
Harry Potter must not go back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year.ปีนี้แฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องไม่กลับไป ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
good, bad, old, new... silents, Westerns, thrillers... that all the New Wave filmmakers came here to learn their craft.เขาอยากฉายหนังทุกประเภท ดี, เลว, เก่า, ใหม่... หนังเงียบ, ตะวันตก, สยองขวัญ นี่คือที่ๆ นักสร้างหนังกลุ่ม "คลื่นลูกใหม่" ทุกคนได้มาเรียนรู้ทักษะต่างๆ The Dreamers (2003)
and he just doesn't know it yet because the ground is so far away but of course the craft is doomed to crash.เพียงแต่เขายังไม่รู้ตัว เพราะพื้นดินยังอยู่อีกไกล แต่แน่นอน สุดท้ายเครื่องร่อนนี้ก็ต้องโหม่งพื้นจนได้ The Corporation (2003)
The craft isn't flying because it's not built according to the laws of aerodynamics and is subject to the law of gravity.พาหนะของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วง The Corporation (2003)
Tony, escort agent Todd off this aircraft and close the hatch.แต่รู้ไว้ ว่าเพราะฉันไม่อยากเสียเวลายิงคุณ Yankee White (2003)
My fingerprints are all over this aircraft.ผมรู้แล้ว ว่าทำถึงเกิดความเหลื่อมล้ำ ของเวลาที่ตาย คือ.. Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftAn aircraft's landing gear.
craftThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.
craftHe teaches arts and crafts in a school.
craftThe company crafted a new product.
craftThe newspaper company has ten aircraft.
craftThat aircraft company deals in freight only.
craftCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
craftI greatly recommend reading it to anybody thinking of learning a craft.
craftSeen from a spacecraft, the earth looks blue.
craftWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
craftA good craftsman takes pride in his work.
craftShips can't rival aircraft for speed.
craftShe learned the craft of basket weaving from her grandmother.
craftThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftThanks to the development of aircraft, the world has become much smaller.
craftWe must hand down our craft to posterity.
craftHer handicraft is more than a hobby, It's more like a profession.
craftHe is more crafty than wise.
craftA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
craftThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftOne of the aircraft's engines cut out.
craftThis aircraft company deals with freight only.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฝีมือ(n) craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
เขี้ยวลากดิน(adj) tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
ของขึ้น(n) black magic; voodoo, See also: witchcraft, Thai Definition: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
ศิลป์(n) art, See also: arts, artistic work, craft, Syn. ศิลป, Example: ผ้าม่านสีแดงมีตัวหนังสือสีขาวติดอยู่อย่างมีศิลป์ สวยงาม เป็นระเบียบ, Thai Definition: ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศิลปะ(n) art, See also: arts, artistic work, craft, Syn. ศิลป, ศิลป์, Example: พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าประติมากรรม, Thai Definition: ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หัตถกรรม(n) handicraft, Example: ชนบทเป็นแหล่งผลิตของหัตถกรรมที่ทรงคุณค่า, Thai Definition: งานที่เกิดขึ้นจากการทำด้วยมือที่ไม่ใช่เครื่องจักร, Notes: (บาลี)
เรือ(n) boat, See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel, Syn. ดรณี, นาเวศ, เภตรา, ดารณี, Example: อังศุมาลินข้ามเรือมาจากบ้านในคลองบางกอกน้อย, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
เวทย์มนตร์(n) magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai Definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
เหลี่ยมจัด(adj) tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai Definition: มีเล่ห์มาก
เภทุบาย(n) trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai Definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้โกง(adj) tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
ร้อยเล่ห์(adj) tricky, See also: sly, crafty, wily, cunning, artful, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: ถ้าใครเชื่อคนนิสัยร้อยเล่ห์อย่างคุณ ก็ต้องเสียใจไปจนตาย, Thai Definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
ยาน(n) spaceship, See also: spacecraft, Syn. ยานอวกาศ, Example: เชื้อเพลิงใหม่ถูกนำมาใช้กับยานลำแรกที่จะไปเหยียบดาวอังคาร, Thai Definition: พาหนะที่เป็นเครื่องนำไปในอวกาศ เป็นต้น
เรือบิน(n) plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เครื่องบิน, Example: เรือบินทิ้งระเบิดที่สะพานรถไฟตรงแม่น้ำปราณบุรี, Count Unit: ลำ, Thai Definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน, Notes: (ปาก)
อากาศนาวา(n) plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, เครื่องบิน, Thai Definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
คุณ(n) black magic, See also: witchcraft, sorcery, Example: อาการหน้าดำเช่นนี้เป็นอาการที่คล้ายจะโดนคุณโดนของ, Thai Definition: อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ
เครื่องบิน(n) plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, อากาศนาวา, Example: ระยะทางระหว่างญี่ปุ่นกับเมืองไทยใกล้กันมากใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียงแค่ 6 ชั่วโมงเท่านั้น, Count Unit: ลำ, Thai Definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
โคมลอย(n) balloon, See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft, Syn. บอลลูน, Example: ดูโน่นสิ โคมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมด, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ
ฝีมือ(n) skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai Definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
พิรากล(adj) tricky, See also: crafty, wily, Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล, Thai Definition: ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย
ปืนต่อสู้อากาศยาน(n) anti-aircraft gun, See also: anti-aircraft gun, anti-aircraft fire, flak, Example: เครื่องบินที่บินระดับต่ำอาจตกเป็นเป้าของปืนต่อสู้อากาศยานได้, Thai Definition: ปืนสำหรับต่อสู้เครื่องบินรบของศัตรู
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มาลากรรม(n) handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai Definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มาลากรรม(n) handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai Definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
เล่ห์เหลี่ยม(n) stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai Definition: วิธีการอันแยบยล
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
อากาศยาน(n) aircraft, See also: airplane, airship, Syn. อากาศนาวา, Example: เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการบิน การจัดซ่อมอากาศยาน และร้านอาหารในต่างประเทศ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ยานที่แล่นไปในอากาศ
แสนกล(adj) tricky, See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้าเล่ห์แสนกล, Example: เขากล่าวถึงจอมโจรแสนกลคนนั้นที่สามารถทำงานโจรกรรมได้พลิกแพลงหลายรูปแบบ, Thai Definition: มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
แต้มคู(n) artifice, See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, Example: แต้มคูของเขาเป็นต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุม, Thai Definition: ชั้นเชิงอันแยบคาย
ท้องแบน(n) landing craft, Syn. เรือท้องแบน, Example: ฝ่ายตรงข้ามส่งเรือท้องแบน ซึ่งหุ้มเกราะ จำนวน 1 ลำ พุ่งตรงเข้ามาด้านซ้าย, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ชื่อเรือชนิดหนึ่งมีท้องแบน กินน้ำตื้น สำหรับลำเลียงทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นบก
นายช่าง(n) craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
รอบจัด(adj) cunning, See also: tricky, sly, wily, crafty
ช่าง(n) technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่างฝีมือ(n) skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ
กรรมกร(n) unskilled laborer, See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer, Syn. คนงาน, ลูกจ้าง, Ant. หัวหน้า, จ้านาย, Example: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
การทูต(n) diplomacy, See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs, Example: เขาชอบใช้วิธีการทูตในการเจรจาหว่านล้อมและสร้างพันธมิตรทางการค้า
การฝีมือ(n) handicraft, See also: handwork, craftsmanship, manual skill, dexterity, workmanship, Example: เธอเลือกเรียนการฝีมือเป็นวิชาเอก เพราะจะได้นำความรู้มาหารายได้พิเศษช่วยเหลือพ่อแม่, Thai Definition: การช่างทำด้วยมือ, การช่าง, ความเชี่ยวชาญในการใช้มือ
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถกิจ(n) handicraft, See also: manufacture, manual labour, Syn. การฝีมือ, การช่าง, Example: งานชิ้นนี้ต้องอาศัยช่างที่มีความรู้ด้านหัตถกิจมาช่วย, Thai Definition: การทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศึกษา(n) handicraft education, Example: กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาหัตถศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ
กลิ้งกลอก(adj) crafty, See also: unreliable, cunning, sly, Syn. หลอกลวง, กลอกกลิ้ง, Ant. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา, Example: ฉันเกลียดคนกลิ้งกลอก, Thai Definition: กลับไปกลับมาเอาแน่ไม่ได้
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศึกษา(n) handicraft, See also: handcraft, Example: กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาหัตถศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[ākātsayān] (n) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship  FR: avion [ m ]
แบบเครื่องบิน[baēp khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft type  FR: type d'avion [ m ] ; type d'appareil [ m ] ; appareil [ m ]
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างอากาศ[chang ākāt] (n, exp) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer  FR: technicien en aéronautique [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
หัตถกรรม[hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [ m ]
หุ่นเครื่องบิน[hun khreūangbin] (n, exp) EN: model aircraft  FR: maquette d'avion [ f ] ; modèle d'avion [ m ]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
การช่าง[kān chāng] (n) EN: craft ; art  FR: artisanat [ m ]
การทูต[kānthūt] (n) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs  FR: diplomatie [ f ]
ขี้โกง[khīkōng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing  FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[khīkōng marōng masaeng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing
โคมลอย[khōmløi] (n) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft  FR: ballon [ m ]
ของขึ้น[khøngkheun] (n) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft
เครื่องบิน[khreūangbin] (n) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship  FR: avion [ m ] ; aéronef [ m ] ; aéroplane [ m ] ; appareil [ m ]
กลิ้งกลอก[klingkløk] (adv) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly
โกง[kōng] (adj) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked  FR: frauduleux
ลำ[lam] (n) EN: [ classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...) ]  FR: [ classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...) ]
ลานจอดอากาศยาน[lān jøt ākātsayān] (n, exp) EN: aircraft parking bay
เล่ห์เหลี่ยม[lēlīem] (n) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ] ; truc [ m ] ; ruse [ f ]
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]
งานฝีมือ[ngān fīmeū] (n) EN: handicraft ; art  FR: artisanat [ m ] ; art [ m ]
งานหัตถกรรม[ngān hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [ m ]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[peūn tøsū ākātsayān] (n, exp) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak  FR: canon antiaérien [ m ]
พิสัยบิน[phisai bin] (n, exp) EN: aircraft's range  FR: rayon d'action [ m ] ; distance de vol [ m ]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[phūphalit khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft manufacturer  FR: avionneur [ m ] ; constructeur d'avions [ m ]
เรือ[reūa] (n) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel  FR: bateau [ m ] ; navire [ m ] ; embarcation [ f ] ; barque [ f ] ; pirogue [ f ]
เรือบรรทุกอากาศยาน[reūa banthuk ākātsayān] (n, exp) EN: aircraft carrier
เรือบิน[reūabin] (n) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship  FR: avion [ m ]
ร้อยเล่ห์[røilē] (adj) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful
รอบจัด[røpjat] (adj) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty
ศิลปหัตถกรรม[sinlapahatthakam] (n) EN: handicrafts
ศิลปกรรม[sinlapakam] (n, exp) EN: art objects ; artistitic work ; work of art ; objet d'art ; arts and crafts ; arts  FR: ouvrage d'art [ m ] ; objet d'art [ m ] ; arts [ mpl ]
ศิลปกร[sinlapakøn] (n) EN: craftsman  FR: homme de l'art [ m ]
ท้องแบน[thøng baēn] (n, exp) EN: landing craft
เวทมนตร์[wētmon] (n) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft  FR: magie [ f ] ; sorcellerie [ f ]
ยาน[yān] (n) EN: vehicle ; craft ; conveyance  FR: véhicule [ m ] ; engin (de transport) [ m ] ; vaisseau [ m ] ; sonde [ f ] ; module [ m ]
ยานอวกาศ[yān awakāt] (n, exp) EN: spacecraft ; spaceship  FR: vaisseau spatial [ m ] ; engin spatial [ m ]
ยานลอยตัว[yān løitūa] (n, exp) EN: hovercraft  FR: hovercraft [ m ] (anglic.) ; aéroglisseurr [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRAFT K R AE1 F T
CRAFTS K R AE1 F S
CRAFTS K R AE1 F T S
CRAFTY K R AE1 F T IY0
CRAFT'S K R AE1 F T S
CRAFTED K R AE1 F T IH0 D
BECRAFT B IY1 K R AE0 F T
CRAFTON K R AE1 F T AH0 N
CRAFTING K R AE1 F T IH0 NG
CRACRAFT K R AA1 K R AE0 F T
GEMCRAFT JH EH1 M K R AE2 F T
HAYCRAFT HH EY1 K R AE2 F T
BIOCRAFT B AY1 OW0 K R AE2 F T
AIRCRAFT EH1 R K R AE2 F T
ASHCRAFT AE1 SH K R AE2 F T
RAYCRAFT R EY1 K R AE2 F T
REYCRAFT R EY1 K R AE2 F T
WARCRAFT W AO1 R K R AE2 F T
WHITCRAFT W IH1 T K R AE2 F T
CRAFTSMAN K R AE1 F T S M AH0 N
CRAYCRAFT K R EY1 K R AE2 F T
HANDCRAFT HH AE1 N D K R AE2 F T
WHITCRAFT HH W IH1 T K R AE2 F T
CRAFTSMEN K R AE1 F S M EH0 N
CRAFTSMEN K R AE1 F T S M EH0 N
STARCRAFT S T AA1 R K R AE2 F T
AIRCRAFTS EH1 R K R AE2 F T S
CRAFTSMAN K R AE1 F S M AH0 N
SIEGECRAFT S IY1 JH K R AE2 F T
SPACECRAFT S P EY1 S K R AE2 F T
AIRCRAFT'S EH1 R K R AE2 F T S
HOVERCRAFT HH AH1 V ER0 K R AE2 F T
NORTHCRAFT N AO1 R TH K R AE2 F T
WITCHCRAFT W IH1 CH K R AE2 F T
HUTCHCRAFT HH AH1 CH K R AE2 F T
CHILDCRAFT CH AY1 L D K R AE2 F T
STAGECRAFT S T EY1 JH K R AE2 F T
HANDICRAFT HH AE1 N D IY0 K R AE2 F T
TANDYCRAFT T AE1 N D IY0 K R AE2 F T
HANDCRAFTS HH AE1 N D K R AE2 F T S
STATECRAFT S T EY1 T K R AE2 F T
BEECHCRAFT B IY1 CH K R AE2 F T
COLORCRAFT K AH1 L ER0 K R AE2 F T
GEMCRAFT'S JH EH1 M K R AE2 F T S
SCHOOLCRAFT S K UW1 L K R AE2 F T
DESIGNCRAFT D IH0 Z AY1 N K R AE2 F T
RAVENSCRAFT R EY1 V AH0 N Z K R AE2 F T
HANDCRAFTED HH AE1 N D K R AE2 F T IH0 D
LENSCRAFTER L EH1 N Z K R AE2 F T ER0
TELECRAFTER T EH1 L AH0 K R AE2 F T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craft (n) krˈaːft (k r aa1 f t)
crafts (n) krˈaːfts (k r aa1 f t s)
crafty (j) krˈaːftiː (k r aa1 f t ii)
aircraft (n) ˈɛəʳkraːft (e@1 k r aa f t)
craftier (j) krˈaːftɪəʳr (k r aa1 f t i@ r)
craftily (a) krˈaːftɪliː (k r aa1 f t i l ii)
craftiest (j) krˈaːftɪɪst (k r aa1 f t i i s t)
craftsman (n) krˈaːftsmən (k r aa1 f t s m @ n)
craftsmen (n) krˈaːftsmən (k r aa1 f t s m @ n)
woodcraft (n) wˈudkraːft (w u1 d k r aa f t)
craftiness (n) krˈaːftɪnəs (k r aa1 f t i n @ s)
handicraft (n) hˈændɪkraːft (h a1 n d i k r aa f t)
housecraft (n) hˈauskraːft (h au1 s k r aa f t)
hovercraft (n) hˈɒvəkraːft (h o1 v @ k r aa f t)
spacecraft (n) spˈɛɪskraːft (s p ei1 s k r aa f t)
stagecraft (n) stˈɛɪʤkraːft (s t ei1 jh k r aa f t)
statecraft (n) stˈɛɪtkraːft (s t ei1 t k r aa f t)
witchcraft (n) wˈɪtʃkraːft (w i1 ch k r aa f t)
woodcrafts (n) wˈudkraːfts (w u1 d k r aa f t s)
aircraftman (n) ˈɛəʳkræftmən (e@1 k r a f t m @ n)
aircraftmen (n) ˈɛəʳkræftmən (e@1 k r a f t m @ n)
arty-crafty (j) ˌaːtɪ-krˈæftiː (aa2 t i - k r a1 f t ii)
handicrafts (n) hˈændɪkraːfts (h a1 n d i k r aa f t s)
needlecraft (n) nˈiːdlkraːft (n ii1 d l k r aa f t)
priestcraft (n) prˈiːstkraːft (p r ii1 s t k r aa f t)
stagecrafts (n) stˈɛɪʤkraːfts (s t ei1 jh k r aa f t s)
antiaircraft (n) ˈæntɪˈɛəʳrkræft (a1 n t i e@1 r k r a f t)
anti-aircraft (j) ˌæntɪ-ˈɛəʳkraːft (a2 n t i - e@1 k r aa f t)
craftsmanship (n) krˈaːftmənʃɪp (k r aa1 f t m @ n sh i p)
landing-craft (n) lˈændɪŋ-kraːft (l a1 n d i ng - k r aa f t)
mosquito-craft (n) mˈəskˈiːtou-kraːft (m @1 s k ii1 t ou - k r aa f t)
pleasure-craft (n) plˈɛʒə-kraːft (p l e1 zh @ - k r aa f t)
pleasure-crafts (n) plˈɛʒə-kraːfts (p l e1 zh @ - k r aa f t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor #1,419 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] ghost; sly; crafty #2,252 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] craft; cunning #2,461 [Add to Longdo]
工艺[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] arts and crafts; industrial arts #2,615 [Add to Longdo]
[háng, ㄏㄤˊ, ] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail #3,067 [Add to Longdo]
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, / ] fighter (aircraft) #8,175 [Add to Longdo]
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ, / ] fighter (aircraft) #9,314 [Add to Longdo]
王道[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, ] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道 #11,691 [Add to Longdo]
波音[Bō yīn, ㄅㄛ ㄧㄣ, ] Boeing (Aircraft); mordent #12,499 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] traitor; crafty and evil person; villain #13,788 [Add to Longdo]
防空[fáng kōng, ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] anti-aircraft defense #14,555 [Add to Longdo]
气流[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft) #14,886 [Add to Longdo]
工艺品[gōng yì pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] handicraft article; handiwork #15,052 [Add to Longdo]
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] detector; probe; craft #15,285 [Add to Longdo]
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, / ] craft; workmanship; one's cooking #15,354 [Add to Longdo]
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, ] crafty; cunning; sly #15,386 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman #16,291 [Add to Longdo]
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft) #16,319 [Add to Longdo]
手工业[shǒu gōng yè, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] handicraft #16,689 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, / ] crafty; dishonest #18,301 [Add to Longdo]
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] aircraft carrier #20,175 [Add to Longdo]
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, / ] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft) #20,316 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] arch. legendary venomous insect; to poison; to bewitch; to drive to insanity; to harm by witchcraft; intestinal parasite #21,749 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] craft #23,244 [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe #23,490 [Add to Longdo]
侦察机[zhēn chá jī, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄐㄧ, / ] surveillance aircraft #27,045 [Add to Longdo]
机翼[jī yì, ㄐㄧ ㄧˋ, / ] wing (of aircraft) #28,300 [Add to Longdo]
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft) #29,624 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] sly; crafty #32,484 [Add to Longdo]
军机[jūn jī, ㄐㄩㄣ ㄐㄧ, / ] military aircraft; secret plan; Privy Council during the Qing dynasty #32,602 [Add to Longdo]
航天器[háng tiān qì, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, ] spacecraft #32,776 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] crafty; cunning; sly #32,837 [Add to Longdo]
软着陆[ruǎn zhuó lù, ㄖㄨㄢˇ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, / ] soft landing (e.g. of spacecraft) #35,270 [Add to Longdo]
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport) #35,840 [Add to Longdo]
宇宙飞船[yǔ zhòu fēi chuán, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] spacecraft #35,951 [Add to Longdo]
蛊惑[gǔ huò, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] to poison; to bewitch; to put a spell on sb; to harm by witchcraft #36,241 [Add to Longdo]
巫术[wū shù, ㄨ ㄕㄨˋ, / ] witchcraft #36,783 [Add to Longdo]
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ, / ] craft; cunning; deceitful #38,034 [Add to Longdo]
气垫[qì diàn, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] air cushion (as on hovercraft) #38,208 [Add to Longdo]
手工艺[shǒu gōng yì, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] handicraft; arts and crafts #42,035 [Add to Longdo]
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type) #42,135 [Add to Longdo]
奸细[jiān xì, ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ, / ] a spy; a crafty person #42,771 [Add to Longdo]
巨匠[jù jiàng, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄤˋ, ] master craftsman #43,526 [Add to Longdo]
教练机[jiào liàn jī, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] trainer (aircraft) #43,944 [Add to Longdo]
鲁班[Lǔ Bān, ㄌㄨˇ ㄅㄢ, / ] Lu Ban, legendary master craftsman, called the father of Chinese carpentry #45,926 [Add to Longdo]
航空器[háng kōng qì, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, ] aircraft #46,470 [Add to Longdo]
高射炮[gāo shè pào, ㄍㄠ ㄕㄜˋ ㄆㄠˋ, ] anti-aircraft gun #48,588 [Add to Longdo]
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, / ] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc #49,020 [Add to Longdo]
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship #49,840 [Add to Longdo]
攻击机[gōng jī jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧ, / ] ground attack aircraft #50,829 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] TH: งานฝีมือ  EN: handicraft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amphibienflugzeug { n }amphibian aircraft [Add to Longdo]
Bastelarbeit { f }; Bastelei { f }piece of handicraft work [Add to Longdo]
Basteln { n }; Bastelarbeiten { pl }; Bastelei { f }handicraft work; handicrafts [Add to Longdo]
Bastler { m }; Bastlerin { f }handicraft enthusiast [Add to Longdo]
Bühnenkunst { m }; schauspielerisches/dramaturgisches Könnenstagecraft [Add to Longdo]
Fahrzeug { n } (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane) [Add to Longdo]
Flak { f }; Flakgeschütz { n } [ mil. ]anti-aircraft gun [Add to Longdo]
Flakartillerie { f } [ mil. ]anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
Flakfeuer { n } [ mil. ]anti-aircraft fire; flak [Add to Longdo]
Fliegerabwehr { f }anti-aircraft [Add to Longdo]
Fliegerbombe { f } [ mil. ]aircraft bomb [Add to Longdo]
Fluglärm { m }aircraft noise [Add to Longdo]
Flugabwehrrakete { f } [ mil. ]anti-aircraft missile [Add to Longdo]
Fluggerätemarkt { m }aircraft market [Add to Longdo]
Flugkapitän { m }aircraft captain [Add to Longdo]
Flugzeug { n }; Flieger { m }; Luftfahrzeug { n }; Fluggerät { n }; Flugsystem { n } | Flugzeuge { pl }aircraft | aircraft [Add to Longdo]
Flugzeugbau { m }aircraft construction [Add to Longdo]
Flugzeugflotte { f }aircraft fleet [Add to Longdo]
Flugzeughersteller { m }aircraft manufacturer [Add to Longdo]
Flugzeugnavigation { f }aircraft navigation [Add to Longdo]
Flugzeugträger { m } [ mil. ]aircraft carrier [Add to Longdo]
Handwerk { n }handicraft; craft [Add to Longdo]
Handwerker { m } | Handwerker { pl }craftsman | craftsmen [Add to Longdo]
Handwerkskammer { f }chamber of handicrafts [Add to Longdo]
Hexerei { f } | Hexereien { pl }witchcraft | witchcrafts [Add to Longdo]
Jäger { m } [ mil. ]fighter (aircraft) [Add to Longdo]
Kampfflugzeug { n } | Kampfflugzeuge { pl }tactical aircraft | tactical aircrafts [Add to Longdo]
Katapultflugzeug { n }catapult aircraft [Add to Longdo]
Kunstfertigkeit { f }; Handwerkskunst { f }craftsmanship [Add to Longdo]
Kunstgewerbe { n }arts and crafts; applied arts [Add to Longdo]
Kunsthandwerker { m }craftsman [Add to Longdo]
List { f }craftiness [Add to Longdo]
Luftfahrzeug { n }aircraft [Add to Longdo]
Luftkissenfahrzeug { n }; Luftkissenboot { n }hovercraft [Add to Longdo]
Luftverteidigung { f } [ mil. ]anti-aircraft defence [Add to Longdo]
Meister { m }; Handwerksmeister { m } | seinen Meister machenmaster; master craftman | to take one's master craftman's diploma [Add to Longdo]
Meisterbrief { m }master craftman's diploma; master craftman's certificate [Add to Longdo]
Meisterin { f }master craftswoman [Add to Longdo]
Modellflugzeug { n }model aircraft [Add to Longdo]
Raumfahrzeug { n }spacecraft; space vehicle [Add to Longdo]
Raumschiff { n }spacecraft [Add to Longdo]
Rettungsflugzeug { n }rescue aircraft; rescue plane [Add to Longdo]
Schnitzkunst { f }wood craft [Add to Longdo]
Staatskunst { f }statecraft [Add to Longdo]
Turbinenflugzeug { n }turbojet aircraft; jetliner [Add to Longdo]
Verkehrsflugzeug { n }commercial aircraft [Add to Longdo]
Wasserfahrzeug { n } | Wasserfahrzeuge { pl }water craft; watercraft | water crafts; watercrafts [Add to Longdo]
Weidmannskunst { f }woodcraft [Add to Longdo]
Zauberei { f }magic; witchcraft [Add to Longdo]
ausgekocht; listig; gewieft { adj } | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement [Add to Longdo]
アクロバットチーム[akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
インテリアクラフト[interiakurafuto] (n) interior craft [Add to Longdo]
ウッドクラフト[uddokurafuto] (n) woodcraft [Add to Longdo]
エアクラフト[eakurafuto] (n) aircraft [Add to Longdo]
クトゥルフ[kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft) [Add to Longdo]
クラフト[kurafuto] (n) craft; (P) [Add to Longdo]
クラフトデザイン[kurafutodezain] (n) craft design [Add to Longdo]
クラフトマン[kurafutoman] (n) craftsman [Add to Longdo]
クラフトユニオン[kurafutoyunion] (n) craft union [Add to Longdo]
クラフト紙[クラフトし, kurafuto shi] (n) craft paper [Add to Longdo]
ストール[suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P) [Add to Longdo]
スペースクラフト[supe-sukurafuto] (n) spacecraft [Add to Longdo]
ソユーズ[soyu-zu] (n) Soyuz (Russian spacecraft); (P) [Add to Longdo]
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.) [Add to Longdo]
データクラフト[de-takurafuto] (n) data craft [Add to Longdo]
ハンガー[hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P) [Add to Longdo]
ハンディクラフト[handeikurafuto] (n) handicraft [Add to Longdo]
ハンドメイド(P);ハンドメード[handomeido (P); handome-do] (n) (1) handmade object; craft work; (adj-f) (2) handmade; (P) [Add to Longdo]
ビーチクラフト[bi-chikurafuto] (n) surface craft (wasei [Add to Longdo]
フリーフライヤー[furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei [Add to Longdo]
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane [Add to Longdo]
ペーパークラフト[pe-pa-kurafuto] (n) papercraft [Add to Longdo]
ホーバークラフト[ho-ba-kurafuto] (n) Hovercraft [Add to Longdo]
ホールディング[ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft) [Add to Longdo]
ホバークラフト[hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine [Add to Longdo]
ホビークラフト[hobi-kurafuto] (n) hobby craft [Add to Longdo]
メイキング[meikingu] (n) making of a craft or product, esp. a television program, movie, etc. [Add to Longdo]
モダンックラフト[modankkurafuto] (n) modern craft [Add to Longdo]
レザークラフト[reza-kurafuto] (n) leather craft [Add to Longdo]
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P) [Add to Longdo]
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp [Add to Longdo]
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games) [Add to Longdo]
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child [Add to Longdo]
運航[うんこう, unkou] (n, vs) operating (e.g. ships, aircraft); (P) [Add to Longdo]
可変翼[かへんよく, kahenyoku] (n) variable wing (of an aircraft) [Add to Longdo]
海洋哨戒機[かいようしょうかいき, kaiyoushoukaiki] (n) maritime patrol aircraft; MPA [Add to Longdo]
外交術[がいこうじゅつ, gaikoujutsu] (n) diplomacy; state-craft [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
格納庫[かくのうこ, kakunouko] (n) (aircraft) hangar [Add to Longdo]
革細工[かわざいく, kawazaiku] (n) leathercraft [Add to Longdo]
革細工師;皮細工師[かわざいくし, kawazaikushi] (n) leatherworker; leathercrafter [Add to Longdo]
姦智[かんち, kanchi] (n) craftiness [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) [Add to Longdo]
機位[きい, kii] (n) position of aircraft [Add to Longdo]
機内持ち込み[きないもちこみ, kinaimochikomi] (adj-no) (of luggage, etc.) able to be taken into the cabin of the aircraft; carry-on [Add to Longdo]
帰投[きとう, kitou] (n, vs) return to base of soldiers, military aircraft or ships [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craft \Craft\ (kr[.a]ft), n. [AS. cr[ae]ft strength, skill, art,
   cunning; akin to OS., G., Sw., & Dan. kraft strength, D.
   kracht, Icel. kraptr; perh. originally, a drawing together,
   stretching, from the root of E. cramp.]
   1. Strength; might; secret power. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Art or skill; dexterity in particular manual employment;
    hence, the occupation or employment itself; manual art; a
    trade.
    [1913 Webster]
 
       Ye know that by this craft we have our wealth.
                          --Acts xix.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       A poem is the work of the poet; poesy is his skill
       or craft of making.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Since the birth of time, throughout all ages and
       nations,
       Has the craft of the smith been held in repute.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Those engaged in any trade, taken collectively; a guild;
    as, the craft of ironmongers.
    [1913 Webster]
 
       The control of trade passed from the merchant guilds
       to the new craft guilds.       --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   4. Cunning, art, or skill, in a bad sense, or applied to bad
    purposes; artifice; guile; skill or dexterity employed to
    effect purposes by deceit or shrewd devices.
    [1913 Webster]
 
       You have that crooked wisdom which is called craft.
                          --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
       The chief priests and the scribes sought how they
       might take him by craft, and put him to death.
                          --Mark xiv. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A vessel; vessels of any kind; -- generally used
    in a collective sense.
    [1913 Webster]
 
       The evolutions of the numerous tiny craft moving
       over the lake.            --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   {Small crafts}, small vessels, as sloops, schooners, ets.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craft \Craft\, v. t.
   To play tricks; to practice artifice. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      You have crafted fair.          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craft
   n 1: the skilled practice of a practical occupation; "he learned
      his trade as an apprentice" [syn: {trade}, {craft}]
   2: a vehicle designed for navigation in or on water or air or
     through outer space
   3: people who perform a particular kind of skilled work; "he
     represented the craft of brewers"; "as they say in the trade"
     [syn: {craft}, {trade}]
   4: skill in an occupation or trade [syn: {craft},
     {craftsmanship}, {workmanship}]
   5: shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
     [syn: {craft}, {craftiness}, {cunning}, {foxiness}, {guile},
     {slyness}, {wiliness}]
   v 1: make by hand and with much skill; "The artisan crafted a
      complicated tool"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CRAFT
     Cray Research Adaptive FORTRAN (Cray, MPP, FORTRAN)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top