Search result for

เลิกจ้าง

(26 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลิกจ้าง-, *เลิกจ้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกจ้าง[V] lay off, Syn. เลิกว่าจ้าง, Ant. ว่าจ้าง, Example: บริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้เลย, Thai definition: ไม่จ้างให้ทำงานต่อไปทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lay-offเลิกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And let her know that I'm filing a suit against her for, for wrongful termination!และบอกเธอด้วยว่าผมกำลังส่งฟ้อง ที่เธอเลิกจ้างผมอย่างไม่ยุติธรรม You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I can't afford to be unemployed.ฉันรับไม่ได้กับการถูกเลิกจ้าง Up in the Air (2009)
We prepare the newly-unemployed for the emotional and physical hurdles of job hunting, while minimising legal blowback.เรามาเตรียมความพร้อมบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ให้พวกเขามีอารมณ์และสุขภาพดีสำหรับการหางานใหม่ ในขณะที่ลดผลกระทบทางกฎหมายให้น้อยที่สุด Up in the Air (2009)
When they do, more cutbacks and more layoffs, and I need each and every one of you to step up and be leaders.จะต้องมีการลดจำนวน และเลิกจ้างพนักงานมากขึ้น และผมต้องการให้พวกคุณทุกๆคน ก้าวขึ้นมาและเป็นผู้นำ Tainted Obligation (2009)
Thank you. I know you still have cuts to make at the resident level,ขอบคุณ ผมรู้ว่าคุณยังต้องเลิกจ้างเรสซิเดนท์บางส่วน Invasion (2009)
He was making cuts.เขากำลังจะเลิกจ้าง New History (2009)
You're fired! You're done!แกถูกไล่ออก เลิกจ้างแก Green Light (2010)
I see a thousand C.E.O.s collecting undisclosed bonuses even as they lay off half their workforce.ฉันเห็นซีอีโอเป็นพันคน กำลังรับโบนัสใต้โต๊ะ ทั้งที่พวกเขาเพิ่งเลิกจ้างคนครึ่งหนึ่ง Taking Account (2011)
Maggie said he'd been transferred, but Dave said he was laid off.แม็กกี้บอกว่าเขาถูกโยกย้าย แต่เดฟบอกว่าเขาถูกเลิกจ้าง Ghosts (2011)
I called you many times during my days as a poor bum.ผมถูกเลิกจ้างตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่? ผมมองหาคุณหลายครั้ง Episode #1.20 (2011)
Whether it's true or not, you will be tainted, and your publisher will drop you for good.ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ ยังไงนายก็เสีย และสำนักพิมพ์ก็จะเลิกจ้างนายตลอดไป Cross Rhodes (2012)
Apparently Matt Lewis was laid off and they were upside down on their mortgage.ปรากฎว่าแมท ลิวอิสโดนเลิกจ้าง และพวกเขาก็หัวหมุนกับค่าจำนอง  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิกจ้าง[v. exp.] (loēk jāng) EN: lay off ; dismiss ; fire   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disemploy[VT] เลิกจ้าง, See also: เลิกใช้งาน
get the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน, ไล่ออก
give someone the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน
lay off[PHRV] เลิกจ้างงาน, See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก, Syn. lie off, stand off
pension off[PHRV] เลิกใช้งาน, See also: เลิกจ้าง
stand off[PHRV] หยุดจ้าง, See also: เลิกจ้างงาน, Syn. lay off
turn off[PHRV] เลิกจ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
layoff(เล'ออฟ) n. การเลิกจ้าง (โดยเฉพาะการเลิกจ้างแบบชั่วคราว) ,ระยะเวลาที่ไม่มีงานทำหรือเลิกจ้าง, Syn. disemployment
shelve(เชลฟว) vt. ใส่หิ้ง,วางบนหิ้ง,เลื่อนการพิจารณา,ปลด,ปลดประจำการ,เลิกจ้าง

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top