Search result for

คนงาน

(67 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนงาน-, *คนงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนงาน[N] worker, See also: workman, laborer, employee, Example: ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนงานน. ผู้ใช้แรงในการทำงานเพื่อรับค่าตอบแทน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blue collar workerคนงาน, กรรมกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workerคนงาน, คนทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workmen; workmanคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
migrant labourerคนงานต่างถิ่น, คนงานอพยพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agricultural labourerคนงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fulltime agricultural labourerคนงานภาคเกษตรเต็มเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล
มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural workerคนงานภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Casual workerคนงานชั่วคราว [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal workerคนงานตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
Women textile workers คนงานสตรีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Women service industries workers คนงานสตรีในอุตสาหกรรมบริการ [TU Subject Heading]
Women rubber industry workers คนงานสตรีในอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]
Agricultural extension workersคนงานในการส่งเสริมการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural laborersคนงานในการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's a factory worker.เธอเป็นคนงานโรงงาน Emancipation (2008)
The man's injured. He can't work.เพื่อคนงานที่บาดเจ็บ ทำงานไม่ได้ Emancipation (2008)
You think I wanna be here chipping' wood for shit pay?นายคิดว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่ เป็นคนงานตัดไม้ได้ค่าแรงน้อยอย่างงั้นเหรอ Pilot (2008)
We have gotten signatures stating that Hong Gil Dong and the workers were responsible.เราต้องการการลงนามยินยอมว่าฮงกิลดงและพวกคนงานเป็นคนกระทำ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- I heard it was a worker's brawl!-ข้าได้ยินมาว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาทของพวกคนงาน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They accused all the construction workers as traitors?พวกเขากว่าหาว่าพวกคนงานทั้งหมดเป็นคนกบฏอย่างนั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They plan on killing all the workers from the construction site!พวกเขาวางแผนที่จะฆ่าพวกคนงาน ที่อยู่ในที่ก่อสร้างทั้งหมด! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I want you, the workers, and your father to all die.ข้าต้องการให้เจ้า, พวกคนงาน และแม้กระทั่งพ่อของเจ้าตายให้หมด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Work detail..คนงานน่ะ Death Race (2008)
I was born as a coal miner's son on this soil.ผมเกิดมาเป็นลูกชายของคนงาน เหมืองถ่านหิน บนพื้นแผ่นดินนี้ Episode #1.7 (2008)
I grew up as a coal miner's son.ผมโตขึ้นมาเป็นลูกชายของคนงานเหมืองถ่านหิน. Episode #1.7 (2008)
Tae Sung Coal Mine's mining workers...คนงานของเหมืองถ่านหินแทซุง... Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนงาน[n.] (khon-ngān) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farmhand[N] คนงานรับจ้างทำงานในไร่นา, See also: คนงานเก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. laborer, harvester
farmworker[N] คนงานในฟาร์ม, Syn. farmhand
fink[N] คนที่ยังทำงานในขณะที่คนอื่นผละงานประท้วง (คำสแลง), See also: คนงานที่ไม่ยอมหยุดงานขณะมีการประท้วงหยุดงาน, Syn. strikebreaker, scab
hand[N] คนงาน
jackleg[N] คนงานที่ยังไม่มีความชำนาญ
man[N] คนงานชาย, See also: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย, Syn. manservant, attendant, servant
miner[N] คนงานเหมือง
mineworker[N] คนงานเหมือง, Syn. miner
operative[N] คนงาน, Syn. worker, labourer
operator[N] ผู้ควบคุม (เครื่องจักร), See also: คนงาน, ช่างผู้ชำนาญ, ผู้ปฏิบัติการ, Syn. technician, mechanic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blue-collaradj. เกี่ยวกับคนงานในโรงงาน,เกี่ยวกับคนงานที่ใช้มือทำ
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
boxing dayn. วันหลังจากคริสต์มาสหนึ่งวัน เป็นวันให้ของขวัญคริสต์มาสแก่คนงาน บุรุษไปรษณีย์และคนอื่น
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bunkhousen. บ้านหยาบ ๆ สำหรับคนงาน
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
dairymaid(แด'รีเมด) n. หญิงรีดนม,คนงานหญิงในฟาร์มนม
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen

English-Thai: Nontri Dictionary
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
foreman(n) หัวหน้าคนงาน
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
jack(n) คนงาน,กะลาสี,แม่แรงยกของ,ธงเรือ
journeyman(n) คนงาน,ผู้ชำนาญงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
man(n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร
miner(n) คนงานเหมืองแร่,คนขุดแร่,คนวางทุ่นระเบิด
picker(n) เสียม,เครื่องมือเก็บ,คนงานเก็บฝ้าย,นักล้วงกระเป๋า

German-Thai: Longdo Dictionary
Bergman(n) |der, pl. Bergleute/Bergmänner| คนงานเหมืองแร่, กรรมกรเหมืองแร่
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน
Bergarbeiter(n) |der, pl. Bergarbeiter| คนงานเหมืองแร่ เช่น Was er aber verrät, ist, dass die Bergarbeiter wohl keine Chance haben, ihre Forderung nach 15 bis 20 Prozent höheren Löhnen durchzusetzen., See also: S. Bergmann,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top