ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาน-, *ยาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vervoermiddel(n) ยานพาหนะ ทางบก เช่น รถมอเตอร์ไชย์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยานพาหนะ(n) het vervoermiddel [ vervoermiddelen ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาน(n) spaceship, See also: spacecraft, Syn. ยานอวกาศ, Example: เชื้อเพลิงใหม่ถูกนำมาใช้กับยานลำแรกที่จะไปเหยียบดาวอังคาร, Thai Definition: พาหนะที่เป็นเครื่องนำไปในอวกาศ เป็นต้น
ยาน(v) be flabby, Syn. ย้อย, ห้อย, หย่อนยาน, ห้อยย้อย, Example: เขามองมัดกล้ามที่เริ่มยานลงไปตามวัยในกระจกเงา, Thai Definition: อาการที่หย่อนลงหรือห้อยลงกว่าระดับที่ควรมีควรเป็นตามปกติ
ยาน้(n) potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai Definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
ยานเกราะ(n) armour, See also: armoured car, Example: ขบวนยานเกราะถูกเครื่องบินข้าศึกโจมตี, Thai Definition: รถทหารติดอาวุธ
ยานอนหลับ(n) sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai Definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยานน. เครื่องนำไป, พาหนะต่าง ๆ เช่น รถ เกวียน เรือ, มักใช้เข้าคู่กับคำ พาหนะ เป็น ยานพาหนะ.
ยานว. อาการที่หย่อนลงหรือห้อยลงกว่าระดับที่ควรมีควรเป็นตามปรกติ.
ยานกะ(-นะกะ) น. ยานพาหนะเล็ก ๆ.
ยานคางว. อาการที่พูดลากเสียง.
ยานพาหนะน. ยานต่าง ๆ มีรถและเรือเป็นต้น.
ยานมาศ, ยานุมาศ(ยานนะมาด, ยานุมาด) น. พระราชยานชนิดที่ใช้คนแบกในการเชิญพระโกศพระบรมศพ พระโกศพระบรมอัฐิ.
ยานอวกาศน. ยานที่ส่งขึ้นไปเดินทางในอวกาศ.
ยานัตถุ์น. ผงละเอียดที่ปรุงขึ้นจากใบยาสูบหรือวัตถุใด ๆ สำหรับนัดโดยเป่าหรือสูดเข้าจมูก, เรียกกิริยาเช่นนั้น ว่า นัดยานัตถุ์.
ยานีน. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มี ๑๑ คำ จัดเป็น ๒ วรรค วรรคต้น ๕ คำ วรรคหลัง ๖ คำ
ยานีชื่อเพลงหน้าพาทย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vehicleยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle, motorยานยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premedicantยาน[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syrup of orange peelยาน้ำเชื่อมผิวส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ยานยนต์Motor vehicles [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ราชยานยานชนิดคานหามของหลวง, เรียกว่า พระยานก็มี เช่น พระยานมาศ, เรียกว่า พระราชยาน ก็มี เช่น พระราชยานกงพระราชยานถม, เรียกว่า พระที่นั่งราชยาน ก็มี เช่น พระที่นั่งราชยานพุดตานทอง, หรือเรียกเป็นอย่างอื่นก็มีคือ พระที่นั่งราเชนทรยาน [ศัพท์พระราชพิธี]
ราชรถยานพาหนะชนิดล้อเลื่อน มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ คันคือ พระมหาพิชัยราชรถ กับ เวชยันตราชรถ ใช้ประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศ [ศัพท์พระราชพิธี]
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง, Example: เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ซึ่งนำมาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสาร ขสมก แล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Apollo 8 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 8 [TU Subject Heading]
Electric vehiclesยานพาหนะไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]
Horse-drawn vehiclesยานพาหนะที่ใช้ม้าลาก [TU Subject Heading]
Human powered vehiclesยานพาหนะที่ใช้แรงมนุษย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey.ไงNตามที่พยานบอก Goodnight, Sweet Grimm (2013)
The anti-aircraft gun!ปืนต่อต้านอากาศยาน The Great Dictator (1940)
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness.รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว Rebecca (1940)
- Have you any witnesses?- คุณมีพยานรู้เห็นมั้ย Rebecca (1940)
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
Look, there was one alleged eyewitness to this killing.ดูมีเป็นหนึ่งในสักขีพยานถูกกล่าวหาในการฆ่านี้ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
What do you mean? What's the point of having witnesses at all?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.ยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาน[yān] (n) EN: vehicle ; craft ; conveyance  FR: véhicule [ m ] ; engin (de transport) [ m ] ; vaisseau [ m ] ; sonde [ f ] ; module [ m ]
ยานพาหนะ[yānphahāna] (n) EN: vehicle ; conveyance ; carrier ; means of transport  FR: moyen de transport [ m ]
ยานมารีเนอร์[yān Mārīnoē] (n, exp) FR: sonde Mariner [ f ]
ยานยนต์[yānyon] (n) EN: motor vehicle ; car  FR: automobile [ f ] ; véhicule motorisé [ m ]
ยานลอยตัว[yān løitūa] (n, exp) EN: hovercraft  FR: hovercraft [ m ] (anglic.) ; aéroglisseurr [ m ]
ยานอนหลับ[yā nønlap] (n, exp) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant  FR: somnifère [ m ]
ยานอวกาศ[yān akāt] (n, exp) EN: spaceship
ยานอวกาศ[yān awakāt] (n, exp) EN: spacecraft ; spaceship  FR: vaisseau spatial [ m ] ; engin spatial [ m ]
ยานอะพอลโล[yān Aphøllō] (n, exp) FR: module Apollo [ m ]
ยานัตถ์[yānat] (n) EN: snuff  FR: tabac à priser [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
NGV(n, abbrev) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulance(n) รถพยาบาล, See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย, Syn. hospital wagon, mobile hospital
amphibian(n) ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
conveyance(n) ยานพาหนะ, Syn. vehicle
convoy(n) ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน, Syn. accompany
convoy(n) ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard
craft(n) ยานพาหนะ, Syn. vessel
embrocation(n) ยานวด, See also: ยาทาแก้เคล็ดขัดยอก, Syn. liniment, ointment, unguent
flying saucer(n) ยานอวกาศที่มาจากนอกโลก, See also: จานผี, จานบิน
jet-ski(n) เจ็ตสกี, See also: ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนบนผิวน้ำ
lop(adj) ยาน, See also: ห้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
airport(แอร์' พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal, Ant. aimlessness
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj., n. ต่อต้านอากาศยาน, ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums, -ta) สวนพฤกษชาติ, วนอุทยาน
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์, กองทัพติดอาวุธ, รถหุ้มเกราะ, ยานเกราะ, กำลังทหาร, ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)

English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน, อากาศยาน
airport(n) ท่าอากาศยาน, สนามบิน
ambition(n) ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง
armour(n) เกราะ, ยานเกราะ, ตราประจำตระกูล, อาวุธ
aspiration(n) การออกเสียง, การหายใจ, ความปรารถนา, ความทะเยอทะยาน
aspire(vi) ปรารถนา, ต้องการ, ทะเยอทะยาน
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย, กริยานุเคราะห์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humvee(n) ยานพาหนะลำเลียงพล คล่องตัวสูง ขับเคลื่อนสี่ล้อ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
催眠剤[さいみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くるま, kuruma] TH: ยานพาหนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
bedenkenlos(adj, adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, Syn. ohne Zweifel
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
vélo(n) |m| จักรยาน เช่น Depuis le 19 mai 2005, le Grand Lyon met à la disposition des habitants un parc de vélos.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top