ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งานฝีมือ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งานฝีมือ-, *งานฝีมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฝีมือ[N] craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Learned his craft and so forth. Hm?ได้เรียนรู้งานฝีมือและอื่น ๆ ของเขา หือ? The Russia House (1990)
whether or not a worker has certain skills.ผมสนแต่พวกแรงงานฝีมือ Schindler's List (1993)
Boy, I like looking at this. Handmade in the Paleolithic period.งานฝีมือยุคพาลีโอลิธิค Nothing to Lose (1997)
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)
It's lousy workmanship, that's what it is.งานฝีมือห่วยๆ, นั่นอะไร. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Now, this is workmanship.นี่ไง, นี่แหละงานฝีมือThe Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Interesting hand job.เป็นงานฝีมือที่น่าสนใจ It's Alive! (2007)
You know, we weregonna get craft service, and I'd haveyour "full attention"?คุณรู้มั้ย พวกเราเคยจะได้บริการงานฝีมือ และฉันต้องให้ความสนใจคุณทั้งหมดงั้นหรอ Bad News Blair (2007)
Yeah, well,I thought I couldn't leave without bringing yousomething from craft service.ใช่ เอ่อ... ฉันแค่คิดว่าฉันยังไปไม่ได้น่ะ การนำคุณออกจากบางสิ่ง ในบริการงานฝีมือ Bad News Blair (2007)
- justin,it can't be that bad. it's arts and crafts.\ จัสติน มันไม่แย่ขนาดนั้นหรอก มันก็แค่งานศิลปะ งานฝีมือ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
She had hand for crafts ever since she was young.เธอมีความสามารถในเรื่องงานฝีมือมาตั้งแต่เด็ก Unstoppable Marriage (2007)
But the handiwork is all mine.แต่งานฝีมือนี่ของผมเอง The Fourth Man in the Fire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานฝีมือ[n.] (ngān fīmeū) EN: handicraft ; art   FR: artisanat [m] ; art [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handicraft[N] หัตถกรรม, See also: งานฝีมือ, Syn. craft, handiwork
handwork[N] งานฝีมือ, Syn. handicraft, handiwork

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
work(เวิร์ค) n. งาน,การงาน,การทำงาน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจากการทำงาน,งานฝีมือ,สิ่งก่อสร้าง,งานฝีมือ,ผล,พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน,รับจ้างทำงาน,ดำเนินงาน,เดินเครื่อง,ใช้สอย,ใช้งาน,ได้ผล,มีผล,ทำด้วยมือ,ทำด้วยสมอง vt. จัดการ,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งาน,ทำให้ได้ผ

English-Thai: Nontri Dictionary
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย,งานฝีมือ
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handiwork(n) งานฝีมือ,ฝีมือ,งานหัตถกรรม,ช่างฝีมือ
work(n) การงาน,การทำงาน,งานฝีมือ,ผลงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft

German-Thai: Longdo Dictionary
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top