ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鞭炮

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鞭炮-, *鞭炮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭炮[biān pào, ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, / ] firecrackers; a string of small firecrackers, #10,912 [Add to Longdo]
鞭炮[fàng biān pào, ㄈㄤˋ ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, ] to set off firecrackers, #24,349 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kill him as soon as possible! I'll bring the fire crackers.[CN] 你就快点杀他,我准备放鞭炮 Royal Tramp (1992)
Ciccio, throw the big bang on the fire![CN] 西奇奥,扔个大鞭炮上去! Amarcord (1973)
They always light firecrackers when I come home.[CN] 我每次回来时他们都放鞭炮 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I want to set off a firecracker.[CN] - 我想去放鞭炮 Amarcord (1973)
Dad, why are you setting firecrackers?[CN] 爸爸 你怎么在放鞭炮? Dust in the Wind (1986)
Firecrackers![CN] 鞭炮 Home Alone (1990)
Grandpa, why are you setting firecrackers?[CN] 阿公 你怎么在放鞭炮? Dust in the Wind (1986)
Well, now I don't care how big a firecracker this new guy was.[CN] 好了,现在我不在乎有多大 鞭炮这个新家伙。 The Swimmer (1968)
A pocketful of firecrackers...[CN] 那脾气像一袋鞭炮一样... Sweet Smell of Success (1957)
Bring the firecrackers![CN] 把鞭炮拿过来! Amarcord (1973)
Who lit firecracker?[CN] 什么事? 谁放鞭炮 A Moment of Romance II (1993)
- She's kind of a firecracker.[CN] 她的一个鞭炮 Boys (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top