ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艺-, *艺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[艺, yì, ㄧˋ] art; talent, ability; craft
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  乙 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 786

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧˋ, / ] skill; art, #4,470 [Add to Longdo]
[yì shù, ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] art, #1,156 [Add to Longdo]
[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] arts and crafts; industrial arts, #2,615 [Add to Longdo]
[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, / ] literature and art, #2,627 [Add to Longdo]
术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist, #5,760 [Add to Longdo]
[yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] performing artist; actor, #6,110 [Add to Longdo]
[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] performing arts, #9,560 [Add to Longdo]
术品[yì shù pǐn, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] art piece; work of art, #10,472 [Add to Longdo]
[Zhāng Yì móu, ㄓㄤ ㄧˋ ㄇㄡˊ, / ] Zhang Yimou (Chinese film director), #10,871 [Add to Longdo]
[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] skill; art, #13,564 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has some crazy ideas about her job![CN] 她说自己是术家 The Blue Angel (1930)
Art?[CN] 术品? The Iron Giant (1999)
- An artist.[CN] -术家 The Blue Angel (1930)
The artist... Lola Lola.[CN] 人"罗拉 罗拉" The Blue Angel (1930)
You have studied our ancient arts, and you know that you cannot harm me.[CN] 你们学过了我们古代的技 你们知道你们是伤不了我分毫的 The Mummy (1932)
I won't. - I'm an artist.[CN] 我不去 我是术家 The Blue Angel (1930)
In a word, my dear, architecture is the most ancient of the arts.[CN] 建筑是最古老的术 正如你是最古老的珍宝 A Farewell to Arms (1932)
- We do? - Art... And Science.[CN] -演跟科学是一家 The Blue Angel (1930)
-Art.[CN] - 术, Wag the Dog (1997)
One night I found out what an artist he was.[CN] 一天晚上,我才发现他 这个术家真正的面目 One Hour with You (1932)
Want to end your career?[CN] 你想结束演生涯吗 Episode #1.4 (2004)
Why die and not a drop of poison left for me?[CN] 你应该马上进军演圈的 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top