ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skill

S K IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skill-, *skill*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skill(n) ฝีมือ
skill(n) ความเชี่ยวชาญ
skilled(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. skillful
skillet(n) กระทะสำหรับทอด มีด้ามยาว
skillful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skillion(sl) มากมาย, See also: เยอะแยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์, มีผล, See also: skillless adj.
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง, ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
skillful(สคิล'ฟูล) adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีความสามารถ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง, Syn. expert
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced
unskillful(อันสคิล'ฟูล) adj. ไม่เชี่ยวชาญ, งุ่มง่าม, ไม่คล่อง, เก้งก้าง., See also: unskillfully, unskilfully adv. unskillfulness, unskilfulness n., Syn. clumsy, awkward, Ant. skillful

English-Thai: Nontri Dictionary
skill(n) ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญ, ความฉลาด, ทักษะ, ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ, มีฝีมือ, ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, คล่อง, ว่องไว, ฉลาด
skillfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่เชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skill labourแรงงานฝีมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skilled laborแรงงานฝีมือ [TU Subject Heading]
Skilled Workerคนทำงานฝีมือ, Example: การแบ่งกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงาน โดยแบ่งตามทักษะ (skill) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Islandไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว Return of the Condor Heroes (1983)
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most.ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด. Return of the Condor Heroes (1983)
You can learn many valuable skills there.เจ้าสามารถเรียนอะไรหลายๆอย่างจากที่นั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
No tricks. No weapons. Skill against skill alone.ไม่ใช้ลูกไม้ ไม่ใช้อาวุธ ใช้แต่มันสมองเท่านั้น The Princess Bride (1987)
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก Bloodsport (1988)
Your ninja skills are reaching their peak.ทักษะนินจาของคุณจะถึงจุดสูงสุดของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's a haven for rabbis and orphans... and people with no skills whatsoever !กับพวกที่ทำอะไรไม่เป็นเลย Schindler's List (1993)
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น Junior (1994)
Trade skills and hobbies. Goes under Educational. The stack behind you.ทักษะการค้าและงานอดิเรก ไปตามการศึกษา กองอยู่ข้างหลังคุณ The Shawshank Redemption (1994)
We should just get through it quickly. I mean, there's no skill involved.เราควรรีบเล่นนะ ฉันหมายถึงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรนี่ Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skillAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
skillAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
skillA skilled mechanic earns decent wages.
skillA working man should be paid in proportion to his skill, not his age.
skillBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
skillBill is skillful in arguing and debating.
skillBy dint of long practice he became most skillful.
skillBy means of long practice, became skillful.
skillEveryone recognized his skill.
skillFight to the best of one's skill.
skillFluency in English is a very marketable skill today.
skillHe boasted about his skills.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือดี(adj) skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
สันทัดกรณี(adj) skillful, See also: well-informed, Thai Definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
ศักดิ์(n) ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความสันทัด(n) experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
แคล่วคล่อง(adv) skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai Definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
ฝีมือ(n) skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai Definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ฝีมือดี(adj) skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai Definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
ฝีไม้ลายมือ(n) skill, See also: ability, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีมือ, Example: เรารู้ชัดมาโดยตลอดว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่น, Thai Definition: ความสามารถอันเกิดจากการฝึกฝน
เฟื่องฟุ้ง(adj) skilled, Example: พวกเราอดทึ่งในความคิดอันเฟื่องฟุ้งของคนรุ่นก่อนไม่ได้, Thai Definition: เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา)
อัศวโกวิท(adj) skilled in horsemanship, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการม้า, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[chān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient  FR: expérimenté
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ชาตรี[chātrī] (n) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SKILL S K IH1 L
SKILLS S K IH1 L Z
SKILLED S K IH1 L D
SKILLEN S K IH1 L AH0 N
SKILLET S K IH1 L AH0 T
SKILLIN S K IH1 L IH0 N
SKILLING S K IH1 L IH0 NG
SKILLFUL S K IH1 L F AH0 L
SKILLERN S K IH1 L ER0 N
SKILLMAN S K IH1 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skill (n) skˈɪl (s k i1 l)
skills (n) skˈɪlz (s k i1 l z)
skilly (n) skˈɪliː (s k i1 l ii)
skilled (j) skˈɪld (s k i1 l d)
skillet (n) skˈɪlɪt (s k i1 l i t)
skillets (n) skˈɪlɪts (s k i1 l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技能[jì néng, ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, ] skill #2,816 [Add to Longdo]
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort #4,187 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] skill; art #4,470 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] skill #4,701 [Add to Longdo]
技巧[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, ] skill; technique #4,868 [Add to Longdo]
本领[běn lǐng, ㄅㄣˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] skill; ability; capability #9,738 [Add to Longdo]
技艺[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] skill; art #13,564 [Add to Longdo]
身手[shēn shǒu, ㄕㄣ ㄕㄡˇ, ] skill; talent; agility #13,578 [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser #44,037 [Add to Longdo]
熟手[shú shǒu, ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ, ] skilled person; an experienced hand #83,194 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fähigkeit { f } | Fähigkeiten { pl }; Geschicke { pl } | verbale Fähigkeiten; mündliche Ausdrucksfähigkeitskill | skills | verbal skills [Add to Longdo]
Fertigkeit { f }; Kunstfertigkeit { f } | Fertigkeiten { pl }skill | skills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] (n) art; craft; technique; technology; engineering; skill; (P) #549 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
[うで, ude] (n) (1) arm; (2) skill; (P) #3,228 [Add to Longdo]
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) #3,263 [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang #3,507 [Add to Longdo]
人工[じんこう, jinkou] (n, adj-no) artificial; manmade; human work; human skill; artificiality; (P) #3,571 [Add to Longdo]
特技[とくぎ, tokugi] (n) special skill; (P) #5,656 [Add to Longdo]
芸(P);藝[げい, gei] (n) art; craft; accomplishment; artistic skill; technique; performance; (P) #5,680 [Add to Longdo]
スキル[sukiru] (n) skill #5,807 [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) #5,891 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skill \Skill\, n. [Icel. skil a distinction, discernment; akin
   to skilja to separate, divide, distinguish, Sw. skilja,.
   skille to separate, skiel reason, right, justice, Sw.
   sk[aum]l reason, Lith. skelli to cleave. Cf. {Shell},
   {Shoal}, a multitude.]
   1. Discrimination; judgment; propriety; reason; cause. [Obs.]
    --Shak. "As it was skill and right." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For great skill is, he prove that he wrought. [For
    with good reason he should test what he created.]
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Knowledge; understanding. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       That by his fellowship he color might
       Both his estate and love from skill of any wight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Nor want we skill or art.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The familiar knowledge of any art or science, united with
    readiness and dexterity in execution or performance, or in
    the application of the art or science to practical
    purposes; power to discern and execute; ability to
    perceive and perform; expertness; aptitude; as, the skill
    of a mathematician, physician, surgeon, mechanic, etc.
    [1913 Webster]
 
       Phocion, . . . by his great wisdom and skill at
       negotiations, diverted Alexander from the conquest
       of Athens.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Where patience her sweet skill imparts. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. Display of art; exercise of ability; contrivance; address.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Richard . . . by a thousand princely skills,
       gathering so much corn as if he meant not to return.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. Any particular art. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Learned in one skill, and in another kind of
       learning unskillful.         --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dexterity; adroitness; expertness; art; aptitude;
     ability.
 
   Usage: {Skill}, {Dexterity}, {Adroitness}. Skill is more
      intelligent, denoting familiar knowledge united to
      readiness of performance. Dexterity, when applied to
      the body, is more mechanical, and refers to habitual
      ease of execution. Adroitness involves the same image
      with dexterity, and differs from it as implaying a
      general facility of movement (especially in avoidance
      of danger or in escaping from a difficalty). The same
      distinctions apply to the figurative sense of the
      words. A man is skillful in any employment when he
      understands both its theory and its practice. He is
      dexterous when he maneuvers with great lightness. He
      is adroit in the use od quick, sudden, and
      well-directed movements of the body or the mind, so as
      to effect the object he has in view.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skill \Skill\, v. t.
   To know; to understand. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      To skill the arts of expressing our mind. --Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skill \Skill\, v. i.
   1. To be knowing; to have understanding; to be dexterous in
    performance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I can not skill of these thy ways.  --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a difference; to signify; to matter; -- used
    impersonally. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       What skills it, if a bag of stones or gold
       About thy neck do drown thee?     --Herbert.
    [1913 Webster]
 
       It skills not talking of it.     --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skill
   n 1: an ability that has been acquired by training [syn:
      {skill}, {accomplishment}, {acquirement}, {acquisition},
      {attainment}]
   2: ability to produce solutions in some problem domain; "the
     skill of a well-trained boxer"; "the sweet science of
     pugilism" [syn: {skill}, {science}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top