ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戰-, *戰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[戰, zhàn, ㄓㄢˋ] war, fighting, battle
Radical: Decomposition: 單 (dān ㄉㄢ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [pictophonetic] spear

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to fight; fight; war; battle, #1,061 [Add to Longdo]
战略[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4, / ] strategy, #900 [Add to Longdo]
战争[zhàn zhēng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war; conflict, #1,572 [Add to Longdo]
挑战[tiǎo zhàn, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ, / ] challenge, #1,729 [Add to Longdo]
战斗[zhàn dòu, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ, / ] to fight; to battle, #2,132 [Add to Longdo]
战胜[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, / ] prevail; surmount, #2,881 [Add to Longdo]
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight, #2,943 [Add to Longdo]
战士[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, / ] fighter; soldier; warrior, #3,198 [Add to Longdo]
战术[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] tactics, #4,082 [Add to Longdo]
战场[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] battlefield, #4,879 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How King Attila Besieged Rome and How Kriemhild Summoned Her Brothers.[CN] 【匈奴王休羅馬,克裏米爾特向兄弟們發出邀請】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He will bring us peace![CN] 他會幫我們調解亂的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He won the fight against the dragon. There is no one on earth like him.[CN] 他百百勝,世上無人能敵 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
The land teems with the twittering of bitter ghosts... sick or starved and fallen where they stood... you say?[JA] , 行き倒れ, 病に飢え. 人界は恨みをのんで死んだ亡者でひしめいとる. Princess Mononoke (1997)
My warriors have returned from the land of the dead![JA] もどってきた. 黃泉の國から士たちが歸ってきた. Princess Mononoke (1997)
Warriors![JA] 士たちが... Princess Mononoke (1997)
Hagen Tronje shall fight me for his life![CN] 哈根·特洛涅願意為我誓死而 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Is this how you thank those who fought for your forest?[JA] 何を言う! 森のためにった者へのこれが猩猩の禮儀か! Princess Mononoke (1997)
Will you join with San and fight the human race?[JA] サンと共に人間とうと言うのか. 違う! Princess Mononoke (1997)
Lady Kriemhild, that you let these heroes whom you could not defeat in battle be annihilated in fiery distress![CN] 克裏米爾特夫人 你沒法用手裏的武器勝對手! 卻用這樣下三濫的手段把他們全部燒死了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Stay out of it, Rüdiger![CN] 別捲進這場亂,呂狄格! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- you send me against your brothers, my lady, who defend him with their very lives![CN] 皇后,你是在命令我跟你的哥哥開! 因為他會想盡辦法保護哈根的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top