Search result for

กองไฟ

(25 entries)
(0.1015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองไฟ-, *กองไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองไฟ[N] bonfire, See also: campfire, Example: ลูกเสือก่อกองไฟเพื่อย่างเนื้อ, Count unit: กอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,- ถ้าคุณบอกผมได้เกี่ยวกับเรื่องราวของหนอนผีเสื้อ Cecil ( เพลงสำหรับเล่นรอบกองไฟของเด็กฝรั่ง ) There Might be Blood (2008)
You don't prove her innocence by jumping into the flames.เธอต้องไม่พิสูจน์ว่านางบริสุทธิ์ด้วยการโดดลงไปในกองไฟแทนนาง The Mark of Nimueh (2008)
- Didn't he die in that fire long ago?-เขาไม่ได้ตายในกองไฟไปนานแล้วหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Walking the beach, next to a rather large bonfire.ผมเดินไปตามชายหาด, ถัดไปก็มีกองไฟเต็มไปหมด Passengers (2008)
Fuck you. Shit. Isn't that a KKK bonfire?ไอ้บ้าเอ๊ย นั่นกองไฟพวก KKK ใช่มั้ย (KKK คูคลักซ์แคลน องค์การต่อต้านคนผิวดำ) Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
All right, y'all! Come on over here and we'll sit around the campfire.เอาล่ะ พวกเรา มารวมตัวกันเร็ว เราจะนั่งล้อมรอบกองไฟกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You don't even know you are carrying a bomb and jumping into the fire.เธอไม่รู้หรือว่า เธอกำลังแบกระเบิดไว้กับตัว แล้วกระโดดเข้าไปในกองไฟ Episode #1.9 (2008)
My brother died in a fire, God rest his soul.พี่ชายฉันตายในกองไฟ พระเจ้ารับวิญญาณเค้าไปอยู่ด้วย Marley & Me (2008)
All right? I'm not here five minutes, and I'm already pulling your fanny out of the fire.พ่อมาถึงแค่ห้านาที ก็ต้องดึงลูกออกจากกองไฟเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He would set his foot on fire for half a day out of school.เขาจะหย่อนเท้าเข้ากองไฟเพื่อให้ได้เลิกเรียนครึ่งวัน Doubt (2008)
Several names come to mind but since they're all individuals who were killed in the fireมีหลายชื่อ แต่ว่าพวกเขาแต่ละคนก็ เสียชีวิตในกองไฟ Pathology (2008)
- Three campfire-y nights.-3รอบกองไฟได้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองไฟ[n.] (køngfai) EN: bonfire ; campfire   FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonfire[N] กองไฟ, See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง, Syn. beacon
campfire[N] กองไฟที่ก่อขึ้นกลางแจ้งโดยผู้ตั้งแคมป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
stoke(สโทค) n. คุ้ย เขี่ยและใส่ฟืน (แก่กองไฟ ควบคุมเตา,ใส่เชื้อเพลิง. vi. เขี่ยถ่านหินในเตา,ควบคุมไฟในเตาให้ติดดี., Syn. stir
yule blockn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
yule clogn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
yule logn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top