ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craftsmanship

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftsmanship-, *craftsmanship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsmanship(n) ฝีมือ
craftsmanship(n) หัตถศิลป์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)
Normally, I'm a fan of your craftsmanship, if not your methods.ผมชื่นชมฝีมือคุณ แต่ไม่ใช่วิธีการ Chuck Versus the Marlin (2008)
No patience, No craftsmanship.ไม่อดทน ไม่มีฝีมือ Heaven and Hell (2008)
Excellent craftsmanship...มันจะช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา Committed (2008)
Interesting craftsmanship, but that's about it.เป็นงานฝีมือที่สวยดี แล้วยังไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The black and white. The craftsmanship.ด้านขาวและดำ ฝีมือ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
-That's amazing craftsmanship. -oh, wellนี่มันเป็นงานฝีมือที่น่าทึ่งจริงๆ\ โอ้ คือ The Lovely Bones (2009)
Perhaps a closer look... Details of such craftsmanshipบางที เจ้าควรมองให้ใกล้อีกนิด... รายละเอียดของงานชิ้นนี้ Shadow Games (2010)
Dal Yi, even the palace people seem to appreciate your craftsmanship now.ตอนนี้แม้แต่คนในวังหลวงยังชื่นชมงานฝีมือของเจ้า The Duo (2011)
Exquisite craftsmanship.ฝีมือต่อเรือเยี่ยม 7:15 A.M. (2012)
The craftsmanship is... Is remarkable.ฝีมือน่าทึ่งมาก What Happened to Frederick (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanshipThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanshipThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
craftsmanship
craftsmanship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsmanship

WordNet (3.0)
craft(n) skill in an occupation or trade, Syn. craftsmanship, workmanship

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Craftsmanship

n. The work of a craftsman. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
細工[さいく, saiku] (n, vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) #16,728 [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top