ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรือ

   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรือ-, *เรือ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เทื้อคาเรือ (vt adj ) ขึ้นคาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ท่าเรือ (n ) ท่าเรือ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีครัวเรือhousehold accounting
เรืออากาศเอก (n ) Flight Lieutenant

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เรือหางยาวlong-tailed boat

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือ[N] rook, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวหมากรุกที่เดินตาตรงได้ตลอด
เรือ[N] boat, See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel, Syn. ดรณี, นาเวศ, เภตรา, ดารณี, Example: อังศุมาลินข้ามเรือมาจากบ้านในคลองบางกอกน้อย, Count unit: ลำ, Thai definition: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
เรือ[N] strips of wood tied together by rattan used for flooring, Count unit: ผืน, Thai definition: ไม้ที่ผ่าออกเป็นซีกๆ แล้วถักด้วยหวายสำหรับปูพื้นหรือกั้นเป็นรั้ว, พื้นที่ลาดหรือปูด้วยไม้ถักหวาย
เรือ[N] floor mat, See also: floor of matting, Thai definition: พื้นที่ลาดหรือปูด้วยไม้ถักหวาย
เรือ[V] study deeply, Syn. แตกฉาน, Example: ท่านเป็นปรมาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมมากในสมัยนั้น
เรือ[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
เรือ[N] bedbug, Example: เวลาเรือดกัดเราจะรู้สึกคันๆ เจ็บๆ, Thai definition: แมลงในวงศ์ Cimicidae ลำตัวแบนราบรูปไข่ ไม่มีปีก ยาว 4-5 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง อาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนมุ้ง ร่องกระดาน เตียงนอน และพื้นบ้าน ดูดกินเลือดคนและสัตว์
เรือ[CLAS] numerative noun for clocks, watches, Example: แหล่งข่าวระบุว่า เขามีนาฬิกาโบราณฝังเพชรกว่า 10 เรือน, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกนาฬิกา
เรือ[N] bezel of a ring, Count unit: เรือน, Thai definition: ฐานสำหรับรองรับเพชรพลอยที่อยู่บนแหวน
เรือ[N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือน. ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในนํ้า มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
เรือตัวหมากรุกที่เดินตาตรงได้ตลอด
เรือเครื่องเล่นอย่างหนึ่ง เอาไม้ไผ่มาเหลาแบน ๆ ดัดให้หัวงอน ใช้พุ่งแข่งกัน
เรือยศทหารเรือหรือทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรขั้นต้น ตํ่ากว่าชั้นนาวาหรือนาวาอากาศ เช่น เรือตรี เรืออากาศเอก.
เรือน. ไม้ไผ่หรือไม้รวกเป็นต้นที่ผ่าออกเป็นซีก ๆ แล้วถักด้วยหวายสำหรับปูพื้นหรือกั้นเป็นรั้วเป็นต้น, พื้นที่ลาดหรือปูด้วยไม้ถักด้วยหวาย, เรียกสะพานชั่วคราวที่ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกถักด้วยหวายหรือเชือก ว่า สะพานเรือก.
เรือกระแชงน. เรือบรรทุกชนิดหนึ่ง เล็กกว่าเรือเอี้ยมจุ๊น ท้องเรือกลมป้อมใช้กระแชงทำเป็นประทุน.
เรือกราบน. เรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น รูปร่างเพรียว หัวท้ายเรียวแหลมและเชิดขึ้นเล็กน้อย เสริมกราบที่แคมยาวตลอด ๒ ข้างลำเรือ วางกระทงขวางลำสำหรับคนนั่งพายได้ประมาณ ๓๐ คน แล่นเร็วกว่าเรือแซ เป็นเรือที่ใช้ในราชการมาแต่โบราณ ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคใช้เป็นเรือกลอง เรือแซง หรือเรือกันได้.
เรือกลองน. เรือที่ใช้ในราชการแต่โบราณบรรทุกนักดนตรีและเครื่องประโคมตีและเป่านำกระบวนเรือพระที่นั่ง วางกระทงขวางลำสำหรับคนนั่งพายได้ประมาณ ๒๐ คน.
เรือกลไฟน. เรือโดยสารหรือบรรทุกสินค้าที่ใช้ฟืนเป็นต้นเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน มีขนาดใหญ่กว่าเรือไฟ นิยมใช้แล่นในท้องทะเลหรือมหาสมุทร.
เรือกวาดทุ่นระเบิดน. เรือรบที่มีอุปกรณ์สำหรับทำลายล้างทุ่นระเบิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vesselเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipเรือ, เรือกำปั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
steam launchเรือกลไฟ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
luminousเรืองรอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bedbugเรือ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
named steamerเรือที่ระบุชื่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
greenhouseเรือนกระจก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prisonเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisonเรือนจำ [ดู penitentiary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
matrimonial homeเรือนหอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กุฎาคารเรือนยอดเช่นปราสาท เช่น ธก็แต่งกุฎาคาร ปราสาท. (ลอ.) [ศัพท์พระราชพิธี]
มณฑปเรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเป็นรูปตัด มุม หรือย่อไม้แปด ย่อไม้สิบสอง ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแห, ใช้ว่า มรฑป ก็มี. (ป., ส.); ขันนํ้าเย็นของพระเจ้าแผ่นดินที่มีฝาเป็นรูปอย่างมณฑป เรียกว่า พระมณฑป [ศัพท์พระราชพิธี]
Drill shipเรือเจาะที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่บนเรือ สามารถเคลื่อนที่ได้เอง
การยึดตัวเรือให้อยู่กับที่เดิมใช้สมอเรือ แต่ปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้ใบพัดปรับระดับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในการปรับตำแหน่ง ข้อเด่นของ Drill ship คือ สามารถเจาะได้ในบริเวณที่น้ำทะเลลึก (อาจลึกมากกว่า 1,000 เมตร) [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Yachts เรือยอชต์ [TU Subject Heading]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Barges เรือท้องแบน [TU Subject Heading]
Boats and boatingเรือและการเล่นเรือ [TU Subject Heading]
Canoes and canoeingเรือแคนูและการพายเรือแคนู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The greatest navy.""ทัพเรือที่ลือชื่อ" The Great Dictator (1940)
Obsolete now! We're concentrating on flying dreadnoughts.อ่อน เรากำลังพัฒนา ให้เรือรบบินได้ The Great Dictator (1940)
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
Why, he swallows whole ships alive.ทำไมเขากลืนเรือทั้งยังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
- Hurry, Father!รีบ พ่อ ! ปีน ขึ้นไปบนเรือPinocchio (1940)
Paddle, son!พายเรือ ลูกชาย! Pinocchio (1940)
She was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley.หล่อนจมนํ้าตายตอนที่เเล่นเรืออยู่ใกล้ๆ แมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
I can easily postpone my sailing for a week.เยี่ยมเลย ฉันสามารถเลื่อนเวลาการเดินเรือ ออกไปได้หนึ่งสัปดาห์เเม่หนูนี่ไม่มีเเม่ Rebecca (1940)
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ Rebecca (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
Oh, it leads to a little cove where we used to keep a boat.ก็แค่อ่าวเล็กๆ ที่เราใช้เก็บเรือน่ะ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel   FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f]
เรือ[n.] (reūak) EN: floor mat ; floor of matting   
เรือกสวน[n.] (reūaksūan) EN: cultivated land ; plantation ; orchard   FR: plantation [f]
เรือกอนโดลา[n.] (reūa køndōla) EN: gondola   FR: gondole [f]
เรือข้ามฟาก[n. exp.] (reūa khām fāk) EN: harbour = harbor (Am.) ; ferry ; ferryboat   FR: bac [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
เรือควีนแมรี่[X] (Reūa Khwīn Maērī) FR: paquebot Queen Mary [m]
เรือคะยัก [n. exp.] (reūa khayak) EN: kayak   FR: kayak [m]
เรือ[v.] (reūang) EN: glow ; shine   FR: briller ; luire
เรือ[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent   FR: brillant ; luisant
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known   FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu

English-Thai: Longdo Dictionary
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือ
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
crown(n) เรือนยอด (ของต้นไม้)
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiral[N] เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่, Syn. flagship
air ship[N] เรือบิน
aircraft carrier[N] เรือบรรทุกเครื่องบิน
argosy[N] เรือขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะสำหรับขนส่งสินค้า)
ark[N] เรือโนอา, See also: เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดยโนอา ในคัมภีร์ไบเบิล
ballast[N] การถ่วงท้องเรือด้วยของหนักๆ, See also: เรือบรรทุกของถ่วงน้ำหนัก, Syn. counterweight
barge[N] เรือบรรทุก, See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา, Syn. freight boat, canal boat
barge[N] เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ, See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
bark[N] เรือสำเภาที่มีเสากระโดงเรือ 3 เสา, See also: เรือเล็ก
barque[N] เรือเล็กที่มีเสาเรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เสา, Syn. bark

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)

English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
aerostat(n) เรือเหาะ
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ,ข้างท้ายเรือ
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
airship(n) เรือเหาะ,เรือบิน
anchor(n) สมอเรือ,หลัก
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gatehouse (n ) เรือนเฝ้าประตู
high visibility (adj ) เรืองแสง
hospital ship (n ) เรือโรงพยาบาล
MS (n abbrev ) เรือยนต์(ขนาดใหญ่)
MS(motor ship) (n abbrev name ) เรือยนต์(ขนาดใหญ่)
pirate ship (n ) เรือโจรสลัด
schip (n) เรือ (ภาษาโบราณ)
See also: S. boat,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
潜水艦[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ
[ふね, fune] (n) เรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
客船[きゃくせん, kyakusen] (n) เรือโดยสาร
ボートネック[ぼーとねっく, botonekku] (name) เรือ
[ふね, fune, fune , fune] (n ) เรือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat

German-Thai: Longdo Dictionary
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
Schifffahrt(n) |die, pl. Schifffahrten| การเดินทางโดยเรือ
Schiffbruch(n) |der, pl. Schiffbrüche| การที่เรือล่ม
Untergang(n) |der, nur Sg.| การล่มสลาย เช่น der Untergang des deutschen Reichs การล่มสลายของอาณาจักรเยอรมนี, der Untergang des Schiffs การล่มของเรือ, See also: S. das Zugrundegehen,
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
Kreuzfahrt(n) |die, pl. Kreuzfahrten| การล่องเรือเที่ยว, การเที่ยวโดยล่องเรือสำราญ
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,
rudern(vi vt) |ruderte, ist/hat gerudert| พายเรือ, ถีบเรือ เช่น Ich habe einmal ein Boot gerudert., Ich bin einmal gerudert.
Steg(n) |der, pl. Stege| สะพานขึ้นไปบนเรือ, สะพานข้ามลำธาร ส่วนมากเป็นสะพานไม้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Schiff (n ) เรือ

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
voile(n) |f| กีฬาแล่นเรือใบ เช่น aller faire de la voile

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top