ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hovercraft

HH AH1 V ER0 K R AE2 F T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hovercraft-, *hovercraft*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hovercraft(ฮัฟ'เวอคราฟทฺ) n. เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็วเหนือน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ทีราบเรียบโดยแล่นบนเบาะอากาศที่พุ่งออกจากพัดลมขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
1500-ton class vessel, 2100-ton class patrol boats, and a hovercraft and helicopter are currently blocking expected escape routes.เรือรบขนาด 1,500 ตันหนึ่งลำ และเรือลาดตระเวณ 100 ตัน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์ก็ปิดเส้นทาง หลบหนีทั้งหมดด้วย Poseidon (2011)
Soon, we had him out of the hovercraft and into the Ferrari.จากนั้นเราจึงให้เขาออกจาก โฮเวอร์คราฟมาขับเฟอร์รารี่ Episode #18.4 (2012)
We're not sure if she's still there. We can scramble hovercraft from the border of 11.ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ที่นั่นไหม เราเอาเครื่องบินขึ้นบินจากเขต 11 ได้เลยนะครับ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Mockingjay One, prepare hovercraft for evac.ม็อกกิ้งเจย์หนึ่ง เตรียมนำเครื่องบินขึ้นได้ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยานลอยตัว[n. exp.] (yān løitūa) EN: hovercraft   FR: hovercraft [m] (anglic.) ; aéroglisseurr [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOVERCRAFT HH AH1 V ER0 K R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hovercraft (n) hˈɒvəkraːft (h o1 v @ k r aa f t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] hovercraft; air cushion vehicle, #93,682 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホーバークラフト[, ho-ba-kurafuto] (n) Hovercraft [Add to Longdo]
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hovercraft \hov"er*craft\, n.
   A vehicle that rides over water or land supported by the
   pressure of a stream of air generated by downward-thrusting
   fans, and is propelled forward by an air propeller; also
   called {ACV} and {air-cushioned vehicle}. [Mostly found in
   Great Britain]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hovercraft
   n 1: a craft capable of moving over water or land on a cushion
      of air created by jet engines [syn: {hovercraft}, {ground-
      effect machine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top