ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นายช่าง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นายช่าง-, *นายช่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายช่าง[N] craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
นายช่าง[N] engineer, See also: mechanician, technician, Syn. วิศวกร, Example: นายช่างสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานด้านวิศวกรรม
นายช่างใหญ่[N] chief engineer, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, baby, you are so talented.ไอ้น้องเอ๊ย นายช่างหัวใส Blazing Saddles (1974)
Oh, you're really strong! How is this?โอ นายช่างแข็งแกร่งจริงๆ ทีนี่เป็นยังไงล่ะ? Vampire Hunter D (1985)
-That's a lot of thinking, Vern.- นายช่างคิดมากเลย เวิร์น Stand by Me (1986)
Oh, brother, you're somethin' You put me in a spinโถพี่ชายนายช่างเป็นอะไรที่... นายพาฉันมาเจอเรื่องน่าเวียนหัว The Nightmare Before Christmas (1993)
- You came to the right place, my friend.นายช่างมาได้ถูกเวลาเหลือเกิน เพื่อนรัก Madagascar (2005)
Your conscience is sensitive, Dan.สำนึกนายช่างอ่อนไหวจริง แดน 3:10 to Yuma (2007)
please tell me how to direct.ได้โปรดบอกผมว่านายช่างจะมาเมื่อไหร่ Namastey London (2007)
Are you going to help me direct?คุณมาช่วยผมหรือเปล่านายช่างNamastey London (2007)
Always count on you to be in the right place at the right time.นายช่างเป็นคนที่ มาได้ถูกที่ ถูกเวลามากจริงๆ Chuck Versus the Cougars (2008)
You're determined and dedicated.นายช่างเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและ อุทิศตนให้กับงาน Going Under (2008)
- God bless you, you're very generous.- พระเจ้าคุ้มครอง นายช่างใจกว้างมากเลย The Bank Job (2008)
How tedious-- little boys playing "soldier."นายช่างน่ารำคาญ เด็กน้อยสวมบททหาร Air: Part 3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artisan[N] ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman
technician[N] นายช่าง, Syn. engineer, professional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor

English-Thai: Nontri Dictionary
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top