ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ファイアウォール

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ファイアウォール-, *ファイアウォール*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイアウォール(P);ファイヤーウォール;ファイアーウォール;ファイヤウォール;ファイアウオール;ファイアーウオール;ファイヤーウオール;ファイヤウオール[, faiauo-ru (P); faiya-uo-ru ; faia-uo-ru ; faiyauo-ru ; faiauo-ru ; faia-uo-ru ; fai] (n) {comp} firewall; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's chief engineer on the classified infrastructure portal, homeland's firewall project.[JA] 機密インフラの入り口(CIP)である 国土安全保障省ファイアウォールプロジェクトの 首席技術者だ Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
You think they're using this guy latham to get through the cip firewall?[JA] CIPファイアウォールをくぐり抜けるのに Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
LAPD firewalls really blow.[JA] ロス警察のファイアウォールなんて一発だ Queen's Gambit (2008)
I don't think you get intrusions like this unless someone's driving it, and the only way to drive it is through the cip firewall.[JA] 意図的侵入なのは明らかだ CIPファイアウォールを突破するしか方法はない Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
The firewall protects all national systems:[JA] ファイアウォールは国の 全システムを防護しています Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
What about the firewall situation?[JA] ファイアウォールの状況は? Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
The firewall's designed to protect installations like yours...[JA] ファイアウォール侵入を追ってます Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2009)
Latham? He worked on homeland's firewall project.[JA] 国土安全保障省のファイアウォール プロジェクトで働いてるんじゃないの? Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
The fbi thinks these same people have forced latham to create a device to hack through the cip firewall.[JA] FBIは彼らがレイサムにCPIファイアウォールを 突破する装置を作らせると考えています Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
Or it could have been a ripple caused when they broke through the firewall and entered the system.[JA] でも、ファイアウォールを破ってシステムに 侵入した徴候かもしれない Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
The cip firewall protects every major infrastructure system in this country-- if it were breached, telecommunication, transportation, power grids-- they would all be vulnerable.[JA] CIPファイアウォールは すべての重要インフラを守ってる もし突破されたら 通信、輸送、電力網... Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
They've detected another firewall breach.[JA] 別のファイアウォール突破を検知したの Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top