ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attack

AH0 T AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attack-, *attack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attack(n) การโจมตี, Syn. assault, charge, strike
attack(vi) บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack(vt) บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี, Syn. assault, strike
attack(vi) เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น
attack(vt) วิจารณ์, Syn. criticize, censure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attack(อะแทค') vt., vi., n. โจมตี, เข้าตี, ทำร้าย, เล่นงาน, ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ, ลงมือทำ, เริ่มขึ้น, เริ่มต้น, ข่มขืน, พยายามข่มขืน
acute attackอาการเฉียบพลัน
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ, การตีโต้ vt., vi. โต้ตอบ, ตีโต้
heartattackหัวใจวาย

English-Thai: Nontri Dictionary
attack(vt) ต่อสู้, โจมตี, จู่โจม, ทำร้าย, เล่นงาน
HEART heart attack(n) หัวใจวาย, หัวใจล้มเหลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attack rate; rate, caseอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attackถูกโจมตี, ระยะชัก, เข้าจับโจม [การแพทย์]
Attack Rateอัตราอุบัติการ, อัตราป่วยเฉียบพลัน, อัตราป่วย [การแพทย์]
Attack Rate, Age-Sex Specificอัตราจำเพาะของโรคตามอายุและเพศ [การแพทย์]
Attack Rate, Primaryอัตราป่วยระลอกแรก, อัตราป่วยขั้นต้น [การแพทย์]
Attack Rate, Secondaryอัตราป่วยละลอก 2 [การแพทย์]
Attack Rate, Specificอัตราป่วยจำเพาะ [การแพทย์]
Attack, Firstอาการเริ่มครั้งแรก [การแพทย์]
Attack, Initialการเกิดโรคครั้งแรก [การแพทย์]
Attack, Recurrentการป้องกันการเกิดซ้ำ [การแพทย์]
Attack, Suppressingโจมตีการกด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attack Bacteria at once!ไปกำจัดพวกแบคทีเรีย The Great Dictator (1940)
-Two attacks a day?-วันละสองครั้ง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-We have two attacks a day.-เรามีการโจมตีวันละสองครั้ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The best time is after the attack when there's a truce to get the wounded.จังหวะเหมาะที่สุดก็คือหลังการโจมตี... ...พอหยุดยิง เพื่อลำเลียงคนเจ็บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน How I Won the War (1967)
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง Blazing Saddles (1974)
Be ready to attack Rock Ridge at noon tomorrow. Here's your badge.เตรียมบุกร็อคริดจ์ พรุ่งนี้เที่ยง นี่ตรา Blazing Saddles (1974)
Listen, we had a shark attack at South Beach this morning, Mayor.มีคนโดนฉลามกัดที่เช้าท์บีช เมื่อเช้านี่ครับ เทศมนตรี Jaws (1975)
I mean, before sharks knew what they were missing that a lot of these attacks weren't reported?ก่อนที่ฉลามจะรับรู้ว่าพลาดอะไรไป... - ข่าวการทําร้ายคนส่วนมากไม่ถูกรายงาน Jaws (1975)
He's going to have a heart attack when he sees what I brought him.เขาต้องหัวใจวายเเน่ ถ้าเห็นไอ้ตัวนี่ Jaws (1975)
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน The Road Warrior (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attackA band of robbers attacked the party.
attackA cold wave attacked Europe.
attackA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
attackA dog seldom bites unless it is attacked.
attackA fierce dog attacked the girl.
attackAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.
attackAfter our first attack, the enemy ran.
attackA group of youths attacked the old man.
attackAll the officers and men joined their efforts against the attack.
attackAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
attackArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
attackA swarm of bees attacked us without mercy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวโจมตี(v) attack verbally, See also: assault, strike, verbally, criticize, Syn. จวก, สับ, Example: นายประมวลออกมากล่าวโจมตีรัฐมนตรีคลังเรื่องดอกเบี้ย, Thai Definition: กล่าวถึงความไม่ดีหรือความผิดของผู้อื่นอย่างรุนแรง
ทำร้ายร่างกาย(v) attack, See also: injure, molest, harm, abuse, hurt, Example: เขากับพวกนับสิบคนรุมทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ, Thai Definition: ประทุษร้ายต่อร่างกาย
รุกราน(v) invade, See also: attack, assault, encroach, raid, infringe, Example: การที่อิรักรุกรานคูเวตทำให้แผนการของตะวันตกในตะวันออกกลางล้มลง, Thai Definition: ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
ผู้รุกราน(n) invader, See also: attacker, raider, aggressor, Syn. ผู้บุกรุก, Example: มนุษย์เป็นผู้รุกรานที่อยู่ของสัตว์ป่า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
ลอบกัด(v) backbite, See also: attack (someone) behind his back, scheme behind one's back, Thai Definition: ลอบทำลาย หรือกลั่นแกล้งลับหลัง
ตีเมือง(v) attack (a city or country), See also: defeat, Syn. โจมตีเมือง, ตีบ้านตีเมือง, Example: ข้าศึกตั้งค่ายล้อมเมืองเป็นเวลาหนึ่งเดือน และในที่สุดก็สามารถตีเมืองได้อย่างง่ายดาย, Thai Definition: ใช้กำลังทหารเข้าโจมตีบ้านเมือง
เตะ(v) kick, See also: attack with the foot, punt, Example: ปีกซ้ายของทีมเยาวชนไทยเตะลูกเข้าประตูไปอย่างสวยงาม, Thai Definition: วัดหรือเหวี่ยงไปด้วยเท้า
จู่โจม(v) attack, See also: burst into, intrude, assault, Syn. โจมตี, รุกราน, เล่นงาน, Example: เมื่อตอนชุมนุมประท้วงผมเคยถูกตำรวจจู่โจมเข้าจับถึงกับต้องกระโดดหน้าต่างหนี, Thai Definition: เข้ากระทำการโดยไม่ให้รู้ตัว
บุก(v) invade, See also: attack, enter, Syn. รุก, รุกราน, บุกรุก, ละเมิด, Example: ในเดือนธันวาคม 2484 ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามายึดประเทศไทย โดยเจรจาขอเดินทัพผ่าน เพื่อจะไปสู่ประเทศพม่า และอินเดีย, Thai Definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตประเทศโดยใช้กำลังทหาร เป็นต้น
ราวี(v) attack, See also: harass, vex, annoy, disturb, Syn. รังควาน, รบกวน, ก่อกวน, Thai Definition: รบกวน หรือเบียดเบียน โดยใช้กำลังรังแก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun  FR: attaquer ; envahir
บุกรุก[bukruk] (v) EN: attack ; commit aggression  FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
หัวใจวาย[hūajai wāi] (n, exp) EN: heart attack ; heart failure  FR: crise cardiaque [ f ] ; attaque cardiaque [ f ]
โจมตี[jōmtī] (v) EN: attack ; assault ; raid  FR: attaquer ; charger ; assaillir
จู่โจม[jūjōm] (v) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack
การโจมตี[kān jōmtī] (n) EN: attack  FR: attaque [ f ]
การรุกราน[kān rukrān] (n) EN: aggression ; invasion ; attack  FR: agression [ f ] ; invasion [ f ]
การทิ้งระเบิด[kān thing raboēt] (n, exp) EN: attack

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTACK AH0 T AE1 K
ATTACKS AH0 T AE1 K S
ATTACKED AH0 T AE1 K T
ATTACKER AH0 T AE1 K ER0
ATTACKERS AH0 T AE1 K ER0 Z
ATTACKING AH0 T AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attack (v) ˈətˈæk (@1 t a1 k)
attacks (v) ˈətˈæks (@1 t a1 k s)
attacked (v) ˈətˈækt (@1 t a1 k t)
attacker (n) ˈətˈækər (@1 t a1 k @ r)
attackers (n) ˈətˈækəz (@1 t a1 k @ z)
attacking (v) ˈətˈækɪŋ (@1 t a1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进攻[jìn gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ,   /  ] attack (military, sports, etc.) #2,205 [Add to Longdo]
攻打[gōng dǎ, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˇ,  ] attack; assault #14,788 [Add to Longdo]
攻防[gōng fáng, ㄍㄨㄥ ㄈㄤˊ,  ] attack and defense; the midfield (in soccer) #17,843 [Add to Longdo]
攻占[gōng zhàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄢˋ,   /  ] attack and occupy #20,988 [Add to Longdo]
袭击者[xí jī zhě, ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄓㄜˇ,    /   ] attacker #22,883 [Add to Longdo]
暗箭[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] attack by a hidden enemy; a stab in the back #73,890 [Add to Longdo]
[pēng, ㄆㄥ, ] attack; impeach #101,354 [Add to Longdo]
反围攻[fǎn wéi gōng, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄥ,    /   ] attack against siege #252,178 [Add to Longdo]
冲打[chōng dǎ, ㄔㄨㄥ ㄉㄚˇ,   /  ] attack; charge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfall { m }; Attacke { f } | Anfälle { pl }; Attacken { pl }attack | attacks [Add to Longdo]
Angriff { m }; Anschlag { m } (auf) | Angriffe { pl } | einem Anschlag zum Opfer fallen | zum Angriff bereitattack (on) | attacks | to be assassinated | ready to attack [Add to Longdo]
Fieberanfall { m } | Fieberanfälle { pl }attack of fever | attacks of fever [Add to Longdo]
Kampfhund { m }attack dog [Add to Longdo]
Neuzugangsziffer { f }attack rate [Add to Longdo]
Überfall { m } (auf)attack (on); raid (on) [Add to Longdo]
attackieren; kritisierento rap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻撃[こうげき, kougeki] (n, vs) attack; strike; offensive; criticism; censure; (P) #658 [Add to Longdo]
襲撃[しゅうげき, shuugeki] (n, vs) attack; charge; raid; (P) #3,451 [Add to Longdo]
電撃[でんげき, dengeki] (n) (1) electric shock; (n, adj-f) (2) blitz; lightning attack; (P) #3,996 [Add to Longdo]
非難(P);批難[ひなん, hinan] (n, vs, adj-na) criticism; blame; censure; attack; reproach; (P) #5,177 [Add to Longdo]
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ, 受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P) #6,448 [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) #6,526 [Add to Longdo]
突撃[とつげき, totsugeki] (n, vs) assault; charge; attack #7,126 [Add to Longdo]
アタック[atakku] (n, vs) attack; (P) #8,180 [Add to Longdo]
逆襲[ぎゃくしゅう, gyakushuu] (n, vs) counterattack; (P) #8,286 [Add to Longdo]
反撃[はんげき, hangeki] (n, vs) counterattack; counteroffensive; counterblow; (P) #9,092 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appel \Ap`pel"\, n. [F., prop., a call. See {Appeal}, n.]
   (Fencing)
   A tap or stamp of the foot as a warning of intent to attack;
   -- called also {attack}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attack \At*tack"\, v. t. [imp. & p. p. {Attacked}; p. pr. & vb.
   n. {Attacking}.] [F. attaquer, orig. another form of attacher
   to attack: cf. It. attacare to fasten, attack. See {Attach},
   {Tack} a small nail.]
   1. To fall upon with force; to assail, as with force and
    arms; to assault. "Attack their lines." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To assail with unfriendly speech or writing; to begin a
    controversy with; to attempt to overthrow or bring into
    disrepute, by criticism or satire; to censure; as, to
    attack a man, or his opinions, in a pamphlet.
    [1913 Webster]
 
   3. To set to work upon, as upon a task or problem, or some
    object of labor or investigation.
    [1913 Webster]
 
   4. To begin to affect; to begin to act upon, injuriously or
    destructively; to begin to decompose or waste.
    [1913 Webster]
 
       On the fourth of March he was attacked by fever.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Hydrofluoric acid . . . attacks the glass. --B.
                          Stewart.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Attack}, {Assail}, {Assault}, {Invade}.
 
   Usage: These words all denote a violent onset; attack being
      the generic term, and the others specific forms of
      attack. To attack is to commence the onset; to assail
      is to make a sudden and violent attack, or to make
      repeated attacks; to assault (literally, to leap upon)
      is to attack physically by a had-to-hand approach or
      by unlawful and insulting violence; to invade is to
      enter by force on what belongs to another. Thus, a
      person may attack by offering violence of any kind; he
      may assail by means of missile weapons; he may assault
      by direct personal violence; a king may invade by
      marching an army into a country. Figuratively, we may
      say, men attack with argument or satire; they assail
      with abuse or reproaches; they may be assaulted by
      severe temptations; the rights of the people may be
      invaded by the encroachments of the crown.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attack \At*tack"\, v. i.
   To make an onset or attack.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attack \At*tack"\, n. [Cf. F. attaque.]
   1. The act of attacking, or falling on with force or
    violence; an onset; an assault; -- opposed to defense.
    [1913 Webster]
 
   2. An assault upon one's feelings or reputation with
    unfriendly or bitter words.
    [1913 Webster]
 
   3. A setting to work upon some task, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. An access of disease; a fit of sickness.
    [1913 Webster]
 
   5. The beginning of corrosive, decomposing, or destructive
    action, by a chemical agent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attack
   n 1: (military) an offensive against an enemy (using weapons);
      "the attack began at dawn" [syn: {attack}, {onslaught},
      {onset}, {onrush}]
   2: an offensive move in a sport or game; "they won the game with
     a 10-hit attack in the 9th inning"
   3: intense adverse criticism; "Clinton directed his fire at the
     Republican Party"; "the government has come under attack";
     "don't give me any flak" [syn: {fire}, {attack}, {flak},
     {flack}, {blast}]
   4: ideas or actions intended to deal with a problem or
     situation; "his approach to every problem is to draw up a
     list of pros and cons"; "an attack on inflation"; "his plan
     of attack was misguided" [syn: {approach}, {attack}, {plan of
     attack}]
   5: the act of attacking; "attacks on women increased last year";
     "they made an attempt on his life" [syn: {attack}, {attempt}]
   6: a decisive manner of beginning a musical tone or phrase [syn:
     {attack}, {tone-beginning}]
   7: a sudden occurrence of an uncontrollable condition; "an
     attack of diarrhea"
   8: the onset of a corrosive or destructive process (as by a
     chemical agent); "the film was sensitive to attack by acids";
     "open to attack by the elements"
   9: strong criticism; "he published an unexpected attack on my
     work"
   v 1: launch an attack or assault on; begin hostilities or start
      warfare with; "Hitler attacked Poland on September 1, 1939
      and started World War II"; "Serbian forces assailed Bosnian
      towns all week" [syn: {attack}, {assail}] [ant: {defend}]
   2: attack in speech or writing; "The editors of the left-leaning
     paper attacked the new House Speaker" [syn: {attack},
     {round}, {assail}, {lash out}, {snipe}, {assault}]
   3: take the initiative and go on the offensive; "The Serbs
     attacked the village at night"; "The visiting team started to
     attack" [syn: {attack}, {aggress}]
   4: attack someone physically or emotionally; "The mugger
     assaulted the woman"; "Nightmares assailed him regularly"
     [syn: {assail}, {assault}, {set on}, {attack}]
   5: set to work upon; turn one's energies vigorously to a task;
     "I attacked the problem as soon as I got out of bed"
   6: begin to injure; "The cancer cells are attacking his liver";
     "Rust is attacking the metal"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 attack
  access; aggression; attack

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top