ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artificer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artificer-, *artificer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artificer (n) ˈaːtˈɪfɪsər (aa1 t i1 f i s @ r)
artificers (n) ˈaːtˈɪfɪsəz (aa1 t i1 f i s @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artificer \Ar*tif"i*cer\, n. [Cf. F. artificier, fr. LL.
   artificiarius.]
   1. An artistic worker; a mechanic or manufacturer; one whose
    occupation requires skill or knowledge of a particular
    kind, as a silversmith.
    [1913 Webster]
 
   2. One who makes or contrives; a deviser, inventor, or
    framer. "Artificer of fraud." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The great Artificer of all that moves. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A cunning or artful fellow. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A military mechanic, as a blacksmith, carpenter,
    etc.; also, one who prepares the shells, fuses, grenades,
    etc., in a military laboratory.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Artisan; artist. See {Artisan}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artificer
   n 1: someone who is the first to think of or make something
      [syn: {inventor}, {discoverer}, {artificer}]
   2: a skilled worker who practices some trade or handicraft [syn:
     {craftsman}, {artisan}, {journeyman}, {artificer}]
   3: an enlisted man responsible for the upkeep of small arms and
     machine guns etc. [syn: {armorer}, {armourer}, {artificer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top