ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

職人

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -職人-, *職人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神职人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] clergy; cleric, #61,259 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
職人[しょくにん, shokunin] (n) ผู้มีฝีมือ ช่างฝีมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
職人[しょくにん, shokunin] (n,adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P) [Add to Longdo]
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work [Add to Longdo]
職人[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
職人根性[しょくにんこんじょう, shokuninkonjou] (n) spirit of true craftsman; (craftsman's) pride in his work [Add to Longdo]
職人体の男[しょくにんていのおとこ, shokuninteinootoko] (n) man dressed like an artisan; man of workmanlike appearance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cake craftsman was the dream from the small time.ケーキ職人は小さい頃からの夢でした。
The house is being painted by a professional.その家は職人の手でペンキを塗られている。
My artisan pride cannot tolerate such sloppiness.そんないい加減なことはわしの職人気質が許さない。
It's a poor workman that blames his tools. [Proverb]へたな職人は道具に難癖をつける。
A bad workman blames his tools.へたな職人は道具のせいにする。
A bad workman always blames his tools.下手な職人はいつも道具に難くせをつける。
A bad workman complains of his tools.下手な職人は自分の道具の不平を言うものだ。
A bad workman quarrels with his tools.下手な職人は道具にけちをつける。
I found the workman very good.私はその職人がとても腕がよいと分かった。
I found him a good workman.私は彼がよい職人だと分かった。
A professional is painting the house.職人がその家にペンキを塗っている。
The workmen were climbing up and down the ladder.職人たちははしごを昇ったり降りたりしていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cleaning a clean room?[CN] 你們是公職人員嗎? Deepwater Horizon (2016)
The finest artillators and blacksmiths in King's Landing have been laboring day and night, Your Grace.[JA] キングズランディングの屈指の職人らが 朝から晩まで働きました Stormborn (2017)
H.R. is sending out an e-mail to the first round of people to be let go.[CN] 人事部正在給第一批離職人員發送郵件 I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
And regrettably, the last tradesman we had actually...[JA] 可哀想に 実はペンキ職人が・・・ The Boy (2016)
An exhausting appointment at the milliners?[JA] 帽子職人との約束か? The Abominable Bride (2016)
Unfortunately, the artisan who created the mosaics was prolific.[JA] 残念ながらこれを作った職人は 大量に出荷している New Normal (2015)
So, which one of you hearty souls is going to give me a reason to go on living?[JA] バーモント州で職人糸店を開くために 辞めることを教えてくれた。 それで、あなたたちの 心のこもった魂が 私を元気に生きるネタを 与えてくれる? Solitude (2016)
He makes the best hats in Witzend.[JA] 父は最高の帽子職人です Alice Through the Looking Glass (2016)
It even comes with a talented tailor![JA] そこに腕のいい職人さんまで ついてくるんですよ? Sorezore no michi (2015)
Most of the workers here were priests.[CN] 288)}這兒大多數的工人都是神職人 Papierove hlavy (1996)
Members of the court and, er... clergy,[CN] 各位皇室成員 還有... 神職人員們 The Archbishop (1983)
Like all craftsmen, everyone has their secrets.[JA] 職人のように 秘伝の技があるんだ Barbecue (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top