หรือคุณหมายถึง fire loß?
Search result for

fire loss

(6 entries)
(2.177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fire loss-, *fire loss*, fire los
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fire loss มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fire loss*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire lossความเสียหายจากอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I wonder what's happened to Mrs Doubtfire.Ich frage mich, was mit Mrs. Doubtfire los ist. Mrs. Doubtfire (1993)

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸焼け[まるやけ, maruyake] (n) total fire loss; completely burned [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top