ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลิกจ้าง

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลิกจ้าง-, *เลิกจ้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกจ้าง[V] lay off, Syn. เลิกว่าจ้าง, Ant. ว่าจ้าง, Example: บริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้เลย, Thai definition: ไม่จ้างให้ทำงานต่อไปทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lay-offเลิกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม Rebecca (1940)
suspension? censure? departmental prosecution?เลิกจ้าง พักงาน หนังสือเตือน ทัณฑ์บน? Spies Like Us (1985)
I heard that the New York economy is so bad that the Mafia has laid off five judges.ผมได้ยินมาว่าที่นิวยอร์ค เศรษฐกิจกำลังตกสะเก็ด จนมาเฟียต้องเลิกจ้าง ผู้พิพากษา 5 คน The Bodyguard (1992)
Layoffs have become so wide-spread that people tend to believe thatการเลิกจ้างพนักงานเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก คนส่วนใหญ่มักคิดว่า The Corporation (2003)
They don't. Those days are over.ไม่จ้างแล้ว เลิกจ้างไปนานแล้ว Robots (2005)
It's a termination notice.มันคือสัญญาเลิกจ้าง Ghosts (2008)
He was terminated immediately.เขาถูกเลิกจ้างทันที Pilot (2008)
And let her know that I'm filing a suit against her for, for wrongful termination!และบอกเธอด้วยว่าผมกำลังส่งฟ้อง ที่เธอเลิกจ้างผมอย่างไม่ยุติธรรม You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I can't afford to be unemployed.ฉันรับไม่ได้กับการถูกเลิกจ้าง Up in the Air (2009)
We prepare the newly-unemployed for the emotional and physical hurdles of job hunting, while minimising legal blowback.เรามาเตรียมความพร้อมบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ให้พวกเขามีอารมณ์และสุขภาพดีสำหรับการหางานใหม่ ในขณะที่ลดผลกระทบทางกฎหมายให้น้อยที่สุด Up in the Air (2009)
When they do, more cutbacks and more layoffs, and I need each and every one of you to step up and be leaders.จะต้องมีการลดจำนวน และเลิกจ้างพนักงานมากขึ้น และผมต้องการให้พวกคุณทุกๆคน ก้าวขึ้นมาและเป็นผู้นำ Tainted Obligation (2009)
Thank you. I know you still have cuts to make at the resident level,ขอบคุณ ผมรู้ว่าคุณยังต้องเลิกจ้างเรสซิเดนท์บางส่วน Invasion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิกจ้าง[v. exp.] (loēk jāng) EN: lay off ; dismiss ; fire   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disemploy[VT] เลิกจ้าง, See also: เลิกใช้งาน
get the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน, ไล่ออก
give someone the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน
lay off[PHRV] เลิกจ้างงาน, See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก, Syn. lie off, stand off
pension off[PHRV] เลิกใช้งาน, See also: เลิกจ้าง
stand off[PHRV] หยุดจ้าง, See also: เลิกจ้างงาน, Syn. lay off
turn off[PHRV] เลิกจ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
layoff(เล'ออฟ) n. การเลิกจ้าง (โดยเฉพาะการเลิกจ้างแบบชั่วคราว) ,ระยะเวลาที่ไม่มีงานทำหรือเลิกจ้าง, Syn. disemployment
shelve(เชลฟว) vt. ใส่หิ้ง,วางบนหิ้ง,เลื่อนการพิจารณา,ปลด,ปลดประจำการ,เลิกจ้าง

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top