Search result for

ลูกจ้าง

(65 entries)
(0.8775 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกจ้าง-, *ลูกจ้าง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (n ) Government Permanent Employee

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกจ้าง[N] employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ลูกจ้างรัฐบาล[N] government employee
ลูกจ้างชั่วคราว[N] casual worker, Example: ถึงแม้เขาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแล้ว แต่ก็เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว, Thai definition: ลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างเพราะเกิดมีความต้องการแรงงานกระทันหันในช่วงสั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกจ้างน. ผู้รับจ้างทำการงานโดยได้รับค่าตอบแทน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
servantลูกจ้าง, คนใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salaried employeeลูกจ้างที่รับเงินเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
government employeeลูกจ้างรัฐบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tool Pusherลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ
ตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ (Drilling contractor) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มคนงานเจาะและแท่นเจาะ ตำแหน่งนี้บางทีเรียก drilling rig foreman, supervisor หรือ rig superintendent [ปิโตรเลี่ยม]
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Day laborersลูกจ้างรายวัน [TU Subject Heading]
Employeesลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Probationary employeesลูกจ้างทดลองงาน [TU Subject Heading]
Problem employeesลูกจ้างที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Temporary employeesลูกจ้างชั่วคราว [TU Subject Heading]
Women employeesลูกจ้างสตรี [TU Subject Heading]
Women food service employeesลูกจ้างสตรีในงานบริการอาหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's just another employer, and I'm just... another employee.เธอก็แค่พนักงานคนหนึ่ง และฉันก็แต่ ลูกจ้างอีกคนนึง Dying Changes Everything (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
And as a Sona employee, my friend,อีกอย่าง นายเป็นลูกจ้างของโซน่า เพื่อน Under & Out (2008)
The only way this is going to work is via freelancer, off the books.ทางเดียวที่จะทำได้ คือผ่านลูกจ้างอิสระ ไม่ต้องลงบันทึก Scylla (2008)
Says he can't get any further without seeing my former place of employment.บอกให้นะ เขาไม่มีทางทำให้มันไวกว่านี้ได้หรอก ถ้าหากไม่ดู ประวัติลูกจ้าง Five the Hard Way (2008)
We're an agency that gets people jobs that are temporary.เราเป็นลูกจ้างที่จะให้งานคนอื่นๆ นั่นชั่วคราว Dead Like Me: Life After Death (2009)
It was actually the bank that taking away the house. I only work there.ที่จริงธนาคารต่างหากที่ยึดบ้านเธอ เอ่อ ฉันหมายถึงว่าฉันแค่เป็นลูกจ้าง Drag Me to Hell (2009)
One of my employees leaked some data.ลูกจ้างผมคนนึงปล่อยข้อมูลรั่ว Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
This is ridiculous! I have been a fine employee for over 10 years and this is the way you treat me.นี่มันเรื่องตลกชัดๆ ชั้นเป็นลูกจ้างที่ดีมาตั้ง 10 กว่าปีเชียวนะ Up in the Air (2009)
Your employees do?ลูกจ้างของคุณทำ Pleasure Is My Business (2009)
Fine. then as my employee, I authorize a 5-minute breakได้ ในฐานะที่เป็นลูกจ้าง ขอสั่งให้พัก 5 นาที Connect! Connect! (2009)
He's not your employee.ไม่ใช่ลูกจ้างของแม่ Connect! Connect! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand   FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]
ลูกจ้างชั่วคราว[n. exp.] (lūkjāng chūakhrāo) EN: casual worker ; temporary worker ; temp   
ลูกจ้างประจำ[n. exp.] (lūkjāng prajam) EN: permanent employee   
ลูกจ้างรัฐบาล[n. exp.] (lūkjāng ratthabān) EN: government employee   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employee[N] ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker
factotum[N] ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง
gofer[N] ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน, Syn. dogsbody
intrapreneur[N] ลูกจ้างบริษัทที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
man[N] คนงานชาย, See also: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย, Syn. manservant, attendant, servant
mercenary[N] ผู้รับจ้าง, See also: ลูกจ้าง, Syn. legionnaire, laborer, professional soldier
pensioner[N] ผู้รับเงินบำนาญ, See also: ลูกจ้าง, Syn. person in retirement
servant[N] ลูกจ้าง, See also: ข้าราชการ, Syn. public servant, civil servant
worker[N] ลูกจ้าง, See also: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. employee, laborer
workpeople[N] ลูกจ้าง, See also: กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. laborer, worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
garcon(การ์ซอน) n. ชาย,ลูกจ้างผู้ชาย
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ
pensioner(เพน'เชินเนอะ) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ลูกจ้าง, See also: pensionership n.
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง
pensioner(n) ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top