ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炮-, *炮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[炮, pào, ㄆㄠˋ] cannon, artillery
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 914

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pào, ㄆㄠˋ, ] cannon; gun; firecracker, #5,034 [Add to Longdo]
[pào, ㄆㄠˋ, / ] gun; cannon, #5,034 [Add to Longdo]
[biān pào, ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, / ] firecrackers; a string of small firecrackers, #10,912 [Add to Longdo]
[pào dàn, ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery shell, #12,023 [Add to Longdo]
[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, / ] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大 also used, #14,654 [Add to Longdo]
[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] artillery soldier; gunner, #15,446 [Add to Longdo]
[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, ] cannon; gun; artillery, #15,514 [Add to Longdo]
[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, / ] cannon; gun; artillery, #15,514 [Add to Longdo]
[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, ] artillery barrage; gunfire, #18,359 [Add to Longdo]
[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb, #22,859 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of them gathered by the turret.[CN] 他们中的大多数人聚集到台旁 Battleship Potemkin (1925)
"At 11:00 precisely, the Hyde Park battery will fire a salute of 21 guns.[CN] 十一点整,兵部队将 开二十一响,以示敬意 Cavalcade (1933)
Matyushenko, under the guise of breaking ranks, calls the sailors to the gun turret.[CN] 马图申科趁着一片混乱 将水手们召集到台旁 Battleship Potemkin (1925)
Pussy.[CN] 娘 Arrow on the Doorpost (2013)
To the turret![CN] 去台! Battleship Potemkin (1925)
To the turret...[CN] 去台... Battleship Potemkin (1925)
Fire![CN] 阿 The Invaluable Treasure (2011)
And then the brutality of the military authorities in Odessa was answered with the battleship's shells.[CN] 战舰以火回应奥德萨军方的暴行 Battleship Potemkin (1925)
"And the officer in charge of mortars will let off a salvo of maroons.[CN] 负责迫击的军官们 也将发出信号 Cavalcade (1933)
- Sorry, Bob. - Get your men and guns over there.[CN] 把你的拿那边去, 你现在是布尔人了 Cavalcade (1933)
Fire![CN] 开 Kung Fu Panda 2 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top