ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monasticism

M AH0 N AE1 S T AH0 S IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monasticism-, *monasticism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monasticism(n) การเป็นพระ, See also: ความสันโดษ, Syn. priesthood, ministry

English-Thai: Nontri Dictionary
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monasticism and religious ordersคณะนิกายทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders for women, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนาสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MONASTICISM M AH0 N AE1 S T AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monasticism (n) mˈənˈæstɪsɪzəm (m @1 n a1 s t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐修[yǐn xiū, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄡ, / ] monasticism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
修道制度[しゅうどうせいど, shuudouseido] (n) monasticism [Add to Longdo]
修道生活[しゅうどうせいかつ, shuudouseikatsu] (n, adj-no) monasticism; monastic life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monasticism \Mo*nas"ti*cism\, n.
   The monastic life, system, or condition. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monasticism
   n 1: asceticism as a form of religious life; usually conducted
      in a community under a common rule and characterized by
      celibacy and poverty and obedience

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top