ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -战-, *战*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[战, zhàn, ㄓㄢˋ] war, fighting, battle
Radical: Decomposition: 占 (zhàn ㄓㄢˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [pictophonetic] spear,  Rank: 145

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to fight; fight; war; battle, #1,061 [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4, / ] strategy, #900 [Add to Longdo]
[zhàn zhēng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war; conflict, #1,572 [Add to Longdo]
[tiǎo zhàn, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ, / ] challenge, #1,729 [Add to Longdo]
[zhàn dòu, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ, / ] to fight; to battle, #2,132 [Add to Longdo]
[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, / ] prevail; surmount, #2,881 [Add to Longdo]
[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight, #2,943 [Add to Longdo]
[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, / ] fighter; soldier; warrior, #3,198 [Add to Longdo]
[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] tactics, #4,082 [Add to Longdo]
[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] battlefield, #4,879 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The battleship raided rebellion shore...[CN] 舰遇袭... ...叛乱... ...海岸... Battleship Potemkin (1925)
I wouldn't know either...[CN] 但是我缺乏实经验 Episode #1.4 (2004)
- War?[CN] - 争? South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
Eternal memory to the fallen fighters![CN] 英勇牺牲的士永垂不朽! Battleship Potemkin (1925)
Signed: Crew of the squadron battleship Prince Tavrichesky."[CN] 签名:"塔夫里切斯基王子号"舰全体船员 Battleship Potemkin (1925)
Russian prisoners in Japan are fed better than we are![CN] 俄罗斯关在日本的犯吃得都比我们好! Battleship Potemkin (1925)
Truce.[CN] 停 Savannah (2013)
War[CN]  Marley (2012)
War![CN] 开 300: Rise of an Empire (2014)
The Civil War?[CN] 内? The Night Strangler (1973)
Warmonger.[CN] 争贩子 One, Two, Three (1961)
Lying before you is the body of the brutally killed sailor Grigory Vakulinchuk... killed by a senior officer of the squadron battleship Prince Tavrichesky.[CN] 躺在大家面前的是被残 忍杀害的水手格里高力 . 瓦库林楚克的遗体 杀害他的是"塔夫里切斯基 王子号"舰的高级军官 Battleship Potemkin (1925)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top