ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barge

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barge-, *barge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge(n) เรือบรรทุก, See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา, Syn. freight boat, canal boat
barge(n) เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ, See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge(vt) เร่งรีบ
barge(vi) ผลักดันอย่างแรง
barge(vt) ขนส่งทางเรือ
bargee(n) คนพายเรือ barge, Syn. bargeman
barge in(phrv) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
barge in(phrv) ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
bargeman(n) คนพายเรือ barge, Syn. bargee
bargepole(n) เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน, เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน, ถลา, โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat

English-Thai: Nontri Dictionary
barge(n) เรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเล, Example: มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Bargesเรือท้องแบน [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
barge(n) a flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on canals), Syn. flatboat, hoy, lighter
barge(v) push one's way, Syn. thrust ahead, push forward
barge(v) transport by barge on a body of water
bargello(n) needlepoint embroidery stitch that produces zigzag lines, Syn. flame stitch

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Barge

n. [ OF. barge, F. berge, fr. LL. barca, for barica (not found), prob. fr. L. baris an Egyptian rowboat, fr. Gr. &unr_;, prob. fr. Egyptian: cf. Coptic bari a boat. Cf. Bark a vessel. ] 1. A pleasure boat; a vessel or boat of state, elegantly furnished and decorated. [ 1913 Webster ]

2. A large, roomy boat for the conveyance of passengers or goods; as, a ship's barge; a charcoal barge. [ 1913 Webster ]

3. A large boat used by flag officers. [ 1913 Webster ]

4. A double-decked passenger or freight vessel, towed by a steamboat. [ U.S. ] [ 1913 Webster ]

5. A large omnibus used for excursions. [ Local, U.S. ] [ 1913 Webster ]

Bargeboard

n. [ Perh. corrup. of vergeboard; or cf. LL. bargus a kind of gallows. ] A vergeboard. [ 1913 Webster ]

Bargecourse

n. [ See Bargeboard. ] (Arch.) A part of the tiling which projects beyond the principal rafters, in buildings where there is a gable. Gwilt. [ 1913 Webster ]

Bargee

n. A bargeman. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

bargello

n. a needlepoint stitch that produces zigzag lines. [ WordNet 1.5 ]

Bargeman

n. The man who manages a barge, or one of the crew of a barge. [ 1913 Webster ]

Bargemastter

n. The proprietor or manager of a barge, or one of the crew of a barge. [ 1913 Webster ]

Barger

n. The manager of a barge. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can you diagnose someone as an obsessive-compulsive disorder and then act like I had a choice about barging in?หมอกรีน คุณเป็นคนตรวจผม และว่าผมเป็นคนจิตไม่สมประกอบ... ...แล้วทำไมต้องแปลกใจ เมื่อผมปุบปับโผล่มาอย่างนี้ As Good as It Gets (1997)
You can't just go barging into someone's house like that.คุณไม่สามารถเพียงแค่ไปบุกเข้าไปในบ้านของใครบางคนที่ต้องการที่ Wrong Turn (2003)
No, she barged in.เปล่า เธอมาหาผมเอง Just Like Heaven (2005)
Sorry to barge in like this... butโทษที ที่บุกรุกเข้ามาอย่างนี้ แต่ว่า Shrek 2 (2004)
-But you cannot come barging into our--ถ้า? อยู่ๆคุณจะบุกรุก.. The Wicker Man (2006)
But Daesung just barged in at the end.แต่แดซุงจะเป็นทีมสุดท้าย The Host (2006)
How dare you barge in here.คุณถือวิสาสะเข้ามาได้ยังไง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Several men barged into Fu's house and killed without mercy.ผู้ชายหลายๆคนที่ถูกบรรทุกในเรือขนสินค้าของบ้านตระกูลฟุ ฆ่าอย่างไม่ปราณี Confession of Pain (2006)
Yes, I'm terribly sorry to barge in like this, but we need your husband to come down to the morgue.ผมเสียใจที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะ แต่เราต้องการให้สามีคุณไปที่ห้องชันสูตร It Takes Two (2006)
the days of you barging into my home to give me sage advice are over.the days of you barging into my home to give me sage advice are over. Aqua (2005)
But the pollution in your lake, it's dissolving our barge.แต่ มลภาวะที่ทะเลสาบจะท่วมเวทีอยู่แล้ว The Simpsons Movie (2007)
Okay, look, I am terribly sorry to barge in like this but I have decided I cannot take no for an answer.โอเค คือ ผมขอโทษจริงๆ ที่โผล่เข้ามาแบบนี้ แต่ว่าผมตัดสินใจแล้ว ผมไม่สาสมารถตอบปฏิเสธได้ Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargeA young man barged in unexpectedly.
bargeTo our great annoyance, he barged in on our party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊ะ(n) barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
ถ่อ(n) pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai Definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวนพยุหยาตรา[khabūan phayuhayāttrā] (n, exp) EN: royal barge procession
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[Krabūan Phayuhayāttrā Chonlamāk] (n, prop) EN: Royal Barge Procession
นกชายเลนปากแอ่น[nok chāilēn pāk aēn] (n, exp) EN: Terek Sandpiper  FR: Chevalier bargette [ m ] ; Bargette du (de) Térek [ f ] ; Chevalier du Térek [ m ]
นกปากแอ่นหางดำ[nok pāk aen hāng dam] (n, exp) EN: Black-tailed Godwit  FR: Barge à queue noire [ f ] ; Barge égocéphale [ f ] ; Grande Barge [ f ] ; Barge commune [ f ]
นกปากแอ่นหางลาย[nok pāk aen hāng lāi] (n, exp) EN: Bar-tailed Godwit  FR: Barge rousse [ f ] ; Barge de Laponie [ f ] ; Barge à queue barrée [ f ] ; Barge moyenne [ f ]
โป๊ะ[po] (n) EN: barge ; lighter; boat
เรือ[reūa] (n) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel  FR: bateau [ m ] ; navire [ m ] ; embarcation [ f ] ; barque [ f ] ; pirogue [ f ]
เรือพ่วง[reūaphūang] (n) EN: tugboat ; barge  FR: remorqueur [ m ]
เรือท้องแบน[reūa thøng baēn] (n) EN: pontoon ; barge  FR: barge [ f ]
ยื่นมือ[yeūnmeū] (v, exp) EN: interfere ; intervene ; barge in  FR: interférer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
barge
barged
barger
barges
barges
bargeron

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barge
barged
bargee
barges
bargees
bargepole
bargepoles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ,   /  ] barge; yacht #14,603 [Add to Longdo]
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ,   /  ] barge; lighter #47,650 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] barge #54,828 [Add to Longdo]
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ,   /  ] barge; lighter (pulled by a tugboat) #192,920 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld { n } | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld { n }hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung { f }conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bargeschäft { n }spot business [Add to Longdo]
Kahn { m }; Schute { f } | Kähne { pl }; Schuten { pl }barge | barges [Add to Longdo]
bargeldloscashless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass #14,430 [Add to Longdo]
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter [Add to Longdo]
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter [Add to Longdo]
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river [Add to Longdo]
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge [Add to Longdo]
[はしけ, hashike] (n) barge [Add to Longdo]
艀船[はしけぶね;ふせん, hashikebune ; fusen] (n) (See 艀) barge [Add to Longdo]
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top