ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -击-, *击*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[击, jī, ㄐㄧ] to strike, to hit, to beat; to attack, to fight
Radical: Decomposition: 凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 擊; 手 provides the meaning,  Rank: 395

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧ, / ] to hit; to strike; to break; Taiwan pr. ji2, #1,433 [Add to Longdo]
[dǎ jī, ㄉㄚˇ ㄐㄧ, / ] to hit; to strike; to attack; to crackdown on sth; a setback; a blow, #1,890 [Add to Longdo]
[gōng jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to attack; to accuse; to charge; (military) attack, #2,054 [Add to Longdo]
[xí jī, ㄒㄧˊ ㄐㄧ, / ] an attack (esp. surprise attack); raid; to attack, #2,779 [Add to Longdo]
[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] an attack; under attack; a shock, #3,190 [Add to Longdo]
[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, / ] defeat; beat, #3,808 [Add to Longdo]
[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]
[shè jī, ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] shoot; fire (ammunition), #7,267 [Add to Longdo]
[tū jī, ㄊㄨ ㄐㄧ, / ] make a sudden and violent attack; do a crash job, #7,901 [Add to Longdo]
[zhuàng jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ, / ] to strike; to hit; to ram, #9,349 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is my forever idol...she is my rival whom I can never win against, she is the one who always makes me happy, and she is my mother.[CN] 她是我永远的偶像 也是我无法倒的对手 她是令我怦然心动的恋人 Episode #1.2 (2004)
Clear![CN] 电 Day Turns Into Knight (2009)
- Sir...[CN] -我要下令打 Chapter 46 (2016)
Shortstop[CN] 游 The Professor and His Beloved Equation (2006)
Sniper?[CN] - 狙手? The Livelong Day (2013)
Now![CN] 攻 Beauty and the Beast (1991)
Carrie![CN] -射 Halfway to a Donut (2014)
Alone![CN] 孤独的反 After Sex (1997)
Fire.[CN] 射 Futurama: Bender's Game (2008)
Rapid fire.[CN] 快速射 Episode #1.5 (1990)
Kill them![CN] 攻他们! Gangnam Blues (2015)
Five, up high.[CN]  The Change-Up (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top