ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลน

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลน-, *ลน*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลนครCity-Municipal Office

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n name ) มะเขือเทศ (สีดา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลน[V] be in a hurry, See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky, Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน, Example: พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ เขาก็ลนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: อยู่นิ่งไม่ได้
ลน[V] singe, See also: hold something over the fire, expose to heat, soften something with the fire, smoke on a f, Syn. อังไฟ, Example: ตู้เอกสารที่เก็บซองผลประโยชน์ถูกใส่กุญแจอย่างหนาแน่นและลนด้วยครั่งเพื่อป้องกันการเปิดทำลาย, Thai definition: เอาไฟเผาให้ไหม้แต่ผิวๆ, ทำให้อ่อนด้วยไฟ
ลนลาน[V] scurry, See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly, Syn. วุ่นวาย, ตะลีตะลาน, รน, Example: ตำรวจจับฆาตกรได้ ขณะกำลังลนลานใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด, Thai definition: วิ่งวุ่นวาย, วุ่นไปต่างๆ, ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ลนควัน[V] smoke, Thai definition: ทำให้อ่อน หรือให้แห้งด้วยควัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลนก. อังไฟเพื่อให้ร้อนแต่ผิว ๆ หรือให้อ่อนเป็นต้น เช่น เอาขี้ผึ้งลนไฟ เอาไม้ลนไฟให้อ่อน.
ลนก. ไม่อยู่นิ่ง, อยู่ไม่เป็นสุข, มักใช้ประกอบคำอื่นว่า ลนลาน ลุกลน ลุกลี้ลุกลน.
ลนว. อาการที่รีบร้อนจนสับสนไม่เป็นระเบียบ เช่น ทำอะไรลนไปหมด พูดลนจนฟังไม่รู้เรื่อง.
ลนควันก. ทำให้อ่อนหรือให้แห้งด้วยควันร้อน.
ลนลานว. อาการที่กลัว ตกใจ หรือรีบร้อนเป็นต้นจนทำอะไรไม่ถูก เช่น ไฟไหม้ข้างบ้านเขาวิ่งหนีไฟลนลานเลยไม่ได้หยิบอะไรมา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It really pisses me off to think she would be killed for that.ยิ่งคิดว่าเธอถูกฆ่าด้วยเหตุผลนี้ ยิ่งทำให้ฉันโมโหมาก Reason (2017)
Some people believe that awarding him this prize hurts the families of the victims.หลายคนเชื่อว่าการมอบรางวัลนี้ให้เขา เป็นการทำร้ายจิตใจครอบครัวผู้ตาย Affection (2017)
All of us here have been the judges for this prize for a long time.พวกเราทุกคนที่นี่เป็นกรรมการตัดสิน รางวัลนี้มานานแล้ว Appeal (2017)
I would like to express my congratulations on winning this prize.ดิฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่คุณชนะรางวัลนี้ Appeal (2017)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.พวกเราคณะกรรมการทุกคนยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้พบกับผลงานชิ้นเอกเช่นนี้ ในโอกาสครบรอบห้าสิบปีของรางวัลนี้ Appeal (2017)
Then at least give me your number or LINE ID.งั้นขอแค่เบอร์มือถือ หรือไลน์คุณได้ไหม Choices (2017)
Now, AIBA, the famously corrupt International Boxing Association, wanna make the sport more entertaining.แต่ว่าไอบา สมาคมมวยสากลนานาชาติ ที่ขึ้นชื่อเรื่องคอร์รัปชันหมกเม็ด อยากทำให้กีฬานี้ดูบันเทิงมากขึ้น CounterPunch (2017)
February 16, 2013, Lenroy Cameron Thompson Jr. died, and then arose Cam F. Awesome.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เลนรอย คาเมรอน ทอมป์สัน จูเนียร์ตาย แล้ว แคม เอฟ. ออว์ซัมก็เกิดขึ้นมาแทน CounterPunch (2017)
Tonight fighting a dude from, uh, South Carolina, I believe.คืนนี้จะชกกับนักมวย จากเซาท์แคโรไลนานะ คิดว่า CounterPunch (2017)
And many of our successful champions like Sugar Ray Leonard or Evander Holyfield or Mike Tyson, all those kind of people, Oscar De La Hoya, you can name 'em all, they were Golden Glove champs.(จิม บีสลีย์) (กรรมการบริหารการชกนวมทอง) แชมป์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ อย่างชูการ์ เรย์ เลนเนิร์ด หรืออีวานเดอร์ โฮลีฟิลด์ หรือไมค์ ไทสัน CounterPunch (2017)
These boxing gyms that created legends and boxing champions... seem to no longer exist.โรงยิมมวยพวกนี้ ที่สร้างตำนานและแชมป์มวยมามากมาย (ชูการ์ เรย์ เลนเนิร์ด) (นักมวยเกียรติยศ) เหมือนจะหายไปกันหมดแล้ว CounterPunch (2017)
Al Haymon gets him the next fight, close to the same amount of money...อัลนัดให้เขาได้ชกครั้งใหม่ ได้เงินเกือบจะเท่าเดิม CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame   FR: flamber ; passer à la flamme
ลนควัน[v.] (lonkhwan) EN: smoke   FR: fumer
ลนไฟ[v. exp.] (lon fai) EN: hold sth. over the fire   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
Nikkor(name) ยี่ห้อเลนส์ของ Nikon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scurry[VI] รีบเร่ง, See also: ลนลาน, รีบด่วน, รีบร้อน, Syn. hurry, rush, bustle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane)
air-line(แอร์' ไลน์) adj. โดยเครื่องบิน
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)

English-Thai: Nontri Dictionary
Atlantic(n) มหาสมุทรแอตแลนติก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
bog(vt) ติดปลัก,ติดโคลน,จมปลัก,จมโคลน
boggy(adj) เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
bulge(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
慌ただしい[あわただしい, awatadashii] (adj ) ลนลาน, รีบร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: S. anfangen, starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen
Schweiz(uniq) |die, nur Sg.| ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, See also: Related: schweizerisch
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลน
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว

French-Thai: Longdo Dictionary
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top