ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝีมือ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝีมือ-, *ฝีมือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีมือ(n) skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai Definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ฝีมือดี(adj) skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai Definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝีมือน. ความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างมีศิลปะ เช่น มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อย มีฝีมือในการปรุงอาหาร, เรียกการช่างทำด้วยมืออย่างมีศิลปะ ว่า การช่างฝีมือ, ราชาศัพท์ว่า ฝีพระหัตถ์
ฝีมือโดยปริยายหมายถึง ความสามารถหรือทักษะและชั้นเชิงในการปฏิบัติการใด ๆ เช่น เขามีฝีมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยรวดเร็ว.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was Lex.ฝีมือเล็กซ์ Odyssey (2008)
These men are skilled craftsmen.พวกมันเป็นช่างฝีมือที่ดีครับ The Great Dictator (1940)
Ah! Was he a good one?ฝีมือดีมั้ยครับ Rebecca (1940)
Well, tell Mrs. Danvers to get to the bottom of it somehow. - Tell her I'm sure it wasn't Robert.ไปบอกคุณนายแดนเวอร์สให้สืบให้รู้ว่าเป็นใคร ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือโรเบิร์ต Rebecca (1940)
They were made specially for her by the nuns in the Convent of St. Claire.สั่งตัดพิเศษโดยฝีมือพวกแม่ชีที่สํานักเซนต์แคลร์ Rebecca (1940)
She was beaten in the end, but it wasn't a man, it wasn't a woman.สุดท้ายท่านก็ถูกเอาชนะได้ เเต่ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์หน้าไหน Rebecca (1940)
You got to take a test to prove it.ต้องทดสอบฝีมือกันก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well, if you're the Kid, then show me something.ถ้าเป็นเดอะ คิด ก็ต้องอวดฝีมือหน่อย Blazing Saddles (1974)
Where shall I find a new adversary so close to my own level?ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This is most likely the work of Li Mo Chou.ดูท่านี่จะเป็นฝีมือของหลี่มกโช้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
If we don't show you some colors, you would think that everyone in Chong Yang Palace are useless.ถ้าพวกข้าไม่แสดงฝีมือซะบ้าง, เจ้าจะนึกว่าคนในตำหนักเต็งเอี๊ยงไร้ฝีมือ. Return of the Condor Heroes (1983)
At her level, she is no match for you at all.ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
ฝีมือดี[fīmeū dī] (adj) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted  FR: doué ; habile ; expérimenté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craft(n) ทักษะ, See also: ฝีมือ, Syn. skill, proficiency
craftsmanship(n) ฝีมือ
cuisine(n) ฝีมือการทำอาหาร, Syn. cookery, style of cooking
form(n) ระดับความสามารถ, See also: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ
skill(n) ฝีมือ
virtuosity(n) ความสามารถพิเศษ, See also: ฝีมือพิเศษ, ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม, Syn. outstanding skill
workmanship(n) ฝีมือของช่างหรือคนงาน, See also: ทักษะการทำงานของช่างหรือคนงาน, Syn. craft, skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป, ฝีมือ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, เล่ห์เหลี่ยม, ความสามารถ, หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์, สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n., สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน, สิ่งประดิษฐ์, ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร, นักแสดง, ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ, มีฝีมือ, มีสติปัญญา, มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
challenge(แชล'ลินจฺ) v., n. (การ) ท้า, ท้าทาย, ท้าดวล, ขอประลองฝีมือ, เรียกร้อง, แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า, ขนม, ช่างฝีมืองุ่มง่าม
craft(คราฟทฺ) { crafted, crafting, crafts } n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, การช่าง, อาชีพ, เล่ห์เหลี่ยม, สมาคมวิชาชีพ, เรือ, ยาน, ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art, skill, ability
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ, จิตรกร, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, เจ้าเล่ห์, มีฝีมือ, ประณีต, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful, cunning, Ant. guileless, honest

English-Thai: Nontri Dictionary
art(n) ศิลปะ, ฝีมือ, ความสามารถ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์
artisan(n) ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artist(n) ศิลปิน, จิตรกร, ช่างฝีมือ, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย, งานฝีมือ
capability(n) ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, ฝีมือ
capable(adj) สามารถ, มีฝีมือ, มีประสิทธิภาพ
craft(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, การช่าง, งานฝีมือ, เล่ห์กระเท่ห์, เรือ
craftsman(n) นายช่าง, ช่าง, ช่างฝีมือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, ชำนาญ
duel(n) การประลองฝีมือ, การดวลกัน, การต่อสู้กัน, การประมือกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน

French-Thai: Longdo Dictionary
façon[ฟาซง] (n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top