ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างฝีมือ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างฝีมือ-, *ช่างฝีมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างฝีมือ[N] skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่างฝีมือน. ผู้มีความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพโดยเฉพาะด้านหัตถกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men are skilled craftsmen.พวกมันเป็นช่างฝีมือที่ดีครับ The Great Dictator (1940)
But Moses is a skilled metalworker.โมเสสเป็นช่างฝีมือด้วย Schindler's List (1993)
Great miners and craftsmen of the mountain halls.ผู้ชํ่าชองงานเหมืองและงานช่างฝีมือ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The reason I ordered for reorganization of Dohwaseo is because court painters are more than mere craftmenเหตุผลที่ข้ามีคำสั่งให้วางนโยบาย ตามหลักของสำนักโดวาโซ นั่นก็เพราะขุนนางฝ่ายศิลป์ เป็นมากกว่าช่างฝีมือ Portrait of a Beauty (2008)
What happened to our thumbs?เกิดอะไรขึ้นกับช่างฝีมือของเรา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We've recruited a few extra thumbs for you, Skipper.เราไปเกณฑ์กำลังพลมา ช่างฝีมือเพิ่มเติมให้นายอีกนิดหน่อย สคิปเปอร์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
These shoes were made by a craftsman in Firenze, so how would you buy me the same exact ones right away?เพราะรองเท้าคู่นี้น่ะทำขึ้นจากช่างฝีมือในฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นเธอจะมีปัญญาซื้อรองเท้าที่เหมือนกันนี่ให้ฉันได้ยังไง? Episode #1.1 (2009)
The great artisans say the more the teapot is used the more beau t iful it becomes.ช่างฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่า ยิ่งใช้กามากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น The Blind Banker (2010)
- Robin's our craftsman.- โรบินช่างฝีมือของเรา We Bought a Zoo (2011)
So the overall approach is craftsman, but with Japanese accents, including the lighting....ภาพโดยรวมทั้งหมดนี่เป็นงานที่ทำโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญการ ด้วยสำเนียงภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไฟ.. Assassins (2011)
We're an unseen, unknown, unvincible fraternity of craftsmen.พวกเรามองไม่เห็น ไม่มีใครรู้ คงกระพัน เครือพี่น้องช่างฝีมือ Advanced Gay (2011)
This was made by a skilled Swiss watchmaker.แต่มันถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวสวิส Episode #1.9 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artisan[N] ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman
craftsman[N] ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
handicraftsman[N] ช่างฝีมือ, See also: ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
trade[N] ช่างฝีมือ, See also: ช่าง
workman[N] ช่างฝีมือ, See also: ช่าง, Syn. artisan, craftsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า,ขนม,ช่างฝีมืองุ่มง่าม
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
handiworkn. งานหัตถกรรม,การฝีมือ,ช่างฝีมือ, Syn. craft

English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
handiwork(n) งานฝีมือ,ฝีมือ,งานหัตถกรรม,ช่างฝีมือ
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fashion artistช่างฝีมือทางแฟชั่นเสื้อผ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top