ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奸-, *奸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奸, jiān, ㄐㄧㄢ] crafty, dishonest, selfish; evil, villainous; adultery
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 1,992

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] traitor; crafty and evil person; villain, #13,788 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] adultery, #13,788 [Add to Longdo]
[qiáng jiān, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] rape, #8,473 [Add to Longdo]
[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, / ] traitor (to China), #15,721 [Add to Longdo]
[jiān shāng, ㄐㄧㄢ ㄕㄤ, ] an unscrupulous businessman; a profiteer; a shark; dishonest business, #24,271 [Add to Longdo]
[qiáng jiān zuì, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˋ, / ] rape, #37,923 [Add to Longdo]
[jiān zhà, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˋ, / ] treachery; devious; a rogue, #39,415 [Add to Longdo]
[jiān qíng, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄥˊ, / ] adultery, #41,143 [Add to Longdo]
[jiān xì, ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ, / ] a spy; a crafty person, #42,771 [Add to Longdo]
[jiān yín, ㄐㄧㄢ ㄧㄣˊ, / ] fornication; adultery; rape; seduction, #45,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;姦[かん, kan] (n,adj-na) cunning and wickedness; cunning, wicked person [Add to Longdo]
計;姦計[かんけい, kankei] (n) trick; evil design; sharp practice; sharp practise [Add to Longdo]
策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art [Add to Longdo]
臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject [Add to Longdo]
賊;姦賊[かんぞく, kanzoku] (n) villain [Add to Longdo]
[かんち, kanchi] (n) cunning; craft; wiles [Add to Longdo]
佞邪知;佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
黠;姦黠[かんかつ, kankatsu] (adj-na) cunning; sly [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's been using our Dojo's name to kill and leaves behind zankanjou notes.[JA] うちの流派を名乗って 斬状を残してゆく Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
You're not very subtle, but you are effective.[CN] 你不算很滑,不过很有效 我明白你的意思 Casablanca (1942)
Those faking art dealers![CN] 这些没文化的 Design for Living (1933)
This zankanjou note gives details why this person had to be killed.[JA] 斬状とは その者を殺す悪業を書いたもの Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
That twister. He's a contortionist.[CN] 那老巨滑 他真会装 The Lady Vanishes (1938)
Spy![CN]  For Whom the Bell Tolls (1943)
In this case you have no sympathy for the fox?[CN] 这样说来 你对诈的狐狸毫不同情 Casablanca (1942)
She increases transgressors among men."[CN] 她使人中多有诈的圣经 " The Lodger (1944)
But he's always had this bunk.[CN] 那贼敢占我床铺? But he's always had this bunk. Strange Cargo (1940)
Traitor?[CN] 汉 Night Train to Munich (1940)
Sodomy.[CN] 鸡 The Tower (2013)
1850 bucks, that dirty crook.[CN] 一千八百五十美元 这个 Detour (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top