Search result for

เผา

(81 entries)
(0.2422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผา-, *เผา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผา [V] roast, See also: bake, Example: เขาเตรียมเผาปลาดุกในถังน้ำมันที่เขาดัดแปลงเป็นเตาเผา, Thai definition: ทําให้สุกด้วยไฟ
เผา [V] burn, Syn. เผาผลาญ, Example: คุณต้องรีบดับกิเลสตัณหาที่กำลังเผาใจคุณอยู่ตอนนี้ให้หมดสิ้นไป, Thai definition: ทําให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา
เผา [V] burn, See also: incinerate, Example: พนักงานพากันเผาทรัพย์สินของบริษัทด้วยความแค้น, Thai definition: ทําให้ร้อนหรือให้ไหม้เป็นต้นด้วยไฟ
เผา [V] burn, See also: sear, scorch, parch, Syn. เผาไหม้, Example: แสงแดดเผาผิวเขาจนลอกเป็นผื่นแดงทั่วแผ่นหลัง, Thai definition: ทําให้ร้อน เพราะแสงแดด
เผา [V] burn, See also: light, set on fire, Syn. เผาไฟ, Example: ญาติๆ ช่วยกันเผากระดาษกระดาษทอง ส่งไปให้ผู้ที่ตายแล้ว, Thai definition: ทำให้ไหม้ด้วยไฟ
เผา [V] roast, See also: char, sear, Example: พวกเรากำลังช่วยกันเผากุ้งเผาปลากันอยู่ที่ชายหาด, Thai definition: ทำให้ร้อนให้สุก
เผา [ADJ] roasted, See also: charred, Example: แม่บอกว่าปลาเผาร้านนี้อร่อยมาก, Thai definition: ที่ทําให้ร้อนให้สุก
เผา [V] burn, See also: ignite, incinerate, kindle, flame, rage, Syn. เผาไหม้, เผาผลาญ, Example: เหตุเพราะลมแรงทำให้เปลวเพลิงยังคงเผาบ้านเรือนและชีวิตคนเพิ่มขึ้น, Thai definition: ไฟล้อมเผาหนีออกมาไม่ได้
เผาขน [ADV] at close range, See also: adjoiningly, Example: แม้ตำรวจจะสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน แต่คนร้ายก็ยังหลบหนีไปได้อีก, Thai definition: อย่างใกล้ในระยะประชิดตัว
เผาขน [ADV] at close range, See also: adjoiningly, Syn. ประชิด, Ant. ไกล, Example: ้ตำรวจสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน, Thai definition: ใกล้ในระยะประชิดตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผาก. ทำให้ร้อนให้สุกหรือให้ไหม้เป็นต้นด้วยไฟ เช่น เผาเหล็ก เผากล้วย เผาป่า, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้ร้อน เช่น แดดเผา, ทำให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา, ทำให้หมดไป เช่น เผากิเลส.
เผาขนว. ในระยะประชิด เช่น ยิงเผาขน.
เผาจริงก. จุดไฟเผาศพ, นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียนใส่ในไฟเผาศพ.
เผาถ่านก. เผาไม้จนสุกมีสีดำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง.
เผาหลอกก. นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียนไปวางใต้หีบศพ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในประเพณีเผาศพ ทำก่อนเผาจริง.
เผาหัวก. ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้นํ้ามันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง, เรียกเครื่องยนต์ประเภทนี้ ว่า เครื่องยนต์เผาหัว.
เผาอิฐก. เผาดินซึ่งส่วนมากทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้สุกเพื่อใช้ก่อตึกหรือกำแพง เป็นต้น.
เผาะ ๑, เผาะ ๆว. เปราะ
เผาะ ๑, เผาะ ๆเสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงหักไม้เปราะ เช่น ข้อเท้าข้อมือลั่นเผาะ น้ำตาร่วงเผาะ ๆ.
เผาะ ๒น. ชื่อเห็ดชนิด Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan ในวงศ์ Astraeaceae เกิดใต้ดิน ดอกเห็ดอ่อน เป็นก้อนกลม เมื่อแก่โผล่ขึ้นมาเหนือดิน เปลือกนอกแข็งแล้วแตกเป็นแฉกคล้ายดาว กลางดอกเห็ดเป็นถุงกลมมีสปอร์สีนํ้าตาล ดอกอ่อนต้มสุกแล้วกินได้ เรียก เห็ดเผาะ พายัพเรียก เห็ดถอบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combustible เผาไหม้ได้
สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Carbohydrate Metabolismเผาผลาญคาร์โบไฮเดรท,เมตาบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต,ขบวนการครองธาตุของคาร์โบฮัยเดรท [การแพทย์]
Fat Metabolismเผาผลาญไขมัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง The Great Dictator (1940)
Burns me up.การเผา ไหม้ฉันขึ้น Pinocchio (1940)
Come on, Jasper. Come and take some of that fat off.มาเถอะ เเจสเปอร์ ไปเดินเล่นเผาผลาญไขมันกัน Rebecca (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Burned with phosphorus.หรือถูกเผาไหม้ด้วยสารเคมี Night and Fog (1956)
A crematorium from the outside can look like a picture postcard.เตาเผาศพจากนี้ เมื่อดูจากภายนอก ดูดีเหมือนรูปโปสการ์ด Night and Fog (1956)
When the crematoria prove insufficient, pyres are set up.เมื่อเผาในปล่องไม่พอ ศพก็จะถูกนำมาเรียงเอาไว้กับไม้ Night and Fog (1956)
But the ovens can handle thousands of bodies a day.และเตาเผา เผาได้เป็นพันศพต่อวัน Night and Fog (1956)
There's no coal for the crematoria, no bread for the inmates.เลยไม่มีถ่านหินเอาไว้เผาศพ ไม่มีขนมปังเลี้ยงนักโทษอีกแล้ว Night and Fog (1956)
The crematoria are no longer used.เตาเผาศพ ที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป Night and Fog (1956)
He's got to burn!เขามีการเผาไหม้! 12 Angry Men (1957)
He woke with a jerk of his fist coming up, and the line burning out through his hand.เขาตื่นด้วยการกระตุกของ กำปั้นของเขาขึ้นมา และสายการเผาไหม้ออกมาจาก มือของเขา The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
เผาขน[adv.] (phaokhon) EN: at close range   
เผาขยะ[v. exp.] (phao khaya) EN: burn away the refuse ; set fire to the refuse   FR: incinérer les ordures
เผาจริง[v. exp.] (phao jing) EN: cremate   
เผาตัวเอง[v. exp.] (phao tūa-ēng) EN: burn oneself to death   FR: s'immoler par le feu
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thōrasap) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth   FR: incendier une cabine téléphonique
เผาถ่าน[v. exp.] (phao thān) EN: make charcoal   
เผาผลาญ[v. exp.] (phao phlān) EN: burn down ; rage to the ground ; consume   FR: ravager complétement
เผายางรถยนต์[n. exp.] (phao yāng rotyon) EN: burn tyres ; burn tires (Am.)   FR: brûler des pneus ; enflammer des pneus

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bake    [VI] เผา, See also: ย่าง, อบ, Syn. roast, broil
burn    [VT] ไหม้, See also: เผา, เผาไหม้, Syn. heat
burn    [VI] ทำให้ไหม้, See also: เผา
be in    [PHRV] เผาไหม้, See also: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้, Syn. keep in
blaze down    [PHRV] เผาไหม้อย่างรุนแรง, See also: เผาเป็นจุณ
burn away    [PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ต่อไป
burn away    [PHRV] เผาด้วยไฟ, Syn. burn off
burn down    [PHRV] ค่อยๆ มอด, See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง, Syn. burn low
burn down    [PHRV] เผาไฟ, See also: ทำลายด้วยไฟ, Syn. burn out
burn for    [PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง,ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
burn(vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด
burner(n) สิ่งที่เผาไหม้
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
char(vi,vt) เผา,ทำให้เป็นถ่าน,ไหม้เกรียม,ทำงานเล็กๆน้อยๆ,ปัดกวาดบ้าน
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา
combustion(n) การลุกไหม้,การเผาไหม้
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,ฌาปนกิจ
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การฌาปนกิจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
燃やす[もやす, moyasu] Thai: เผา English: to burn

German-Thai: Longdo Dictionary
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top