Search result for

rocket like p [...] circular wing

(1 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rocket like p [...] circular wing-, *rocket like p [...] circular wing*, rocket like piece of firework with a circular w
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไล[N] kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited, See also: rocket like piece of firework with a circular wing, Syn. ดอกไม้ไฟ, Example: เขาเป็นคนจุดตะไลในงาน, Count unit: ดอก, วง, Thai definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลม ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินปืนที่ทำด้วยดินประสิวกับถ่านไม้ และตอกให้แน่น มีชนวนสำหรับจุด

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

rocket ( R AA1 K AH0 T) like ( L AY1 K) piece ( P IY1 S) of ( AH1 V, AH0 V) firework ( F AY1 R W ER2 K) with ( W IH1 DH, W IH1 TH, W AH0 DH) a ( AH0, EY1) circular ( S ER1 K Y AH0 L ER0) wing ( W IH1 NG)

 


  

 
rocket
 • จรวด: เครื่องยนต์จรวด [Lex2]
 • ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด[Lex2]
 • พลุ: พลุสัญญาณ, ดอกไม้ไฟ [Lex2]
 • พุ่งไปอย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • ส่งจรวด[Lex2]
 • พืชชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • (รอค\'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ ###S. severe reprimand [Hope]
 • (n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ [Nontri]
 • /R AA1 K AH0 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
piece
 • ชิ้น: อัน, สิ่ง, แผ่น [Lex2]
 • ส่วน: กอง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • เรื่องในหนังสือพิมพ์: บทความ [Lex2]
 • เหรียญกษาปณ์: เงินเหรียญ [Lex2]
 • บทประพันธ์เพลง: เพลง [Lex2]
 • ปืนพก (คำสแลง): ปืน [Lex2]
 • ตัวหมากรุก[Lex2]
 • ระยะทางช่วงสั้นๆ[Lex2]
 • รวบรวม[Lex2]
 • (พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน] [Hope]
 • (vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม [Nontri]
 • /P IY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
firework
 • ดอกไม้ไฟ: ดอกไม้เพลิง, พลุ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกมะตาด, ดอกไม้ตาด [Lex2]
 • n. ดอกไม้เพลิง,ประทัด [Hope]
 • /F AY1 R W ER2 K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
circular
 • ที่เกี่ยวกับวงกลม[Lex2]
 • ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม[Lex2]
 • ที่เป็นวงกลม[Lex2]
 • ไม่ตรง[Lex2]
 • (เซอ\'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป [Hope]
 • (adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม [Nontri]
 • (n) ใบปลิว,จดหมายเวียน [Nontri]
 • /S ER1 K Y AH0 L ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
wing
 • ปีก (นก, แมลง)[Lex2]
 • ปีกเครื่องบิน[Lex2]
 • ปีกอาคาร[Lex2]
 • นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก[Lex2]
 • กลุ่มย่อย (ในองค์กรใหญ่)[Lex2]
 • เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)[Lex2]
 • (วิง) n. ปีก,ปีกนก,ปีกเครื่องบิน vt. ติดปีก,ทำให้บินได้,ขนส่งทางอากาศ vi. บิน -Phr. (under one\'s wing ภายใต้การคุ้มครองหรืออุปถัมภ์ของ) ###S. annex,fly [Hope]
 • (n) ปีก,กองบินน้อย,บังโคลนรถ,ฉากข้างเวที,ฝ่าย,ซีก [Nontri]
 • (vt) ทำให้บินได้,ติดปีก,ต่อปีก,ยิงถูกปีก [Nontri]
 • /W IH1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Rocker, Rockes, Socket linke, Luke, Lire, Pike, live, liest piepe, picke, ICE, peile, piepen, piepte, priese, rieche, sieche, hieve, Pech, Pike, vice, OPEC, Spiele, Spieße, spieße, Biene, Biere, Diebe, Diele, Hiebe, Kiele, Kiepe, Liebe, Miene, Miete, Mieze, Niere, Niete, Piezo, Pille, Pilze, Pinie, Pinne, Piste, Pixel, Riege, Riese, Siebe, Siege, Siele, Tiefe, Tiere, Wiese, Ziege, Ziele, biege, biete, diene, diese, fiele, fiese, giere, gieße, hieße, liebe, liefe, liege, ließe, miese, niete, picken, piept, pisse, riebe, riefe, riete, siebe, siech, siehe, tiefe, viele, wiege, ziehe, ziele, zieme, ziere, Peilen, peilen, IRC, per, PC, Pein, pi, Piepsen, hieven, riechen, siechen, pries, Bier, Gier, Kiew, Poet, Tier, Zier ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Witz, wich, wicht, Edith, Wirt, weit, ETH, Wut, wir, IT, Weite, Wirte, Wirts, Wisch, Witwe, Witze, weich, weite, wiche, wichs, Roth, wird, wirf, wirr, wüte, Bit, Hit, ITT, Kit, Weh, Wim, fit, ich, mit, wie, Wucht, Bits, City, Hits, Kita, Kits, Kitt, MITI, Ritt, Sitz, Tito, Vieh, Watt, Wien, Wiki, Wild, Wims, Wind, Wink, dich, dito, lieh, litt, mich, ritt, sich, sieh, wach, wate, wett, wies, wild, will, zieh, Wichte, ihn, weither, weithin, wirst, Gicht, Licht, Sicht, Wacht, dicht, licht, nicht, sieht, wirbt, wirft, weiten, wüten, Wotan, Wahn, Wichse, Witwer, Zither, mithin, Riten, waten, Titan, Zitat, Wirren * Zirkular, Zirkulare, Zirkulars Swing, zwing, Ding, Ming, Ring, Wind, Wink, fing, ging, hing, sing, wringen, swingen, zwingen, Bingen, ringen, singen, wiegen, winden, winken

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top