Search result for

*fire*

(698 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fire, -fire-
Possible hiragana form: *ふぃれ*
English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fire[N] เพลิง, See also: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี, Syn. flames, blaze, conflagration
fire[VT] จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. set on fire
fire[VT] เติมเชื้อเพลิง
fire[VI] ติด (เครื่องยนต์)
fire[VT] ยิง, See also: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน), Syn. shoot, discharge, shell
fire[N] การยิงปืนพร้อมๆกัน, See also: การรัวปืน, Syn. bombardment, salvo, volley
fire[VT] ไล่ออก, See also: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง, Syn. dismiss, discharge, sack, Ant. employ, engage
fire[VT] ปลุกเร้า, See also: กระตุ้นอารมณ์, Syn. rouse, stir, excite, Ant. pacify, calm
fire[N] ความกระตือรือร้น, See also: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน, Syn. enthusiasm, ardour, passion, Ant. dullness, ennui
afire[ADJ] ที่ลุกไหม้, Syn. aflame, burning
fired[ADJ] ที่ปรุงอยู่ในกระทะ
fired[ADJ] เมา (แสลง), See also: drunk; inebriated
bonfire[N] กองไฟ, See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง, Syn. beacon
fire at[PHRV] ยิงไปที่, See also: เล็งไปที่, มุ่งไปที่
fire at[PHRV] ยิงคำถาม, See also: ตั้งคำถามไปยัง
fire on[PHRV] ยิงไปที่, Syn. fire upon
fire up[PHRV] ติดเครื่องยนต์
fire up[PHRV] ให้ความร้อน
fire up[PHRV] พลุ่งขึ้น (อารมณ์, ความโกรธ, ความร้อน, ความรุนเเรง), Syn. blaze up, flame out, flame up, flare out, flare up
fire up[PHRV] ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสนใจ
firearm[N] อาวุธปืนขนาดเล็ก
firebox[N] เตาของเครื่องจักรที่ใส่ถ่านไฟเพื่อผลิตไอน้ำ
firefly[N] หิ่งห้อย, Syn. fire beetle, fire fly
fireman[N] เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, See also: เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง, พนักงานดับเพลิง, Syn. firefighter
gunfire[N] การยิงปืน, See also: การใช้ปืน, Syn. firing, shooting
misfire[VI] (เครื่องยนต์) ไม่ติด, See also: ไม่ระเบิด
misfire[VI] (ปืน) ยิงไม่ออก, See also: (ปืน) ด้าน, ไม่ลั่น
misfire[VI] (แผนการ) ผิดพลาด, See also: (แผนการ) ไม่ประสบความสำเร็จ, ไม่เป็นผล, ไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย, Syn. fail, Ant. succeed
backfire[VI] ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้, Syn. boomerang
campfire[N] กองไฟที่ก่อขึ้นกลางแจ้งโดยผู้ตั้งแคมป์
fire off[PHRV] เริ่มยิงด้วย
fire off[PHRV] รัวคำถาม, See also: ยิงคำถาม
fireball[N] ลูกไฟ
fireball[N] ดาวตก, See also: สะเก็ดดาว, ผีพุ่งไต้, Syn. meteor
fireboat[N] เรือดับเพลิง
firebomb[N] ระเบิดเพลิง
firebomb[VT] โจมตีด้วยระเบิดเพลิง
firelock[N] ปืนแก๊ป
fireside[N] ที่ตรงข้างเตาไฟ, Syn. hearthside
fireside[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. friendly
fireside[N] บ้านหรือชีวิตครอบครัว, Syn. home
firetrap[N] อาคารที่ไม่มีทางหนีไฟ
firewood[N] ฟืน
firework[N] ดอกไม้ไฟ, See also: ดอกไม้เพลิง, พลุ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกมะตาด, ดอกไม้ตาด
hellfire[N] ไฟนรก
surefire[SL] แน่นอน, See also: แน่ใจได้, ซึ่งมั่นใจได้
wildfire[N] ไฟป่าที่รุนแรงและลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง
all-fired[ADJ] สุดขีด (คำสแลง), See also: สุดยอด, Syn. extreme, complete
fire away[PHRV] เริ่มยิง
fire away[PHRV] ยิงต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้
fire brigaden. หน่วยดับเพลิง,กองดับเพลิง
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
fire enginen. รถดับเพลิง
fire escapen. บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน
fire extinguishern. เครื่องดับเพลิง
fire fightn. การรบอย่างประปราย
fire fightern. พนักงานดับเพลิง., See also: fire fighting n.
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
fire powern. อำนาจกระสุนที่ยิง,กำลังกระสุนที่ยิง,จำนวนกระสุนที่ยิงได้.
fire stationสถานีดับเพลิง
firearm(ไฟ'เออะอาร์ม) n. อาวุธปืนขนาดเล็ก,อาวุธปืน
fireballn. ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง,ลุกไหม้,ดาวตก,ผีพุ่งใต้,ลูกอุกกาบาต
fireboatn. เรือดับเพลิง
fireboxn. ห้องลุกไหม้,ห้องเตา,กล่องสัญญาณเตือนไฟ
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
firecrackern. ประทัด,ประทัดไฟ,ประทัดจีน
firefly(ไฟ'เออะไฟล) n. หิ่งห้อย, Syn. glowfly
fireguard(ไฟ'เออะการ์ด) n. กรอบโลหะหน้าเตาไฟ,ที่กั้นไฟ
fireplacen. เตาผิงข้างกำแพง,เตาไฟ,ที่ตั้งเตาไฟ
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
fireproofadj. ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย. vt. ทำให้ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside
firewalkn. การเดินลุยไฟ
firewardenn. พนักงานดับเพลิง,พนักงานป้องกันเพลิง
firewoodn. ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง
fireworkn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
fireworksn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
gas firen. เครื่องปรับอากาศให้อุ่นด้วยแก๊ส
gunfiren. การยิงปืน,การใช้ปืน,ห่ากระสุน
hangfiren. ความด้านของวัตถุระเบิด
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
misfire(มิสไฟ'เออะ) vi.,n. (การ) ไม่ติดไฟ, (เครื่อง) ไม่ติด,ไม่เกิดผล,ไม่ระเบิด, Syn. miscarry,fail
quick-fire(ควิค'ไฟเออะ) adj. สำหรับยิงเร็ว,ยิงเร็ว.
rapid-fire(แรพ'พิดไฟเออะ) adj. รวดเร็ว,ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว,เกี่ยวกับปืนยิงเร็ว, See also: rapidfirer ปืนยิงเร็ว
shellfire(เชล'ไฟเออะ) n. การยิงปืนใหญ่,การระดมยิงด้วยปืนใหญ่
signal firen. สัญญาณดอกไม้เพลิง
spitfire(สพิท'ไฟเออะ) n. บุคคล (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีอารมณ์ร้าย, Spitfire เครื่องบินรบเครื่องยนต์เดียวของอังกฤษที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
watch fireแคมป์ไฟให้ความอบอุ่นและความสว่างในเวลากลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
FIRE fire escape(n) ทางหนีไฟ,บันไดหนีไฟ
FIRE fire extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง
FIRE fire station(n) สถานีดับเพลิง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
fire(vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
firecracker(n) ประทัด
firefly(n) หิ่งห้อย
firelight(n) แสงไฟ
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
fireplace(n) เตาไฟ,เตาผิง
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง,ครอบครัว,บ้าน
firewood(n) ฟืน
fireworks(n) ดอกไม้เพลิง,ดอกไม้ไฟ,ประทัด
fireworship(n) การบูชาไฟ
spitfire(n) คนโมโหร้าย,คนฉุนเฉียว,คนอารมณ์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring of fire; girdle of fireวงแหวนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
responsibility for fire damageความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory clay; fire clay; fireclayดินทนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
standard fire policyกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
set fireวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustained backfireไฟย้อนกลับติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
afterfireการจุดระเบิดในท่อไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antibackfire valve; backfire-suppressor valve; gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backfireไฟย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backfire๑. จุดระเบิดย้อนกลับ๒. การจุดระเบิดย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
backfireการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backfire-suppressor valve; antibackfire valve; gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misfire; miss๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
misfireการจุดระเบิดไม่ครบสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
miss; misfire๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cross-fire injectionการฉีดน้ำมันไขว้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle of fire; ring of fireวงแหวนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fireclay; fire clay; refractory clayดินทนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fireclay mineralแร่ดินทนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
firecracker weldingการเชื่อมปะทุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
firewallด่านกันบุกรุก, ไฟร์วอลล์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
firewallด่านกันบุกรุก, ไฟร์วอลล์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
firewallผนังห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fireไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire assayการสอบวิเคราะห์โดยการหลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fire clay; fireclay; refractory clayดินทนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fire damage, responsibility forความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire damperชุดแผ่นปรับลมกั้นไฟลาม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire insuranceการประกันอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire insuranceการประกันอัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire interruption insuranceการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire lossความเสียหายจากอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forge welding; fire weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fire pointจุดติดไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire preventionการป้องกันอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire protectionการคุ้มกันให้พ้นอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire resistanceความต้านทานอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire saleการขายของที่เสียหายเพราะถูกอัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire stopวัสดุกั้นอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire surveyorผู้สำรวจความเสี่ยงอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire wallกำแพงกั้นไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire welding; forge weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
firearmอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake fire damageความเสียหายจากไฟเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial fire insuranceการประกันอัคคีภัยอุตสาหกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firewall (Computer security)ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Coal-fired power plantsโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน [TU Subject Heading]
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fire extinctionการดับเพลิง [TU Subject Heading]
Fire extinguishersเครื่องดับเพลิง [TU Subject Heading]
Fire fightersพนักงานดับเพลิง [TU Subject Heading]
Fire preventionการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Firearmsอาวุธปืน [TU Subject Heading]
Firebricksอิฐทนไฟ [TU Subject Heading]
Firefoxไฟร์ฟอกซ์ [TU Subject Heading]
Firesอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fires and fire preventionอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Firewalls (Computer security)ไฟร์วอลส์ (ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Fireworksดอกไม้ไฟ [TU Subject Heading]
Fireworks (Computer file)ไฟร์เวิร์ค (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Forest firesไฟป่า [TU Subject Heading]
Insurance, Fireประกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Photography of firesการถ่ายภาพอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Police-fire integrationตำรวจดับเพลิง [TU Subject Heading]
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ
เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Fire เปลวไฟ
การเผาไหม้ โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะให้ความร้อนออกมามาก การที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญครบ 3 ประการ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Firebreaks แนวกันไฟ
วิธีการหนึ่งในการป้องกันไฟป่า ซึ่งหมายถึง สิ่งกีดขวางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ได้แก่ ถนน แม่น้ำ ลำธาร บ่อน้ำ และอื่นๆ หรือหมายถึง สิ่งกีดขวางที่มนุษย์ทำขึ้นก่อนไฟไหม้ ซึ่งกระทำโดยตัดถาง และขนย้ายสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงออกหมดเป็นแนวกว้างพอประมาณ ขึ้นกับงบประมาณและวัตถุประสงค์การสร้างแนวกันไฟและการรักษาแนวกันไฟ อาจกระทำได้โดย 1) ใช้เครื่องกลตัดและถาง แนวกันไฟส่วนมากสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องกลและเครื่องทุ่นแรง ส่วนการรักษาแนวกันไฟนั้นควรกำจัดวัชพืชให้เตียนอย่างสม่ำเสมอ 2) ใช้สารเคมี ได้แก่ ยาฆ่าวัชพืชซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในการรักษาแนวกันไฟ สารเคมีมี 2 ประเภท คือสารอนินทรีย์ซึ่งจะฆ่าวัชพืชและทำให้ดินปลอดเขื้อโรค และสารอินทรีย์ที่เป็นพิษ สารเคมีที่ป้องกันได้จะใช้พ่นเพื่อป้องกันไฟชั่วคราว แต่จะหมดฤทธิ์ยาเมื่อฝนตก 3) การปลูกพืชที่ทนไฟและเขียวชอุ่มในฤดูไฟป่า หรือไม้โตเร็วที่มีพุ่มใบมากขนานไปกับสองข้ามทางของถนนป่าไม้ พุ่มใบของไม้จะสามารถปกคลุมวัชพืชใบแคบใต้เรือนยอดให้ลดลงไปเป็นอย่างมาก จนกระทั่งหมดไปในที่สุด เรียกว่าเป็นการปลูกไม้เป็นแนวป้องกันไฟ (Green belt) ไม้ที่ใช้ปลูกเป็นแนวป้องกันไฟได้ผลดีมาก ได้แก่ ไม้กระถินเทพาและไม้กระถินณรงค์ 4) การเผา ทั้งพืชและเชื้อเพลิงที่สะสมภายในแนวกันไฟ ควรทำก่อนฤดุไฟป่า [สิ่งแวดล้อม]
Fireline แนวควบคุมไฟ
วิธีการหนึ่งในการป้องกันไฟป่า ซึ่งหมายถึงแนวกันไฟย่อยเป็นแนวแคบๆ ที่สร้างขึ้นเสริมแนวกันไฟชนิดอื่นๆ ทำขึ้น โดยการขุดดินเป็นร่องลึกพอสมควร หรือกำจัดเชื้อเพลิงภายในแนวออกหมดจนถึงผิวดิน ความกว้างประมาณ 1 เมตร หรือกว้างกว่านี้แล้วแต่ ความสะดวกในการสร้างและการรักษา [สิ่งแวดล้อม]
Crown Fire ไฟเรือนยอด
ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้เรือนยอดและลุกลาม จากเรือนยอดหนึ่งไปสู่อีกเรือนยอดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Ground Fire ไฟใต้ดิน
ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้พวกอินทรียวัตถุ ที่สลายตัวแล้วและที่กำลังสลายตัวเหนือผิวดิน (duff) ในป่า หรือสวนป่า บางครั้งไฟนี้ลามไหม้พวกรากไม้ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Forest Fire ไฟป่า
ไฟที่ที่เกิดขึ้นเองในป่าธรรมชาติ และไหม้ลุกลามอย่างเสรีโดยปราศจากการควบคุม ไฟป่าสามารถแยกออกเป้นชนิดใหญ่ๆ ได้ 3 ชนิด ตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ได้แก่ Ground Fire, Surface fire และ Crown Fire [สิ่งแวดล้อม]
Surface Fire ไฟผิวดิน
ไฟป่าชนิดหนึ่งที่เผาๆหม้ซากพืชที่ร่วงหล่นสู่ พื้นป่า (litter) และรวมทั้งพืชชั้นล่าง ได้แก่ หญ้า เครือเถาว์ ไม้พุ่ม และลูกไม้ [สิ่งแวดล้อม]
Fire Hazards ไฟอันตราย
มีสารเคมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารพวกอินทรีย์เคมีทั้งหลาย มักจะเป็นสารติดไฟง่าย เช่น อีเธอร์ (ether) อะซีโตน (acetone) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารอนินทรีย์เคมีที่ลุกเป็นไฟได้ง่าย เช่น ไฮโดรเจน (H2) ลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ (LiAlH4) และโวเดียม (Na) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Fire-man Lift ลิฟต์ดับเพลิง
ลิฟต์ที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช้ได้ ขณะเกิดเพลิงไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Misfireการจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน]
Ants, Fireมดคันไฟ, มดแดงไฟ [การแพทย์]
Central Fireชนวนตรงกลาง(ชนวนท้ายปลอกกระสุน) [การแพทย์]
Coral, Fireปะการังไฟ [การแพทย์]
Cranial Trauma by Firearmsภยันตรายของศีรษะจากกระสุนปืน [การแพทย์]
Fireการยิง [การแพทย์]
Fire and Burnsไฟไหม้น้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Fire Brightโรคไหม้ [การแพทย์]
Fire Drillsการฝึกหนีไฟ [การแพทย์]
Fire Drills, Schoolการฝึกหนีไฟในโรงเรียน [การแพทย์]
Fire Hazardอันตรายจากไฟไหม้ [การแพทย์]
Fire Hazardอัคคีภัย [การแพทย์]
Fire Worksดอกไม้ไฟ [การแพทย์]
Fire-Clayดินเผา [การแพทย์]
Fireman's Carryอุ้มแบก,แบกอย่างคนดับเพลิง [การแพทย์]
Fireman's Dragอุ้มลากด้วยคอ [การแพทย์]
Firesไฟไหม้,ไฟ,การลุกไหม้ [การแพทย์]
Cloud from firesเมฆที่เกิดจากไฟไหม้ [อุตุนิยมวิทยา]
Forest fire cloudsเมฆที่เกิดจากไฟป่า [อุตุนิยมวิทยา]
FireWireพอร์ตไฟร์ไวร์, พอร์ตอนุกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายวีดิทัศน์ และฮาร์ดดิสก์ พอร์ตไฟร์ไวร์มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 400 Mbps หรือ 800 Mbps [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
crossfire (n) ยืนอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ 2 ฝ่าย
fire ant (n) มดคันไฟ
fire drill (n) การซ้อมหนีไฟ
fire extinguishers chemical solutionน้ำยาเคมีดับเพลิง
fire in the hole (phrase ) ระวังระเบิด
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
morfireหม้อไฟ
See also: S. สุกกี้,
To add fuel to the fire (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือเสียใจมากกว่าเดิม ex. Martha's still mad at you, so don't go adding fuel to the fire by arguing with her right now. Let her calm down, first.
To add fuel to the fire or to add fuel to the flames (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือโศกเศร้ามากกว่าแต่ก่อน ex. He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fire!ไฟ! Princess Mononoke (1997)
Got fired.คุณยิงคน Last Resort (2008)
Fire!ยิงเลย! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
FIRE!ไฟไหม้! House on Fire (2009)
Fire!ยิง! Defenders of Peace (2009)
Fire!ยิง! The Tourist (2010)
Fire.ยิง The Zillo Beast (2010)
Fire!ยิง! Kung Fu Panda 2 (2011)
Fire!ยิง Battleship (2012)
Fire.ประหาร Spacewalker (2014)
Fire!ยิง! Warcraft (2016)
Firestorm.Firestorm. The Nuclear Man (2015)
Fire her.ไล่เธอออก New Haven Can Wait (2008)
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
Hold your fire!หยุดยิงก่อน! Dead Space: Downfall (2008)
You are lucky I don't fire you this minute.เธอโชคดีแค่ไหนแล้วที่แนยังไม่ไล่เธออก Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, isn't he gonna get fired for this?เขาคงไม่ถูกไล่ออกเราะนี่หรอกนะ There Might be Blood (2008)
Get ready to fire on my command.เตรียมยิง ฟังจากคำสั่งผม Dead Space: Downfall (2008)
Fire!ยิง! Dead Space: Downfall (2008)
He hasn't fired back.เขาไม่ยิงตอบ Lucky Thirteen (2008)
You're fired.คุณโดนไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
You fired me because I screwed up.คุณไล่ฉันออก เพราะว่าฉันทำพลาด Lucky Thirteen (2008)
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
I did good work yesterday, and I was still fired.ฉันทำงานดีเมื่อวานนี้ และฉันยังคงถูกไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
Pyro means "fire"...ไพโรแปลว่า ไฟ The Itch (2008)
He punched out a fireman.เขาต่อยพนักงานดับเพลิงนะ The Itch (2008)
That's why I left House. You got fired.นั่นคือเหตุผลที่ฉันลาออก คุณโดนไล่ออก The Itch (2008)
I'm asking 'cause it's the only way I can fire you.ฉันถามแบบนี้เพราะจะเป็นทางเดียว ที่ฉันจะไล่คุณออก The Itch (2008)
Anyone moves... I fire.ถ้ามีใครเคลื่อนไหวผมจะยิง Last Resort (2008)
You're gonna fire any man who's even been accused.คุณต้องไล่ใครก็ตามที่ถูกกล่าวหา Dying Changes Everything (2008)
- You can't walk away from a patient. - Then fire me.คุณหันหลังแล้วทิ้งให้คนไข้ไม่ได้นะ้ / งั้นก็ไล่ฉันออก Dying Changes Everything (2008)
- Propane tanks caught fire.- ถังแก๊สติดไฟ Pilot (2008)
- Yeah, and the fire dick says it was arson.- ใช่ และนักสืบพูดว่ามันคือการวางเพลิง Pilot (2008)
Me and the fire department.ฉันและหน่วยดับเพลิง Pilot (2008)
The fire captain can be convinced to rethink his report.หัวหน้าดับเพลิงไว้ใจได้ ให้เขาทบทวนการรายงานใหม่ Pilot (2008)
- Gone, as are most of the Glocks. Get the firemen on board.- หาย ส่วนมากก็เป็นปืน Glock เอาเงินให้กับคนดับเพลิงที่ทำงาน Pilot (2008)
The enemy will fire at anything we launch.พวกนั้นต้องยิงทุกอย่าง ที่เราปล่อยออกไปแน่ๆ Ambush (2008)
They're hiding deep in the trees. Fire on Sector 11.พวกมันซ่อนอยู่ในป่า\ ยิงไปที่ 11 นาฬิกา Ambush (2008)
Prepare to fire!เตรียมยิง! Ambush (2008)
Ready, Aim, Fire!พร้อม เล็ง ยิง! Ambush (2008)
Fire!ยิง! Ambush (2008)
- Open fire.-ยิงได้\ Rising Malevolence (2008)
You may fire when ready.ยิงทันทีเมื่อพร้อม Rising Malevolence (2008)
Fire!ยิง Rising Malevolence (2008)
- All cannons, fire.-ปืนทั้งหมด ยิง Rising Malevolence (2008)
Fire!ยิง! Rising Malevolence (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
All ships, target the bridge, maximum firepower.ยานทุกลำ เล็งไปที่หอบังคับการ ใช้อำนาจการยิงสูงสุด Destroy Malevolence (2008)
- Fire!- ยิง! Destroy Malevolence (2008)
Fire!ยิง! Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fireBefore the fireman were able to arrive, both buildings burned down.
fireHe goofed on the job and got fired.
firePlease use this exit when there is a fire.
fireHe got fired for making waves too often.
fireThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.
fireBring the fire under control.
fireAnd on top of it all, I was fired.
fireFire burns.
fireHe awoke to find the house on fire.
fireAnother mistake, and he will be fired.
fireFortunately, the fire was put out before it became too serious.
fireGet it, and put it on the fire.
fireThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
fireThe firemen had the fire out in no time.
fireCan you build a fire with twigs?
fireWe should provide against fires.
fireSuppose you are fired, what will you do first?
fireMalicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.
fireThey set fire to their neighbour's house in revenge.
fireThe building has no fire exit.
fireThe owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.
fireI found that his house was on fire.
fireI put out the fire of the lighter.
fireThe police came as soon as they heard the gun fire.
fireHe was fired against his will.
fireWhy do you think animals dread fire?
fireThe dictatorship came under fire for its human rights record.
fireGun makers have been able to escape responsibility for firearm violence.
fireScarcely had the market opened before the fire broke out.
fireAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
fireThe fire was put out before it got serious.
fireThe soldier refused to fire his rifle at the enemy.
fireThey moved farther away from the fire.
fireFour families were killed in the fire.
fireTake the pan off the fire.
fireClean the ashes out of the fireplace.
fireWe danced about the fire.
fireIf a fire should break out, I would make off with my flute.
fireThe fire reduced the house to ashes.
fireThere was a fire near the house today.
fireThere were five fires last night.
fireIn case of a fire, use the steps.
fireThe fire spread throughout the house.
fireMy father was taking a nap on the sofa, with his legs stretched toward the fire.
fireThe fire is out.
fireIn case of a fire, use this emergency stairway.
fireA fire broke out last night and three houses were burnt down.
fireI was surprised to find it on fire.
fireA fire broke out after the earthquake.
fireThe news went around like wildfire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นซองขาว[V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
พนักงานดับเพลิง[N] fireman, See also: firefighter
รัวใส่[V] fire at, See also: throw (at), hurl (at), Example: ปืนกลของรถคันแรกรัวใส่โดนเข้านัดหนึ่งที่หัวไหล่เขา, Thai definition: ตีหรือยิงเป็นต้นเร็วๆ ไปยังสิ่งอื่น
แผลง[V] shoot, See also: fire, Syn. ยิง, Example: เมื่อพระรามแผลงศรเป็นบ่วงบาศมัดพระมงกุฎ พระมงกุฎก็แผลงศรเป็นพระขรรค์ตัดบ่วงบาศพระราม, Thai definition: ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
เพลิง[N] fire, See also: flame, blaze, conflagration, Syn. ไฟ, Example: เตาไฟควรจัดทำให้ป้องกันเพลิงได้ และควรให้ห่างจากที่เก็บถ่านหรือฟืน, Notes: (เขมร)
ไฟป่า[N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
ยิง[V] shoot, See also: fire, Syn. ยิงปืน, ลั่นไก, รัวกระสุน, Example: ตำรวจได้ออกมารับสารภาพว่ายิงผู้ต้องหาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
รถหวอ[N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
ลน[V] singe, See also: hold something over the fire, expose to heat, soften something with the fire, smoke on a f, Syn. อังไฟ, Example: ตู้เอกสารที่เก็บซองผลประโยชน์ถูกใส่กุญแจอย่างหนาแน่นและลนด้วยครั่งเพื่อป้องกันการเปิดทำลาย, Thai definition: เอาไฟเผาให้ไหม้แต่ผิวๆ, ทำให้อ่อนด้วยไฟ
ลั่น[V] shoot, See also: fire, pull the trigger, discharge, Syn. ยิง, Example: กระสุนทุกนัดที่ลั่นออกจากปากกระบอกปืน ย่อมมีมนุษย์เป็นผู้อยู่หลังพานท้ายปืน
ไล่ออก[V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
มอญตีดั้ง[N] kind of fire work which skips on the water, Thai definition: ชื่อดอกไม้ไฟอย่างหนึ่งในพวกดอกไม้น้ำ
ผู้ก่อกวน[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
รุม[V] set on a light fire, Thai definition: ทำให้ไฟร้อนกรุ่นๆ
ไฟ[N] fire, Example: การปิดหรือเปิดเครื่องแต่ละครั้งมักจะทำให้เกิดไฟกระชาก, Thai definition: ผลจากปฏิกริยาเคมี ซึ่งก่อให้เกิดความร้อน แสงสว่างและเปลว คือกลุ่มแก๊สที่กำลังลุกไหม้ ทำให้ไหม้สิ่งต่างๆ ได้
ไฟ[N] fire, See also: flame, blaze, Syn. ธาตุไฟ, Example: โบราณเชื่อว่าโลกเราประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลมและไฟ, Thai definition: ธาตุหนึ่งในธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ไหม้[V] burn, See also: be on fire, be ablaze, blaze, flame, glow, smoke, Syn. ลุก, ติดไฟ, ติดเชื้อ, เผา, Ant. ดับ, มอด, Example: ตอนไฟกำลังไหม้ต่างคนต่างแตกตื่นโกลาหล
ลุก[V] burn, See also: be in flames, catch fire, kindle, Syn. คุ, ปะทุ, ระอุ, ลุกไหม้, ลุกโชน, Ant. ดับ, Example: เขาหยิบน้ำมันมาราดอย่างระวังจนไฟลุกพรึ่บ, Thai definition: ไหม้โพลงขึ้น
พนมเพลิง[N] cremation fire, See also: funeral pyre, Example: ช่างกำลังเร่งก่อสร้างพนมเพลิงให้เสร็จก่อนตะวันตกดิน, Thai definition: กองเพลิงเผาศพ
พรายทะเล[N] Saint Elmo's fire, See also: dazzling light, Example: พรายทะเลส่องแสงไฟสีฟ้าที่เปล่งออกจากปลายเสากระโดงเรือระหว่างที่มีพายุ, Count unit: ดวง, Thai definition: แสงสว่างที่เป็นแสงเรืองๆ อยู่ที่เสากระโดงเรือ
พลุ[N] fireworks, See also: cracker, rocket, firecracker, Syn. ดอกไม้ไฟ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกไม้เพลิง, Example: แม่พาน้องไปดูพลุที่ท้องสนามหลวง, Count unit: ดอก, ลูก, กระบอก, ตับ, Thai definition: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อจุดมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน, โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่า พลุ
พะเนียง[N] firework, See also: Roman candle, Syn. ไฟพะเนียง, Example: วัดนี้มีชื่อด้านไฟพะเนียงส่วนอีกวัดหนึ่งก็จะมีชื่อด้านตะไล, Count unit: ดอก, ชุด, Thai definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินดำ ใช้ตั้งจุดไฟให้ลุกเป็นช่องาม
เพลิงฟ้า[N] fire made by a burning-glass, Example: เด็กๆ กำลังทดลองการเกิดเพลิงฟ้าอยู่กลางสนามบอล, Thai definition: ไฟที่เกิดจากใช้แว่นขยายรวมแสงจุดจากแสงแดด
เพลิงไหม้[N] fire, See also: conflagration, Example: อุบัติเหตุในบ้านที่ควรระวังเป็นพิเศษคือ เพลิงไหม้จากการหุงต้ม, Thai definition: เปลวเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้
ฟืน[N] firewood, See also: fagot, Syn. เชื้อฟืน, Example: เขาไปหาฟืนมาเก็บไว้เยอะๆ เพื่อให้ภริยาอยู่ไฟหลังคลอดบุตร, Count unit: เรียกตามลักษณะ เช่น อัน, ดุ้น, ท่อน, ชิ้น, Thai definition: ไม้สำหรับใช้เป็นเชื้อไฟ
ปืน[N] gun, See also: firearm, rifle, Example: ตำรวจใช้ปืนยิงขู่ผู้ร้าย, Count unit: ด้าม, กระบอก
ปืนไฟ[N] firearm, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนที่ใช้กำลังไฟ
ปืนต่อสู้อากาศยาน[N] anti-aircraft gun, See also: anti-aircraft gun, anti-aircraft fire, flak, Example: เครื่องบินที่บินระดับต่ำอาจตกเป็นเป้าของปืนต่อสู้อากาศยานได้, Thai definition: ปืนสำหรับต่อสู้เครื่องบินรบของศัตรู
เรือนไฟ[N] size of fire in a lamp or lantern, Thai definition: ขนาดของไฟในตะเกียงหรือโคม
เรือนไฟ[N] a building for ceremony of fire, Count unit: โรง, Thai definition: โรงพิธีสำหรับบูชาไฟ
ลุกไหม้[V] be in flames, See also: flame, kindle, catch fire, burn, be on fire, Syn. เผาไหม้, ลุกโหม, ลุกโชน, Example: เครื่องยนต์บางชิ้นทำงานบกพร่อง จึงทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงได้, Thai definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่
ลูกหนู[N] string-running rocket, See also: kind of firework, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกไม้ไฟที่จุดให้แล่นไปตามสายลวด
วอด[V] be razed to the ground, See also: be burnt down, be destroyed by fire, be ruined, Syn. หมดไป, สิ้นไป, วอดวาย, Example: ไฟไหม้บ้านวอดไปยี่สิบหลัง
อัคคี[N] fire, Syn. ไฟ, อัคนิ, อัคนี, Thai definition: ไฟ
อัคคีภัย[N] fire, See also: conflagration, blaze, Syn. ไฟไหม้, Example: ชาวกรุงเทพฯ ขอให้ทาง กทม. จัดหางบประมาณ และวางมาตรการช่วยเหลือป้องกันอัคคีภัย, Thai definition: ภัยที่เกิดจากไฟ
อัคนิ[N] fire, Syn. ไฟ, อัคคี, อัคนี
อัคนิคณะ[N] flame, See also: fire, Syn. เปลวไฟ, Notes: (สันสกฤต)
อัคนี[N] fire, Syn. ไฟ, อัคนิ, อัคคี
ฮุด[V] blow to set on fire, Syn. วุด, Thai definition: เป่าชุดให้ไฟลุก
เด้ง[V] be dismissed, See also: be discharged, be fired, Example: ข้าราชการคนใดทำตัวเป็นอุปสรรคย่อมจะถูกเด้งเข้ากรุเพื่อยุติบทบาทเสียชั่วคราว, Thai definition: ถูกบีบออกจากงาน
เดโช[N] fire, See also: heat, Syn. ความร้อน
ตัดต้นไฟ[V] stop the cause, See also: cut (/break) off the fire origin, remove (/eliminate) the cause of trouble, Syn. ตัดปัญหา, หยุดปัญหา, ตัดไฟต้นลม, Thai definition: ตัดสิ่งที่เป็นเหตุไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องไป
ติด[V] light, See also: kindle, ignite, set fire to, Syn. จุด, ก่อ, Ant. ดับ, Example: แม่สั่งให้ติดไฟได้เลย เพราะเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: จุดให้ติดไฟ
ตะไล[N] kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited, See also: rocket like piece of firework with a circular wing, Syn. ดอกไม้ไฟ, Example: เขาเป็นคนจุดตะไลในงาน, Count unit: ดอก, วง, Thai definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลม ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินปืนที่ทำด้วยดินประสิวกับถ่านไม้ และตอกให้แน่น มีชนวนสำหรับจุด
ติดไฟ[V] light a fire, See also: kindle a fire, ignite a fire, Syn. จุดไฟ, ก่อไฟ, Example: แม่เตรียมติดไฟอุ่นแกงที่เหลือจากเมื่อคืน, Thai definition: ทำให้ไฟติดขึ้น
เตโชธาตุ[N] fire element, Syn. ธาตุไฟ, Example: พวกหมอโบราณให้เหตุผลว่า ไทฟอยด์และอหิวาตกโรคเกิดจากเตโชธาตุ, Notes: (บาลี)
เตาผิง[N] fireplace, Example: แม้มีเตาผิงแต่ความหนาวก็ใช่ว่าจะหายหมด, Thai definition: เตาที่ทำด้วยอิฐสำหรับก่อไฟผิงในหน้าหนาว
ระเบิดเพลิง[N] incendiary bomb, See also: fire bomb, Example: ระเบิดเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทั่วบริเวณ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว
รถดับเพลิง[N] fire engine, See also: fire truck, Example: เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่มีรถดับเพลิงไปดับไฟเลยสักคันเดียว, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
พญานาค[n. prop.] (Bangfai Phayānāk) EN: Naga Fireball   
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired   
ดอกไม้ไฟ[n. exp.] (døkmāifai) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloēng) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration   FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ไฟไหม้[n.] (faimai) EN: fire ; burning ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
ไฟไหม้[X] (faimai) EN: fire !   FR: au feu !
ไฟป่า[n. exp.] (fai pā) EN: forest fire   FR: feu de forêt [m]
ฟืน[n. exp.] (feūn) EN: firewood ; fagot   FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly   FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light   FR: allumer
จุดไฟ[v. exp.] (jut fai) EN: light a fire   FR: allumer le feu ; enflammer ; embraser
ไก่ฟ้าหน้าเขียว[n. exp.] (kaifā nā khīo) EN: Crested Fireback   FR: Faisan noble [m] ; Faisan de Vieillot [m]
ไก่ฟ้าพญาลอ[n. exp.] (kaifā phayālø) EN: Siamese Fireback   FR: Faisan prélat [m]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao phlān) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing   
การป้องกัน อัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan akkhīphai) EN: fire prevention   
การประกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān prakan akkhīphai) EN: fire insurance   FR: assurance incendie [f]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation   
ขมิ้นกับปูน[xp] (khamin kap pūn) EN: be incompatible as curcuma and lime ; be incompatible as water and fire   
เขี่ยไฟ[v. exp.] (khīa fai) EN: poke the fire   FR: tisonner le feu
คนดับเพลิง[n.] (khon dapphloēng) EN: fireman   FR: pompier [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
ก่อไฟ[v. exp.] (kø fai) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite   FR: allumer le feu ; faire du feu
กองไฟ[n.] (køngfai) EN: bonfire ; campfire   FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]
กองกูณฑ์[n.] (køngkūn) EN: bonfire ; fire of warship   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย[n. exp.] (krommathan prakan akkhīphai) EN: fire insurance policy   
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่พนักงานออก[v. exp.] (lai phanak ngān øk) EN: dismiss an employee ; fire an employee   FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off   FR: déclencher ; tirer ; décharger
เล่นกับไฟ[v. exp.] (len kap fai) EN: play with fire   FR: jouer avec le feu
เลิกจ้าง[v. exp.] (loēk jāng) EN: lay off ; dismiss ; fire   
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame   FR: flamber ; passer à la flamme
ลนไฟ[v. exp.] (lon fai) EN: hold sth. over the fire   
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle   FR: brûler ; prendre feu
ลุกไหม้[v.] (lukmai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire   FR: incendier
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke   FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
มอญตีดั้ง[n.] (møntīdang) EN: kind of fire work which skips on the water   
เหนี่ยวไก[v. exp.] (nīo kai) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger   FR: presser la détente
นกกาฝากอกเพลิง[n. exp.] (nok kāfāk ok phloēng) EN: Fire-breasted Flowerpecker ; Buff-bellied Flowerpecker   FR: Dicée à gorge feu [m] ; Dicée d’orient [m]
นกกินปลีแดงหัวไพลิน[n. exp.] (nok kin plī daēng hūa phailin) EN: Fire-tailed Sunbird   FR: Souimanga queue-de-feu [m] ; Souimanga à queue rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRE    F AY1 ER0
FIRE    F AY1 R
AFIRE    AH0 F AY1 R
FIRES    F AY1 ER0 Z
FIRES    F AY1 R Z
FIRED    F AY1 ER0 D
SAFIRE    S AH0 F AY1 R
FIRE'S    F AY1 ER0 Z
FIRENZA    F IH0 R EH1 N Z AH0
FIREFLY    F AY1 ER0 F L AY2
GUNFIRE    G AH1 N F AY2 ER0
FIREBUG    F AY1 ER0 B AH2 G
MISFIRE    M IH2 S F AY1 ER0
FIREARM    F AY1 ER0 AA2 R M
FIREARM    F AY1 R AA2 R M
GUNFIRE    G AH1 N F AY2 R
FOXFIRE    F AA1 K S F AY2 R
FIREMAN    F AY1 R M AH0 N
FIREMEN    F AY1 R M AH0 N
FOXFIRE    F AA1 K S F AY2 ER0
BONFIRE    B AA1 N F AY2 ER0
SUNFIRE    S AH1 N F AY2 R
FIREWOOD    F AY1 R W UH2 D
FIREBIRD    F AY1 ER0 B ER2 D
CAMPFIRE    K AE1 M P F AY2 ER0
HELLFIRE    HH EH1 L F AY2 R
FIREBOMB    F AY1 R B AA2 M
FIREWORK    F AY1 R W ER2 K
BONFIRES    B AA1 N F AY2 ER0 Z
WILDFIRE    W AY1 L D F AY2 ER0
SAFIRE'S    S AH0 F AY1 R Z
FIREBUSH    F AY1 ER0 B UH2 SH
BACKFIRE    B AE1 K F AY2 R
FIREWEED    F AY1 ER0 W IY2 D
FIRESIGN    F AY1 ER0 S AY2 N
FIREWOOD    F AY1 ER0 W UH2 D
FIREDAMP    F AY1 ER0 D AE2 M P
FIREWALL    F AY1 R W AA0 L
FIRESIDE    F AY1 ER0 S AY2 D
FIREBOMB    F AY1 ER0 B AA2 M
FIREBALL    F AY1 R B AO2 L
FIRENZAS    F ER0 EH1 N Z AH0 Z
FIREARMS    F AY1 ER0 AA2 R M Z
FIREBALL    F AY1 ER0 B AO2 L
FIREARMS    F AY1 R AA2 R M Z
CEASEFIRE    S IY1 S F AY2 ER0
FIREPOWER    F AY1 R P AW2 ER0
CROSSFIRE    K R AO1 S F AY0 R
FIREPLACE    F AY1 ER0 P L EY2 S
FIREPROOF    F AY1 ER0 P R UW2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fire    (v) (f ai1 @ r)
afire    (j) (@1 f ai1 @ r)
fired    (v) (f ai1 @ d)
fires    (v) (f ai1 @ z)
Firenze    (n) (f i1 r e1 n z ii)
bonfire    (n) (b o1 n f ai @ r)
firearm    (n) (f ai1 @ r aa m)
firebox    (n) (f ai1 @ b o k s)
firebug    (n) (f ai1 @ b uh g)
firedog    (n) (f ai1 @ d o g)
firefly    (n) (f ai1 @ f l ai)
fireman    (n) (f ai1 @ m @ n)
firemen    (n) (f ai1 @ m @ n)
gunfire    (n) (g uh1 n f ai @ r)
misfire    (v) (m i2 s f ai1 @ r)
surefire    (n) (sh u@1 r f ai @ r)
backfire    (v) (b a1 k f ai1 @ r)
bonfires    (n) (b o1 n f ai @ z)
drumfire    (n) (d r uh1 m f ai @ r)
firearms    (n) (f ai1 @ r aa m z)
fireball    (n) (f ai1 @ b oo l)
firebird    (n) (f ai1 @ b @@ d)
firebomb    (n) (f ai1 @ b o m)
firebugs    (n) (f ai1 @ b uh g z)
fireclay    (n) (f ai1 @ k l ei)
firedamp    (n) (f ai1 @ d a m p)
firedogs    (n) (f ai1 @ d o g z)
fireside    (n) (f ai1 @ s ai d)
firewood    (n) (f ai1 @ w u d)
firework    (n) (f ai1 @ w @@ k)
misfired    (v) (m i2 s f ai1 @ d)
misfires    (v) (m i2 s f ai1 @ z)
oilfired    (j) (oi1 l f ai @ d)
spitfire    (n) (s p i1 t f ai @ r)
wildfire    (n) (w ai1 l d f ai @ r)
firepower    (n) (f ai1 @ r p au1 @ r)
backfired    (v) (b a1 k f ai1 @ d)
backfires    (v) (b a1 k f ai1 @ z)
camp-fire    (n) - (k a1 m p - f ai @ r)
crossfire    (n) (k r o1 s f ai @ r)
fire-hose    (n) - (f ai1 @ - h ou z)
fireballs    (n) (f ai1 @ b oo l z)
firebirds    (n) (f ai1 @ b @@ d z)
firebombs    (n) (f ai1 @ b o m z)
fireboxes    (n) (f ai1 @ b o k s i z)
firebrand    (n) (f ai1 @ b r a n d)
firebreak    (n) (f ai1 @ b r ei k)
firebrick    (n) (f ai1 @ b r i k)
fireflies    (n) (f ai1 @ f l ai z)
fireguard    (n) (f ai1 @ g aa d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ยิง English: to fire

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandgefahr {f}fire hazard [Add to Longdo]
Bombardierung {f} [mil.]shellfire [Add to Longdo]
Brandschutzklappe {f}fire damper [Add to Longdo]
Brand {m} | Brände {pl} | in Brand geraten; Feuer fangen | etw. in Brand setzen; etw. in Brand steckenfire | fires | to catch fire | to set sth. on fire; to set sth. alight [Add to Longdo]
Brandabschnitt {m}fire lobby [Add to Longdo]
Brandbereich {m}area subject to fire risk [Add to Longdo]
Brandherd {m}source of fire [Add to Longdo]
Brandkatastrophe {f}fire disaster [Add to Longdo]
Brandmauer {f} | Brandmauern {pl}fire wall | fire walls [Add to Longdo]
Brandmelder {m}fire detector [Add to Longdo]
Brandmeldezentrale {f}central fire alarm system [Add to Longdo]
Brandschaden {m}fire damage [Add to Longdo]
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire [Add to Longdo]
Brandschutzanstrich {m}fire-proof coating [Add to Longdo]
Brandschutzeinrichtung {f}fire control system; fire protection device [Add to Longdo]
Brandschutzventil {n}fire protection valve [Add to Longdo]
Brandstelle {f} | Brandstellen {pl}scene of fire | scenes of fire [Add to Longdo]
Brandstifter {m}firebug [Add to Longdo]
Brandstiftung {f} | Brandstiftungen {pl}arson; fire raising | arsons [Add to Longdo]
Brandwand {f}; Feuerwand {f}firewall [Add to Longdo]
Branntwein {m} | Branntweine {pl}firewater | firewaters [Add to Longdo]
Brennholz {n} | Brennhölzer {pl} | gut abgelagertes Brennholzfirewood | firewoods | well-seasoned firewood [Add to Longdo]
Buschfeuer {n}bush fire [Add to Longdo]
Dekorbrand {m}onglaze fire [Add to Longdo]
noch andere Eisen im Feuer haben [übtr.]to have other irons in the fire [Add to Longdo]
Fehlbrand {m}misfired pottery [Add to Longdo]
Fehlzündung {f}misfire [Add to Longdo]
Feuer {n} | ein Feuer anzünden | ein Feuer machen | bengalisches Feuerfire | to light a fire | to start a fire | Bengal light [Add to Longdo]
Feuer {n}; Beschuss {m} [mil.] | das Feuer auf jdn. eröffnen | unter Beschuss geraten | Beschuss der eigenen Truppenfire | to open fire on sb. | to come under fire | friendly fire [Add to Longdo]
Feueralarm {m} | Feueralarme {pl}fire alarm | fire alarms [Add to Longdo]
Feueranzünder {m}firelighter [Add to Longdo]
Feuerausbreitung {f} | reduzierte Feuerausbreitungfire propagation | reduced fire propagation [Add to Longdo]
Feuerbock {m}firedog [Add to Longdo]
Feuerbüchse {f}inner fire box [Add to Longdo]
Feuerdrachen {m}firedrake [Add to Longdo]
Feuereinstellung {f}ceasefire; cease-fire [Add to Longdo]
Feuerfalle {f}firetrap [Add to Longdo]
Feuergefahr {f}fire hazard [Add to Longdo]
Feuergefahr {f}fire risk; danger of fire (breaking out) [Add to Longdo]
Feuergefäß {n}firepan [Add to Longdo]
Feuerkammer {f}; Feuerung {f}fire box; firebox [Add to Longdo]
Feuerkopf {m}spitfire [Add to Longdo]
Feuerkraft {f}firepower [Add to Longdo]
Feuerkugel {f} | Feuerkugeln {pl}fireball | fireballs [Add to Longdo]
Feuerleiter {f} | Feuerleitern {pl}fire escape | fire escapes [Add to Longdo]
Feuerleiter {f} | Feuerleitern {pl}fireladder | fireladders [Add to Longdo]
Feuerlinie {f} | Feuerlinien {pl}fireline | firelines [Add to Longdo]
Feuerlöscheinrichtung {f}fire extinguishing unit [Add to Longdo]
Feuerlöscher {m} | Feuerlöscher {pl}fire extinguisher; extinguisher | fire extinguishers [Add to Longdo]
Feuerlöschmittel {n} | Feuerlöschmittel {pl}fire extinguisher fluid | fire extinguisher fluids [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
play with fireเล่นกับไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
め組[めぐみ, megumi] (n) (arch) fire brigade (in Edo) [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アグニ[, aguni] (n) Agni (Vedic god of fire) (san [Add to Longdo]
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around) [Add to Longdo]
クロスファイア[, kurosufaia] (n) cross fire [Add to Longdo]
グリーンファイヤーテトラ;グリーン・ファイヤー・テトラ[, guri-nfaiya-tetora ; guri-n . faiya-. tetora] (n) green fire tetra (Aphyocharax rathbuni); redflank bloodfin [Add to Longdo]
シュミネ[, shumine] (n) (1) (See 暖炉,マントルピース) fireplace (fre [Add to Longdo]
バックファイア[, bakkufaia] (n) backfire [Add to Longdo]
ヒレ(P);フィレ[, hire (P); fire] (n) fillet (fre [Add to Longdo]
ファイア(P);ファイヤー;ファイヤ[, faia (P); faiya-; faiya] (n) fire; (P) [Add to Longdo]
ファイアーサラマンダー;ファイアサラマンダー[, faia-saramanda-; faiasaramanda-] (n) fire salamander (Salamandra salamandra) [Add to Longdo]
ファイアアラーム[, faiaara-mu] (n) fire alarm [Add to Longdo]
ファイアインシュアランス[, faiainshuaransu] (n) fire insurance [Add to Longdo]
ファイアウォール(P);ファイヤーウォール;ファイアーウォール;ファイヤウォール;ファイアウオール;ファイアーウオール;ファイヤーウオール;ファイヤウオール[, faiauo-ru (P); faiya-uo-ru ; faia-uo-ru ; faiyauo-ru ; faiauo-ru ; faia-uo-ru ; fai] (n) {comp} firewall; (P) [Add to Longdo]
ファイアストーム[, faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]
ファイアフォックス[, faiafokkusu] (n) {comp} Firefox [Add to Longdo]
ファイアプルーフ[, faiapuru-fu] (n) fireproof [Add to Longdo]
ファイアプレース[, faiapure-su] (n) fireplace [Add to Longdo]
ファイアマン[, faiaman] (n) fireman [Add to Longdo]
ファイアワイヤ[, faiawaiya] (n) {comp} FireWire [Add to Longdo]
フィレオ[, fireo] (n) (See フィレオフィッシュ) filet [Add to Longdo]
フィレオフィッシュ[, fireofisshu] (n) Filet-O-Fish (McDonalds) [Add to Longdo]
フィレット[, firetto] (n) fillet [Add to Longdo]
フィレモンへの手紙[フィレモンへのてがみ, firemon henotegami] (n) Epistle to Philemon (book of the Bible) [Add to Longdo]
フラッシュオーバー[, furasshuo-ba-] (n) flash over (fire); flashover [Add to Longdo]
ヘルファイア[, herufaia] (n) hellfire [Add to Longdo]
ベレッタ[, beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer) [Add to Longdo]
ラピッドファイア[, rapiddofaia] (n) rapid fire [Add to Longdo]
ラミーノーズテトラ;ラミーノーズ・テトラ[, rami-no-zutetora ; rami-no-zu . tetora] (n) rummy-nose tetra (Hemigrammus bleheri); firehead tetra [Add to Longdo]
阿耆尼[あぎに, agini] (n) (See アグニ) Agni (Vedic god of fire) [Add to Longdo]
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire [Add to Longdo]
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire [Add to Longdo]
囲炉裏;居炉裏;囲炉裡[いろり, irori] (n) sunken hearth; sunken fireplace [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
一夜乞食[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire [Add to Longdo]
引火[いんか, inka] (n,vs) catching fire [Add to Longdo]
陰陽五行[いんようごぎょう;おんようごぎょう, inyougogyou ; onyougogyou] (n) the cosmic dual forces (yin and yang) and the five elements (metal, wood, water, fire and earth) in Chinese cosmology [Add to Longdo]
延焼[えんしょう, enshou] (n,vs) spread of fire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不假思索[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, / ] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, / ] get round fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, ] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水 [Add to Longdo]
交叉火力[jiāo chā huǒ lì, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, ] crossfire [Add to Longdo]
交火[jiāo huǒ, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] fire-fight; shooting [Add to Longdo]
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire [Add to Longdo]
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, / ] armistice; cease fire [Add to Longdo]
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire [Add to Longdo]
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] cease fire agreement [Add to Longdo]
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cease-fire line [Add to Longdo]
储水管[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] standpipe (fire-fighting water storage system for a building) [Add to Longdo]
凡世通公司[fán shì tōng gōng sī, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Firestone tire company [Add to Longdo]
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, ] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb [Add to Longdo]
[shuā, ㄕㄨㄚ, ] to brush; to paint; to daub; to paste up; to skip class (of students); to fire from a job [Add to Longdo]
劈里啪啦[pī li pā la, ㄆㄧ ㄌㄧ˙ ㄆㄚ ㄌㄚ˙, / ] to crackle (onomat., of firecrackers, gunfire etc); to splutter [Add to Longdo]
反裘负刍[fǎn qiú fù chú, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄔㄨˊ, / ] to wear one's coat inside out and carry firewood on one's back [Add to Longdo]
取暖[qǔ nuǎn, ㄑㄩˇ ㄋㄨㄢˇ, ] to warm oneself (by a fire etc) [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] denote a sound or sharp noise (gunfire etc) [Add to Longdo]
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, / ] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine) [Add to Longdo]
向火[xiàng huǒ, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to warm oneself facing the fire [Add to Longdo]
回击[huí jī, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] to fight back; to return fire; to counterattack [Add to Longdo]
地炉[dì lú, ㄉㄧˋ ㄌㄨˊ, / ] fire pit [Add to Longdo]
报警器[bào jǐng qì, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] an alarm (e.g. a burglar or fire alarm) [Add to Longdo]
壁炉[bì lú, ㄅㄧˋ ㄌㄨˊ, / ] fireplace [Add to Longdo]
大火[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, ] conflagration; large fire [Add to Longdo]
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, ] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut [Add to Longdo]
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software) [Add to Longdo]
失火[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, ] catch fire; fire (alarm) [Add to Longdo]
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent [Add to Longdo]
封火[fēng huǒ, ㄈㄥ ㄏㄨㄛˇ, ] to cover a fire (to make it burn slowly) [Add to Longdo]
射击[shè jī, ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] shoot; fire (ammunition) [Add to Longdo]
对空射击[duì kōng shè jī, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] anti-air craft fire; to shoot at enemy planes [Add to Longdo]
小熊猫[xiǎo xióng māo, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] lesser panda; red panda; firefox [Add to Longdo]
山火[shān huǒ, ㄕㄢ ㄏㄨㄛˇ, ] wildfire; forest fire [Add to Longdo]
引柴[yǐn chái, ˇ ㄔㄞˊ, ] kindling (to light a fire) [Add to Longdo]
引火[yǐn huǒ, ˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to kindle; to light a fire [Add to Longdo]
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, / ] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm) [Add to Longdo]
微火[wēi huǒ, ㄨㄟ ㄏㄨㄛˇ, ] a low fire (for roasting) [Add to Longdo]
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire [Add to Longdo]
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers [Add to Longdo]
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, / ] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt [Add to Longdo]
感奋[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved and inspired; fired with enthusiasm [Add to Longdo]
战火[zhàn huǒ, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] conflagration; the fire of war [Add to Longdo]
打炮[dǎ pào, ㄉㄚˇ ㄆㄠˋ, / ] to open fire with artillery; to make one's stage debut; (slang) to ejaculate [Add to Longdo]
批哩啪啦[pī li pā la, ㄆㄧ ㄌㄧ˙ ㄆㄚ ㄌㄚ˙, ] to crackle (onomat., of firecrackers, gunfire etc); to splutter; also written 劈裡啪啦|劈里啪啦 [Add to Longdo]
抱薪救火[bào xīn jiù huǒ, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ, ] lit. to carry firewood to put out a fire (成语 saw); fig. to make a problem worse by inappropriate action [Add to Longdo]
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, ] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, ] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
招风惹草[zhāo fēng rě cǎo, ㄓㄠ ㄈㄥ ㄖㄜˇ ㄘㄠˇ, / ] lit. call the fire to burn the grass (成语 saw); to cause a quarrel by provocation; to stir up trouble [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall [Add to Longdo]
妨害[ぼうがい, bougai] crossfire [Add to Longdo]
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Command \Com*mand"\, n.
   1. An authoritative order requiring obedience; a mandate; an
    injunction.
    [1913 Webster]
 
       Awaiting what command their mighty chief
       Had to impose.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The possession or exercise of authority.
    [1913 Webster]
 
       Command and force may often create, but can never
       cure, an aversion.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Authority; power or right of control; leadership; as, the
    forces under his command.
    [1913 Webster]
 
   4. Power to dominate, command, or overlook by means of
    position; scope of vision; survey.
    [1913 Webster]
 
       The steepy stand
       Which overlooks the vale with wide command.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Control; power over something; sway; influence; as, to
    have command over one's temper or voice; the fort has
    command of the bridge.
    [1913 Webster]
 
       He assumed an absolute command over his readers.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. A body of troops, or any naval or military force or post,
    or the whole territory under the authority or control of a
    particular officer.
    [1913 Webster]
 
   {Word of command} (Mil.), a word or phrase of definite and
    established meaning, used in directing the movements of
    soldiers; as, {aim}; {fire}; {shoulder arms}, etc.
 
   Syn: Control; sway; power; authority; rule; dominion;
     sovereignty; mandate; order; injunction; charge; behest.
     See {Direction}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\ (f[imac]r), n. [OE. fir, fyr, fur AS. f[=y]r; akin
   to D. vuur, OS. & OHG. fiur, G. feuer, Icel. f[=y]ri,
   f[=u]rr, Gr. py^r, and perh. to L. purus pure, E. pure Cf.
   {Empyrean}, {Pyre}.]
   1. The evolution of light and heat in the combustion of
    bodies; combustion; state of ignition.
    [1913 Webster]
 
   Note: The form of fire exhibited in the combustion of gases
      in an ascending stream or current is called flame.
      Anciently, fire, air, earth, and water were regarded as
      the four elements of which all things are composed.
      [1913 Webster]
 
   2. Fuel in a state of combustion, as on a hearth, or in a
    stove or a furnace.
    [1913 Webster]
 
   3. The burning of a house or town; a conflagration.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which destroys or affects like fire.
    [1913 Webster]
 
   5. Ardor of passion, whether love or hate; excessive warmth;
    consuming violence of temper.
    [1913 Webster]
 
       he had fire in his temper.      --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   6. Liveliness of imagination or fancy; intellectual and moral
    enthusiasm; capacity for ardor and zeal.
    [1913 Webster]
 
       And bless their critic with a poet's fire. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Splendor; brilliancy; luster; hence, a star.
    [1913 Webster]
 
       Stars, hide your fires.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As in a zodiac
       representing the heavenly fires.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Torture by burning; severe trial or affliction.
    [1913 Webster]
 
   9. The discharge of firearms; firing; as, the troops were
    exposed to a heavy fire.
    [1913 Webster]
 
   {Blue fire}, {Red fire}, {Green fire} (Pyrotech.),
    compositions of various combustible substances, as
    sulphur, niter, lampblack, etc., the flames of which are
    colored by various metallic salts, as those of antimony,
    strontium, barium, etc.
 
   {Fire alarm}
    (a) A signal given on the breaking out of a fire.
    (b) An apparatus for giving such an alarm.
 
   {Fire annihilator}, a machine, device, or preparation to be
    kept at hand for extinguishing fire by smothering it with
    some incombustible vapor or gas, as carbonic acid.
 
   {Fire balloon}.
    (a) A balloon raised in the air by the buoyancy of air
      heated by a fire placed in the lower part.
    (b) A balloon sent up at night with fireworks which ignite
      at a regulated height. --Simmonds.
 
   {Fire bar}, a grate bar.
 
   {Fire basket}, a portable grate; a cresset. --Knight.
 
   {Fire beetle}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Fire blast}, a disease of plants which causes them to appear
    as if burnt by fire.
 
   {Fire box}, the chamber of a furnace, steam boiler, etc., for
    the fire.
 
   {Fire brick}, a refractory brick, capable of sustaining
    intense heat without fusion, usually made of fire clay or
    of siliceous material, with some cementing substance, and
    used for lining fire boxes, etc.
 
   {Fire brigade}, an organized body of men for extinguished
    fires.
 
   {Fire bucket}. See under {Bucket}.
 
   {Fire bug}, an incendiary; one who, from malice or through
    mania, persistently sets fire to property; a pyromaniac.
    [U.S.]
 
   {Fire clay}. See under {Clay}.
 
   {Fire company}, a company of men managing an engine in
    extinguishing fires.
 
   {Fire cross}. See {Fiery cross}. [Obs.] --Milton.
 
   {Fire damp}. See under {Damp}.
 
   {Fire dog}. See {Firedog}, in the Vocabulary.
 
   {Fire drill}.
    (a) A series of evolutions performed by fireman for
      practice.
    (b) An apparatus for producing fire by friction, by
      rapidly twirling a wooden pin in a wooden socket; --
      used by the Hindoos during all historic time, and by
      many savage peoples.
 
   {Fire eater}.
    (a) A juggler who pretends to eat fire.
    (b) A quarrelsome person who seeks affrays; a hotspur.
      [Colloq.]
 
   {Fire engine}, a portable forcing pump, usually on wheels,
    for throwing water to extinguish fire.
 
   {Fire escape}, a contrivance for facilitating escape from
    burning buildings.
 
   {Fire gilding} (Fine Arts), a mode of gilding with an amalgam
    of gold and quicksilver, the latter metal being driven off
    afterward by heat.
 
   {Fire gilt} (Fine Arts), gold laid on by the process of fire
    gilding.
 
   {Fire insurance}, the act or system of insuring against fire;
    also, a contract by which an insurance company undertakes,
    in consideration of the payment of a premium or small
    percentage -- usually made periodically -- to indemnify an
    owner of property from loss by fire during a specified
    period.
 
   {Fire irons}, utensils for a fireplace or grate, as tongs,
    poker, and shovel.
 
   {Fire main}, a pipe for water, to be used in putting out
    fire.
 
   {Fire master}
    (Mil), an artillery officer who formerly supervised the
       composition of fireworks.
 
   {Fire office}, an office at which to effect insurance against
    fire.
 
   {Fire opal}, a variety of opal giving firelike reflections.
    
 
   {Fire ordeal}, an ancient mode of trial, in which the test
    was the ability of the accused to handle or tread upon
    red-hot irons. --Abbot.
 
   {Fire pan}, a pan for holding or conveying fire, especially
    the receptacle for the priming of a gun.
 
   {Fire plug}, a plug or hydrant for drawing water from the
    main pipes in a street, building, etc., for extinguishing
    fires.
 
   {Fire policy}, the writing or instrument expressing the
    contract of insurance against loss by fire.
 
   {Fire pot}.
    (a) (Mil.) A small earthen pot filled with combustibles,
      formerly used as a missile in war.
    (b) The cast iron vessel which holds the fuel or fire in a
      furnace.
    (c) A crucible.
    (d) A solderer's furnace.
 
   {Fire raft}, a raft laden with combustibles, used for setting
    fire to an enemy's ships.
 
   {Fire roll}, a peculiar beat of the drum to summon men to
    their quarters in case of fire.
 
   {Fire setting} (Mining), the process of softening or cracking
    the working face of a lode, to facilitate excavation, by
    exposing it to the action of fire; -- now generally
    superseded by the use of explosives. --Raymond.
 
   {Fire ship}, a vessel filled with combustibles, for setting
    fire to an enemy's ships.
 
   {Fire shovel}, a shovel for taking up coals of fire.
 
   {Fire stink}, the stench from decomposing iron pyrites,
    caused by the formation of hydrogen sulfide. --Raymond.
 
   {Fire surface}, the surfaces of a steam boiler which are
    exposed to the direct heat of the fuel and the products of
    combustion; heating surface.
 
   {Fire swab}, a swab saturated with water, for cooling a gun
    in action and clearing away particles of powder, etc.
    --Farrow.
 
   {Fire teaser}, in England, the fireman of a steam emgine.
 
   {Fire water}, a strong alcoholic beverage; -- so called by
    the American Indians.
 
   {Fire worship}, the worship of fire, which prevails chiefly
    in Persia, among the followers of Zoroaster, called
    Chebers, or Guebers, and among the Parsees of India.
 
   {Greek fire}. See under {Greek}.
 
   {On fire}, burning; hence, ardent; passionate; eager;
    zealous.
 
   {Running fire}, the rapid discharge of firearms in succession
    by a line of troops.
 
   {St. Anthony's fire}, erysipelas; -- an eruptive fever which
    St. Anthony was supposed to cure miraculously. --Hoblyn.
 
   {St. Elmo's fire}. See under {Saint Elmo}.
 
   {To set on fire}, to inflame; to kindle.
 
   {To take fire}, to begin to burn; to fly into a passion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\, v. t. [imp. & p. p. {Fired}; p. pr. & vb. n.
   {Fring}.]
   1. To set on fire; to kindle; as, to fire a house or chimney;
    to fire a pile.
    [1913 Webster]
 
   2. To subject to intense heat; to bake; to burn in a kiln;
    as, to fire pottery.
    [1913 Webster]
 
   3. To inflame; to irritate, as the passions; as, to fire the
    soul with anger, pride, or revenge.
    [1913 Webster]
 
       Love had fired my mind.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To animate; to give life or spirit to; as, to fire the
    genius of a young man.
    [1913 Webster]
 
   5. To feed or serve the fire of; as, to fire a boiler.
    [1913 Webster]
 
   6. To light up as if by fire; to illuminate.
    [1913 Webster]
 
       [The sun] fires the proud tops of the eastern pines.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to explode; as, to fire a torpedo; to disharge;
    as, to fire a rifle, pistol, or cannon; to fire cannon
    balls, rockets, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. To drive by fire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till my bad angel fire my good one out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. (Far.) To cauterize.
    [1913 Webster]
 
   10. to dismiss from employment, a post, or other job; to
     cause (a person) to cease being an employee; -- of a
     person. The act of firing is usually performed by that
     person's supervisor or employer. "You can't fire me! I
     quit!"
     [PJC]
 
   {To fire up},
 
   1. to light up the fires of, as of an engine; also,
    figuratively, to start up any machine.
 
   2. to render enthusiastic; -- of people.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\, v. i.
   1. To take fire; to be kindled; to kindle.
    [1913 Webster]
 
   2. To be irritated or inflamed with passion.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge artillery or firearms; as, they fired on the
    town.
    [1913 Webster]
 
   {To fire up}, to grow irritated or angry. "He . . . fired up,
    and stood vigorously on his defense." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FIRE
     Flexible Intelligent Routing Engine (3Com)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fire
   four
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ullage
 
 1. fıçıdaki boş kalan kısım
 2. çuvaldan zayolan kısım (un), fire.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 waste
 
 1. atılmış, kullanılmaz
 2. bedenden çıkarılmış, ifraz edilmiş
 3. boş, hali, terkedilmiş
 4. çorak
 5. viran, harap
 6. artık, yeterinden fazla
 7. israf, telef, çarçur, heder, savurma
 8. iyi kullanmama, değerlendirmeme
 9. boş arazi
 10. metruk arazi
 11. beyaban
 12. ıssız yer
 13. yıkım, harabiyet
 14. kullanılmadan boşa giden şey, fire
 15. çöp, artık. waste pipe kutlanılmış veya fazla suyu boşaltma borusu. waste steam fazla buhar, çürük buhar. go to waste ziyan olmak, heder olmak, boşa gitmek. lay waste harap etmek, viraneye çevirmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top