ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shuttle

SH AH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shuttle-, *shuttle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shuttle(n) กระสวยเครื่องเย็บผ้า, See also: กระสวยเครื่องทอผ้า
shuttle(n) กระสวย, See also: ตะกรน
shuttle(n) พาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttle(vi) เคลื่อนไปมาระหว่างสองที่, See also: กลับไปกลับมาอย่างเร็ว, Syn. seesaw, vacillate
shuttle(vt) ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว, See also: ทำให้กระดกขึ้นกระดกลง, Syn. seesaw, vacillate
shuttle(adj) เกี่ยวกับพาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttlecock(n) ลูกขนไก่
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน, See also: การตีลูกขนไก่
shuttlecock(vt) ส่งไปส่งมา, See also: ส่งกลับไปมา
shuttlecock(adj) ซึ่งลังเลใจ, See also: ซึ่งกลับไปกลับมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า, กระสวยเครื่องเย็บผ้า, กระสวยเครื่องจักร, ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ, รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่, กีฬาแบดมินตัน, การตีลูกขนไก่, สิ่งที่โต้แย้งกัน, บุคคลที่ลังเล, บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา, ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา, ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ , ลังเลใจ
space shuttlen. กระสวยอวกาศ (เครื่องบินและยานอวกาศลำแรกของโลกโดยอเมริกาในป' ค.ศ.1981)

English-Thai: Nontri Dictionary
shuttle(n) ยานพาหนะ, กระสวย
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน, ลูกขนไก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shuttle valveลิ้นกระสวย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shuttle Diplomacyการทูตแบบกระสวย หมายถึง การเดินทางไปเจรจาทางการทูตเพื่อคลี่คลายปัญหาหรือกรณีพิพาทโดยผู้ไกล่ เกลี่ยจะต้องเดินทางกลับไป-กลับมาระหว่างประเทศหรือคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง กัน เช่น การแก้ปัญหาในตะวันออกกลาง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next shuttle liftoff is scheduled for...จะได้เวลาส่งกระสวยอวกาศขึ้นแล้ว... Toy Story (1995)
Jones, party of five, your shuttle is now boarding-โจนส์ งานปารตี้ครั้งที่ 5 แล้ว รถของคุณยังเป็นไม้กระดานยาวๆอยู่เลย Toy Story (1995)
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ Fantastic Four (2005)
It's the name of the space shuttle Colonel Masterson flew on.มันเป็นชื่อกระสวยอวกาศ ที่ลุงโคโลเนล มาสเตอร์สันบินอยู่ The Astronaut Farmer (2006)
Those shuttles fly over new jersey.ยานบินพวกนั้น บินอยู่เหนือ นิวเจอร์ซี่ด้วยนะ The Right Stuff (2007)
Shuttle Seven, this is the Ishimura.ยานหมายเลขเจ็ด นี่อิชิมูระ Dead Space: Downfall (2008)
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ Dead Space: Downfall (2008)
Arrest everyone on board that shuttle and quarantine them.จับทุกคนบนยานนั้น แล้วกักบริเวณเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)
There's no sign of the shuttle crew.มีสัญญาณชีวิตบนยาน Dead Space: Downfall (2008)
The shuttles are all empty.เป็นยานเปล่าทั้งหมดเลย Dead Space: Downfall (2008)
All emergency shuttles are gone.ยานฉุกเฉินทุกลำถูกปล่อยไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shuttleExcuse me. How often do shuttle buses run to downtown N.Y?
shuttleFrom the Tokyo International Airport to Tokyo, you can take a train or an airport shuttle bus.
shuttleHe caught the nine-o'clock shuttle to New York.
shuttleIs it possible to take a shuttle bus from the airport to the hotel?
shuttleIs there a shuttle (bus) between the hotel and airport?
shuttleMy airport shuttle bus leaves at six o'clock.
shuttleMy dream is to travel in a space shuttle.
shuttleThe airport shuttle will take you to Tokyo International Airport.
shuttleThe astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle.
shuttleThe explosion of the space shuttle is still fresh in my memory.
shuttleThe launch, which had been scheduled for this morning, was postponed because of the illness of shuttle Commander John Creighton.
shuttleThere are shuttle buses that stop at several hotels in Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกขนไก่(n) shuttle cock, See also: shuttlecock, Syn. ลูกแบด, ลูกแบดมินตัน, Example: ูลูกขนไก่ยี้ห้อนี้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกที่ใช้ตีโต้ตอบไปมาในกีฬาแบดมินตัน
ตะกรน(n) shuttle, See also: form of a cylinder, bamboo shuttle, enclosing a spool of thread (used in cloth weaving), Syn. เครื่องทอผ้า, กระสวย, Example: เขาเอาตะกรนมากรอด้าย, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องสำหรับทอผ้าใช้อย่างกระสวยแต่เป็นกระบอกมีหลอดด้ายอยู่ข้างใน
กระสวย(n) shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai Definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวย[krasūay] (n) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle  FR: navette [ f ]
กระสวยอวกาศ[krasūay awakāt] (n, exp) EN: space shuttle   FR: navette spatiale [ f ]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[krasūay awakāt Aētlaēntis] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Atlantis
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[krasūay awakāt Chālēnjoē] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Challenger
รถรับ-ส่งนักเรียน[rot rap-song nakrīen] (n, exp) EN: school shuttle  FR: navette pour écoliers [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHUTTLE SH AH1 T AH0 L
SHUTTLED SH AH1 T AH0 L D
SHUTTLES SH AH1 T AH0 L Z
SHUTTLE'S SH AH1 T AH0 L Z
SHUTTLEWORTH SH AH1 T AH0 L W ER2 TH
SHUTTLESWORTH SH AH1 T AH0 L Z W ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shuttle (v) ʃˈʌtl (sh uh1 t l)
shuttled (v) ʃˈʌtld (sh uh1 t l d)
shuttles (v) ʃˈʌtlz (sh uh1 t l z)
shuttlecock (n) ʃˈʌtlkɒk (sh uh1 t l k o k)
shuttlecocks (n) ʃˈʌtlkɒks (sh uh1 t l k o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton, #9,115 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] shuttle, #10,568 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] shuttle of a loom, #53,371 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] shuttlecock, #73,443 [Add to Longdo]
交通车[jiāo tōng chē, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, / ] shuttle bus, #86,546 [Add to Longdo]
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, / ] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route [Add to Longdo]
接泊车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] shuttle bus [Add to Longdo]
接驳车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiffchen { n } | Schiffchen { pl }shuttle | shuttles [Add to Longdo]
Zubringerbus { m }shuttle bus [Add to Longdo]
Zubringerdienst { m }shuttle service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシャトル[eashatoru] (n) air shuttle [Add to Longdo]
シャットル[shattoru] (n) shuttle [Add to Longdo]
シャトル[shatoru] (n) shuttle; (P) [Add to Longdo]
シャトルコック[shatorukokku] (n) shuttlecock [Add to Longdo]
シャトルバス[shatorubasu] (n) shuttle bus; (P) [Add to Longdo]
シャトルループ[shatoruru-pu] (n) shuttle loop [Add to Longdo]
シャトル外交[シャトルがいこう, shatoru gaikou] (n) shuttle diplomacy [Add to Longdo]
スペースシャトル[supe-sushatoru] (n) space shuttle; (P) [Add to Longdo]
ピストン輸送[ピストンゆそう, pisuton yusou] (n) shuttle [Add to Longdo]
リムジン(P);リムジーン[rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shuttle \Shut"tle\, v. i.
   To move backwards and forwards, like a shuttle.
   [1913 Webster]
 
      I had to fly far and wide, shutting athwart the big
      Babel, wherever his calls and pauses had to be.
                          --Carlyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shuttle \Shut"tle\, n. [Also shittle, OE. schitel, scytyl,
   schetyl; cf. OE. schitel a bolt of a door, AS. scyttes; all
   from AS. sce['o]tan to shoot; akin to Dan. skyttel, skytte,
   shuttle, dial. Sw. skyttel, sk["o]ttel. [root]159. See
   {Shoot}, and cf. {Shittle}, {Skittles}.]
   1. An instrument used in weaving for passing or shooting the
    thread of the woof from one side of the cloth to the other
    between the threads of the warp.
    [1913 Webster]
 
       Like shuttles through the loom, so swiftly glide
       My feathered hours.          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. The sliding thread holder in a sewing machine, which
    carries the lower thread through a loop of the upper
    thread, to make a lock stitch.
    [1913 Webster]
 
   3. A shutter, as for a channel for molten metal. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {Shuttle box} (Weaving), a case at the end of a shuttle race,
    to receive the shuttle after it has passed the thread of
    the warp; also, one of a set of compartments containing
    shuttles with different colored threads, which are passed
    back and forth in a certain order, according to the
    pattern of the cloth woven.
 
   {Shutten race}, a sort of shelf in a loom, beneath the warp,
    along which the shuttle passes; a channel or guide along
    which the shuttle passes in a sewing machine.
 
   {Shuttle shell} (Zool.), any one of numerous species of
    marine gastropods of the genus {Volva}, or {Radius},
    having a smooth, spindle-shaped shell prolonged into a
    channel at each end.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shuttle
   n 1: badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber
      with a crown of feathers [syn: {shuttlecock}, {bird},
      {birdie}, {shuttle}]
   2: public transport that consists of a bus or train or airplane
     that plies back and forth between two points
   3: bobbin that passes the weft thread between the warp threads
   v 1: travel back and forth between two points

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top